Maren Jensdatter Krog

DatoStedKilde
Født :1782Kare, Holbæk sogn, Randers amtKirkebogen (1)
Døbt :17 Nov 1782Holbæk kirkeKirkebogen (1)
Død :18 Jun 1861Tørslev, Estruplund sogn, Randers amtKirkebogen (1)
Begravet :24 Jun 1861Estruplund kirkegårdKirkebogen (1)

Alder : 79
Stilling : Gårdmandskone i Søndergaard, Tørslev, Estruplund sogn.

Noter : Holbæk kirkebog:
Dom 25 p. Trin 1782 (17. november 1782) - døbt Jens Madsen Krogs datter af Kahre kaldet Maren.
Frembåret af Mads Krogs datter af Holbæk, efterfulgt af Søren Jensens hustru af Kahre.
Faddere:
Mads Krog af Holbæk.
Søren Rasmussen af Kahre.
Jens Madsen Helli af Kahre.

Folketællingen 1787, Randers amt, Rougsø herred, Holbæk sogn, Kare by, 9.
Navn Alder Civilstand Stilling i husstanden
Jens Madsen 29 Gift Bonde og gårdbeboer
Anna Rasmusdatter 34 Gift Hans kone
Maren Jensdatter 4 Ugift Deres barn
Maren Madsdatter 12 Ugift Tjenestepige

Folketællingen 1801, Randers amt, Rougsø herred, Holbæk sogn, Kare by, 22.
Navn Alder Civilstand Stilling i husstanden
Jens Madsen 44 Gift Husbond, bonde og gårdbeboer
Anne Rasmusdatter 48 Gift Hans kone
Mads Jensen 13 Ugift Søn
Rasmus Jensen 11 Ugift Søn
Peder Jensen 8 Ugift Søn
Maren Jensdatter 20 Ugift Datter
Bodil Jensdatter 3 Ugift Datter
Simon Pedersen 25 Ugift Tjenestekarl

Folketællingen 1834, Randers amt, Rougsø herred, Estruplund sogn, Tørslev, En gård.
Navn Alder Civilstand Stilling i husstanden
Rasmus Skriver 57 Gift Gårdmand
Maren Jensdatter 51 Gift Hans kone
Elisabeth Rasmusdatter 18 Ugift Datter
Jens Rasmussen 21 Ugift Søn
Rasmus Rasmussen 12 Ugift Søn
Jacob Rasmussen 9 Ugift Søn
Maren Rasmusdatter 6 Ugift Datter
Rasmus Jensen 24 Ugift Tjenestetyende

Folketællingen 1845, Randers amt, Rougsø herred, Estruplund sogn, Tørslev, En gård, 1.
Navn Alder Civilstand Stilling i husstanden Fødested
Rasmus Pedersen 67 Gift Gårdmand Estruplund sogn
Maren Jensdatter 63 Gift Hans kone Holbæk sogn
Rasmus Rasmussen 24 Ugift Søn Estruplund sogn
Jakob Rasmussen 21 Ugift Søn Estruplund sogn
Maren Rasmusdatter 18 Ugift Datter Estruplund sogn
Michel Jensen 26 Ugift Tjenestetyende Estruplund sogn
Isak Sørensen 18 Ugift Tjenestetyende Nimtofte sogn


1845 ved skiftet efter sin mand, Rasmus Pedersen Skriver, fik Maren Jensdatter tildelt gården, som hun drev indtil 1853, hvor hun afstod den til sønnen Jacob Rasmussen Skriver, hos hvem hun gik på aftægt.

I anledningen af Aftægten blev der oprettet en aftægtskontrakt. (Rougsø m.fl. Herreders Skøde og Panteprotokol 1853-1854, Fol 368-370:Da jeg Maren Jensdatter, enke efter afdøde gårdmand Rasmus Pedersen Skriver af Tørslev d.d. har meddelt min søn Jacob Rasmussen Skriver, skøde på den mig tilhørende gård i Tørslev med tilliggende så tilpligtiger han eller gården påfølgende ejere herved indtil min død at udrede følgende aftægt til mig:

1. Den bopæl som er indrettet i den østre ende af stuehuset overlades mig til fri afbenyttelse og vedligeholdes forsvarligt af gårdens ejer.
2. Til underholdning leveres mig årligt 2 Tdr. Rug, 10 Skpr. Byg, 1 tønde malt, 1 lispund røget flæsk uden ben, 1u lispund ost, 2 lispund smør, 6 alen vadmel, 5 alen hørlærred, 5 alen blårlærred, 1/2 lispund renskåret hør, alt i god og sunde varer og efterhånden som jeg har brug for.
3. Fodres og græsses mig en ko, som anskaffes gårdens ejer og af ham at ombytte 2 gange årligt, således at den bestandigt giver mælk og besørger han den malket for mig. Endvidere fodres og græsses mig 2 får med deres yngel, og hvis nogen af fårene skulle dø, leverer ejeren mig et andet i stedet uden udgift for mig. Såvel koen som fårene fodres og græsses forsvarligt, lige med ejerens egne.

4. Leveres mig årligt 12 forsvarlige læs god tørv, til hvis opbevarelse ejeren leverer mig fornødent husrum og indsættes deri af ejeren uden udgift for mig.

5. Ejeren besørger mit brød bagt, mit øl brygget og opvarmer min kakkelovn, når jeg forlanger det.
6. Han skal derhos være forpligtiget til at yde mig den fornødne pleje, når jeg bliver syg, eller så gammel og svag, at jeg behøver det, ligesom han også, når jeg forlanger det, skal give mig befordring til og fra kirke når jeg vil besøge min familie.

7. Skulle jeg blive til sinds at flytte et andet sted hen, da skal ejeren være forpligtiget til at levere den oven betingede aftægt, der hvor jeg opholder mig, men bortfalder i så fald korn og tørvene.
8. Når jeg ved døden afgår, skal gårdens ejer besørge min anstændige begravelse efter egnens skik og brug, og skal alt hvad jeg efterlader mig tilfalde ham alene, med undtagelse af min sengeklæder og gangklæder samt linned der skal tilhøre og deles lige mellem mine 2 døtre Ane Marie og Ane.
9. Jeg Jacob Rasmussen Skriver forpligter herved mig og gårdens efterfølgende ejere til at udrede til min moder Maren Jensdatter, den af hende her foran betinge aftægt og pantsætter jeg herved til sikkerhed for denne kontrakts opfyldelse i det hele, med første priotets panteret den mig ifølge skøde af d.d. tilhørende gård i Tørslev Matr. No. 8 af Tørslev, 41 af Kar og 180 af Ørsted, af hartkorn 5 Tdr. 3 Skpr. 2 Fdk. Med gammelskat 63 Rdlr. og 25 Sk.

10. For det stemplede papirs skyld bemærkes det, at vi anslår de årlige præstationer til 90 Rdlr. hvilken sum taget 5 gange udgør 450 Rdlr. hertil kommer begravelsen 30 Rdlr. i alt 480 Rdlr.

For denne kontrakt således er indgået bekræfte herved med vore underskrifter i vidners overværelse
Tørslev den 28 September 1853.
Jacob Rasmussen Skriver Maren Jensdatter
Til vitterlighed
D. Friis Jens Michelsen Lavværge P. Rasmussen Skriver

Estruplund kirkebog:
Maren Jensdatter død 18. juni 1861 og begravet 24. juni 1861 - 79 år gammel.
Enke efter gårdmand Rasmus Skriver i Tørslev.

FarMor
Jens Madsen KrogAne Rasmusdatter
ÆgteskabBørn
11 Okt 1805 - Rasmus Pedersen Skriver 11 Feb 1807 - Peder Rasmussen Skriver
26 Jan 1808 - Anne Marie Rasmusdatter Skriver
18 Apr 1810 - Anne Rasmusdatter Skriver
10 Dec 1812 - Jens Rasmussen Skriver
16 Apr 1815 - Mette Elisabeth Rasmusdatter Skriver
23 Feb 1818 - Espen Rasmussen Skriver
30 Apr 1821 - Rasmus Rasmussen Skriver
11 Mar 1824 - Jacob Rasmussen Skriver
11 Mar 1827 - Maren Rasmusdatter Skriver

Maren Jensdatter Krog
* 1782
† 18 Jun 1861
Jens Madsen Krog
* 1757
† 03 Jul 1833
Ane Rasmusdatter
* 1752
† 14 Jul 1821
Mads Jensen Krog
* 1734
† 1788


Bodil Sørensdatter
* 1728
† 03 Mar 1808Rasmus Espensen Hiarsen
* 1709
† 1767


Maren Pedersdatter Hovesen
* 1711
† 1757
Jens Madsen Krog
* 1705 - † 1738
Maren Rasmusdatter Skriver
* 1707 - † 1776

Søren Andersen
* 1700 - † 1740
Anne Sørensdatter Boje
* 1706 - † 1748

Espen Pedersen Hiarsen
* 1665 - † 1739
Kirsten Rasmusdatter
* 1683 - † 1739

Peder Hovesen
* 1670 - † 1753
Anne Andersdatter
* 1687 - † 1766

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage31 Jan 2019