Peder Jensen Skriver

DatoStedKilde
Født :1732St. Sjørup, Estruplund sogn, Randers amtKirkebogen (1)
Døbt :30 Nov 1732Estruplund kirkeKirkebogen (1)
Død :04 Jun 1800Tørslev, Estruplund sogn, Randers amtKirkebogen (1)
Begravet :11 Jun 1800Estruplund kirkegårdKirkebogen (1)

Alder : 68
Stilling : Selvejerbonde i Søndergaard. Tørslev, Estruplund sogn.

Noter : Estruplund kirkebog:
Dom 1 Adv. 1732 (30. november 1732) - Jens Rasmussen Skriver af Store Sjørup et barn til dåben kaldet Peder.
Frembåret af Maren Rasmusdatter Skriver af Tørslev, efterfulgt af Rasmus Smeds datter Mette og Rasmus Pedersens hustru fra St. Sjørup.
Faddere
Peder Skriver, fra Tørslev.
Peder Marcussens søn, Jens, fra Ørsted.

Estruplund kirkebog, opslag 260:
2 maj 1766 - copuleret Peder Jensen Skriver af Store Sjørup og Anne Jensdatter, salig Mads Sørensens enke i Tørslev.

Peder Jensen Skriver var fæster af Søndergaard i Tørslev, som han overtager fæstet på ved giftermålet med sin første hustru, enken efter Mads Sørensen: Anne Jensdatter.

Estruplund kirkebog, opslag 235:
14. maj 1777 - trolovet enkemand Peder Skriver af Tørslev og pigen Anne Marie Rasmusdatter Smed af Store Sjørup.
Viet 4. juli 1777 i Estruplund kirke.

I 1795 ses han imidlertid af sin husbond at have købt Søndergaard, der stod til hartkorn 8 Tdr. 4 Skpr. til selveje formedels 1100 Rdlr. i hvilken anledning husbonden udstedte følgende skøde.

(Rougsø m.fl. Herreders skøde og panteprotokol 1791-1803, folio 337b)Christian Heinrich August, Baron af Hardenberg-Rewentlow til stamhusene Friisenvold, Løgstrup, Brusgård, Caløe, Krænkerup, Rosenlund og Nørregård, gør vitterligt at som hans Majestæt ved meddelte bevilling under 2. januar d.å. allernådigsthar tilladt at fra stamhuset Friisenvold gods må afhænde en del strøgods, som langt fra liggende, og der iblandt den gård i Randers amt, Rougsø herred, Estruplund sogn, Tørslev by, der står for hartkorn ager og eng 8 Tdr, 4 Skpr., som ved akkord er tilsagt beboeren Peder Jensen til eje imod derfor betalte købesum 1100 Rdlr.,Altså sælger skøder og afhænder jeg fra mig og arvinger samt stamhusets efterkommende ejere i kraft af den påberåbte kongelige allernådigste bevilling til fornævnte Peder Jensen berørte af ham påboende gård, med al den herlighed og rettighed, som dertil ligger og af Arilds tid tillagt haver både i by og mark, intet undtagen i nogen måde, således det har været ejet til stamhuset og efter udskiftningen er beboeren tildelt, således at bemeldte køber Peder Jensen og arvinger skal og må have, nyde, bruge og beholde samme gård til bestandig arv og ejendom, og gør dem så nyttig, som han eller de på lod, del, ret eller rettighed til eller ud i fornævnte gård med dens tilliggende, men samme ene og alene at tilhøre Peder Jensen og arvinger, hvorfor jeg og arvinger er bleven hans og arvingers faste hjemmel efter loven.
Dette bekræftes under min hånd og segl samt kurators underskrift.
Den 18 Maj 1795.
Christian Heinrich August Hardenborg Reventlow

Folketællingen 1787, Randers amt, Rougsø herred, Estruplund sogn, Tørslev, En gård, 1.
Navn Alder Civilstand Stilling i husstanden
Peder Jensen 60 Gift Husbond, bonde og gårdbeboer
Anne Marie Rasmusdatter 35 Gift Madmoder
Rasmus Pedersen 9 Ugift Søn
Kirsten Marie Pedersdatter 4 Ugift Datter
Anders Nielsen 36 Gift Tjenestefolk, afskediget soldat
Ole Rasmussen 29 Ugift Tjenestefolk, soldat
Jens Jensen 19 Ugift Tjenestefolk
Maren Sørensdatter 25 Ugift Tjenestefolk

Estruplund kirkebog:
4. juni 1800 døde gårdmand Peder Skriver af Tørslaev og begravet onsdag den 11. juni 1800 - 65 1/2 år.

Skiftet efter Peder Jensen Skriver (Rougsø m.fl. Herreders Skifteprotokol 1793-1805)
Den 11. juli 1800 blev der afholdt skifte efter Peder Jensen Skriver, mellem enken, Anne Marie Rasmusdatter Smed, og børnene Rasmus, 22 år, Kirstine Marie 17 år.
Til stede under skifteforretningen var enken med hendes lavværge hr. Raarup fra Holbæk mølle samt sønnen med kurator Jens Boye fra Ørsted, medens Jacob Rasmussen fra St. Sjørup var mødt som formynder for datteren.Skifteforvalteren, by og herredsfoged Stadfeldt fra Randers, og de 2 vitterlighedsvidner og vurderingsmænd, sognefoged Christen Reeb fra St. Sørup og Ole Krog fra Tørslev, gik nu i gang med at registrere samtlige boets effekter, hvoraf bl.a. kan nævnes: I dagligstuen: 1 langt fyrretræsbord med fod, 2 fyrretræsbænke, 1 messingkaffekande, 2 tin saltkar og 1 lille tin skål, 1 messing fyrbækken, 1 gammel messingkedel, 1 justeret tin pottemål, 1 gammel stenterrin med låg, 1 the dåse, 1 gammel tin tepotte, 1 Pyramide, 4 træstole, 1 gammel rødmalet bord og 1 lille tebord.
I en anden stue: 1 gammel lang egetræskiste, 1 gammel kobberkedel.
På loftet: et gammelt sengested, 2 gamle rokke, 2 haspe træer, 3 hø leer, 4 korn sække og 2 segler.
I gården samt i hughuset fandtes forskellige redskaber samt en beslaget vogn og en gammel møjvogn.
Besætningen: 7 køer, 2 kvier, 2 stude, 2 kalve, 16 gamle får med 10 lam, 1 sø, 3 gamle gæs, 1gås, 1 gul hoppe 4 år, 1 rød hoppe 3 år, 1 grå hest 6 år, 1 sort hoppe 13 år, 1 sortsjernet hest 13 år, 1 sort hest 14 år, 1 gråskimlet hoppe 10 år, 2 åriges heste.
Selve gården blev med den afgrøde, der stod på jorderne, sat til 1000 Rdlr., og efter dette beløb var blevet sammenlagt med vurderingssumen for indbo og besætning, blev der en samlet indtægt på 1405 Rdlr. 1 Mark. Og 8 Sk.
Imidlertid skyldte boet efter panteobligation 400 Rdlr. til Frederik Thornsohn i Veggerslev samt 400 Rdlr. til ungkarl Laurs Sørensen i Ørsted, hvoraf 1 års rente, 16 Rdlr., var forfalden til betaling.
Da enken af "Kærlighed til hendes børn" ikke ønskede at fordre vederlag for de udgifter, som hun havde haft i forbindelse med mandens begravelse, beløb hele gælden sig derpå til 816 Rdlr.
Der blev herefter 589 Rdlr. 1 Mark 8 Sk. til deling arvingerne imellem.Enken og hendes 2 børn anmodede nu om, at skiftet måtte blive afsluttet, og at det nu registrerede bo måtte blive hende overdraget til fuld rådighed, imod at hun selv betalte skifteomkostningerne og desuden tillagde sin datter 100 Rdlr. i fædrene arv, idet det var hendes hensigt med tiden at ville overdrage sønnen Rasmus gården, "når hun nærmere fandt for godt at oplade den imod at sønnen ligesom de kunde forenes om på en lovlig måde anskaffede samt at han i så fald ved gårdens tiltrædelse udbetalte udi mødrene arv til Søsteren 200 Rdlr. courant, således at datteren både til fædrene og mødrene arv fik 300 Rdlr."
Denne anmodning fra enkens side accepteredes af sønnen og hans kurator samt af den umyndige datters formynder, og de erklærede, at de var tilfredse hermed.Skifteretten ønskede imidlertid ikke at træffe nogen afgørelse desangående, "da det siden var ankommet på omstændighederne og enkens og børnenes værende forfatning i fremtiden, om eller hvor vidt gården kan overdrages til sønnen, imod at han da betalte til sin søster den af enken nu betingede mødrene arv. "
Skifteretten delte nu de 589 Rdlr. 4 Mark 8 Sk. mellem arvingerne, således at sønnen fik 196 Rdlr. 2 Mark 8 Sk. og datteren 98 Rdlr. 1 Mark 4 Sk. mens moderen skulle have resten.Pengene blev imidlertid indtil videre stående i gården, som skifteretten derpå overdrog til enken til fri rådighed og disposition, mod at hun betalte skifteomkostningerne og desuden i fællesskab med børnene holdt skifteretten "anger, skades og kravløs i alle dele.


FarMor
Jens Rasmussen SkriverMaren Pedersdatter Marcussen
ÆgteskabBørn
02 Maj 1766 - Anne Jensdatter -
04 Jul 1777 - Anne Marie Rasmusdatter Smed 1778 - Rasmus Pedersen Skriver
1781 - Anne Pedersdatter Skriver
1783 - Kirsten Marie Pedersdatter Skriver

Peder Jensen Skriver
* 1732
† 04 Jun 1800
Jens Rasmussen Skriver
* 1698
† 1763
Maren Pedersdatter Marcussen
* 1705
† 1763
Rasmus Jensen Skriver
* 1642
† 1712


Birgitte Pedersdatter Salling
* 1667
† 1731Peder Pedersen Marcussen
* 1661
† 1742


Karen Nielsdatter
* 1672
† 1750

- - -

- - -

Peder Rasmussen Salling
* 1634 - † 1689
Else
* 1640 - † 1710

Peder Jensen Marcussen
* 1620 - † 1685
Karen Rasmusdatter Gjesing
* 1627 - † 1705

Niels Christensen Thomadsen
* 1633 - † 1709
Anne Sørensdatter
* 1636 - † 1720

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage31 Jan 2019