Jens Madsen Krog

DatoStedKilde
Født :1757Holbæk sogn, Randers amtKirkebogen (1)
Døbt :03 Apr 1757Holbæk kirkeKirkebogen (1)
Død :03 Jul 1833Kare, Holbæk sogn, Randers amtKirkebogen (1)
Begravet :10 Jul 1833Holbæk kirkegårdKirkebogen (1)

Alder : 76
Stilling : Gårdfæster

Noter : Holbæk kirkebog, opslag 87:
Dom 3 Palm 1757 (3. april 1757) - døbt Mads Jensen Krogs søn Jens af Holbæk.
Frembåret af Søren Iversens hustru af Udby. Efterfulgt af Niels Hvasteens hustru af Holbæk.
Faddere
Jens Boje af Holbæk.
Laurits Hellesen af Holbæk.
Mads Thomasen af Holbæk

Holbæk kirkebog:
3. april 1778 - trolovet Jens Madsen Krog af Holbæk og Michel Mogensens enke Maren Madsdatter af Kahre.
26 Juni 1778 - copuleret Jens Madsen Krog og Maren Madsdatter af Kahre, salig Michel Mogensens enke.

1778 ved giftermålet med sin første hustru overtog Jens Madsen Krog fæstet på den gård i Kare, som hendes nu afdøde mand tidligere havde været fæster af. I anledningen ses fra husbonden udstedt følgende fæstebrev:
(Estruplund Fæsteprotokol, folio 128)"Jeg Jørgen Scheel til Grevskabet Scheel, Stamherre til Estrup, Ridder af Elefanten, kgl. Majestæts Geheimeconferentzråd, Kammerherre og Overstaldmester går vitterlig at have stad og fæstet, til en fremmed Karl, som med fri pas fra Holbækgårds ejere, er indkommen, navnlig Jens Madsen fra Holbæk, fæster den halve gård i Holbæk sogn, Kare By, som Michel Mogensen sidst beboede og fradøde, hvilken fornævnt halve gård, som efter nye landmålings matrikel står til hartkorn ager og eng 3 Tdr. 7 Skpr. 1 Fdk. Og 2 Alb..Bemeldte Jens Madsen må nyde bruge og sin livstid i fæste beholde, når han deraf årligt og til rette forfalds tider svarer og betaler alle Kogl. kontributioner, som nu er eller herefter allernådigst påbud at være samt landgilde at yde og levere til hvert års marts efter jordebogen med Rug 4 Skpr. 2 Fdk., Havre 2 Skpr 2 Fdk. Bederi og landgildepenge når ingen olden er 3 Rdlr. 4 mark og 10 Skilling. For hoveri er han befriet indtil nærmere ordre, uden for så vidt Karholms engsbjergning og tilsyn angår, hvilket han som hans formand forretter.Gårdens bygning og besætning holder han stedse i forsvarlig stand at samme alle tider kan stå for et lovligt syn, avlingen selv forsvarligt høster, og driver, intet deraf eller noget gårdens øvrige tilliggende til andre bortleje, låner elle
r noget deraf ulovligt bruger.I øvrigt har han at rette sig efter hans Kongelig Majestæts allernådigste lov og forordninger, samt være mig samt sit herskab og min fuldmægtig hørig og lydig, alt under dette sit fæstes forbrydelse. Til ind fæstning betaler han 30 Rdlr. Hvorimod han nyder til gårdens forbedring et sæt læs bøgetræ.
Estrup den 26. marts 1778.
På høje herskabs vegne som fuldmægtig
Broberg

Ørsted kirkebog:
23. marts 1779 - trolovet enkemand Jens Madsen af Holbæk og pigen Ane Rasmusdatter af Hollandsbjerg.
11. juni 1779 blev de copuleret i Ørsted kirke.

Folketællingen 1787, Randers amt, Rougsø herred, Holbæk sogn, Kare by, 9.
Navn Alder Civilstand Stilling i husstanden
Jens Madsen 29 Gift Bonde og gårdbeboer
Anna Rasmusdatter 34 Gift Hans kone
Maren Jensdatter 4 Ugift Deres barn
Maren Madsdatter 12 Ugift Tjenestepige

1788 ved skiftet efter sin fader betegnes Jens Madsen Krog som gårdmand i Kare.

Folketællingen 1801, Randers amt, Rougsø herred, Holbæk sogn, Kare by, 22.
Navn Alder Civilstand Stilling i husstanden
Jens Madsen 44 Gift Husbond, bonde og gårdbeboer
Anne Rasmusdatter 48 Gift Hans kone
Mads Jensen 13 Ugift Søn
Rasmus Jensen 11 Ugift Søn
Peder Jensen 8 Ugift Søn
Maren Jensdatter 20 Ugift Datter
Bodil Jensdatter 3 Ugift Datter
Simon Pedersen 25 Ugift Tjenestekarl

Holbæk kirkebog:
3. juli 1833 døde Jens Madsen og begravet 10. juli 1833 - 76 år gammel.
Aftægtsgårdmand i Kahre.

FarMor
Mads Jensen KrogBodil Sørensdatter
ÆgteskabBørn
26 Jun 1778 - Maren Madsdatter Thorst -
11 Jun 1779 - Ane Rasmusdatter 1781 - Rasmus Jensen Krog
1782 - Maren Jensdatter Krog
1784 - Mads Jensen Krog
1786 - Rasmus Jensen Krog
1788 - Bodil Jensdatter Krog
1790 - Mads Jensen Krog
1792 - Rasmus Jensen Krog
1794 - Peder Jensen Krog
1796 - Jens Jensen Krog
19 Aug 1798 - Bodil Jensdatte Krog

Jens Madsen Krog
* 1757
† 03 Jul 1833
Mads Jensen Krog
* 1734
† 1788
Bodil Sørensdatter
* 1728
† 03 Mar 1808
Jens Madsen Krog
* 1705
† 1738


Maren Rasmusdatter Skriver
* 1707
† 1776Søren Andersen
* 1700
† 1740


Anne Sørensdatter Boje
* 1706
† 1748
Mads Jensen Krog
* 1659 - † 1741
Karen Nielsdatter
* 1672 - † 1743

Rasmus Jensen Skriver
* 1642 - † 1712
Birgitte Pedersdatter Salling
* 1667 - † 1731


- - -

- - -

Søren Jensen Boje
* 1645 - † 1734
Bodil Pedersdatter
* 1670 - † 1737

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage31 Jan 2019