Hove Pedersen

DatoStedKilde
Død :Eft 1696Holbæk sogn, Randers amt-

Stilling : Selvejergårdmand i Kare, Holbæk sogn.

Noter : 2. juni 1670 blev den gård, i Kare by Holbæk sogn, som Jens Andersen havde været fæster af, af Niels Christensen skødet til Jens Andersens datter og hendes mand Hove Pedersen.

Rougsø Herreds tingbog 1673-1687 og Stenalt godsarkiv, skøder og adkomster.

Den 6. august 1674 mødte Hove Pedersen op på Rougsø herredsting for at udstede et vidne hvor han "forbød alle og enhver som bygger og boer i Kare by, ikke at befatte sig med noget af den fællesjord, som findes på Kare mark eller i Kare by, enten de kører gødning fra gården ellen andet gøremål, før de har fået samtykke fra de andre i fællesskabet.
Den 2. oktober 1679 var Hove Pedersen atter på Rougsø herredsting, denne gang som lavværge for Kirsten Rasmusdatter, enke efter Rasmus Sørensen Havtorn i Kare, som på tinget meddelte, at hun have truffet aftale med forpagteren på Demstrup og Sødringholm, Detlef Egers om den arv, som hun kunne tilkomme efter sin afdøde broder Peder Rasmussen, der havde været forvalter og forpagter på Demstrup.
Den 10. juni 1680 mødte synsmændene Peder Rasmussen Bang, Niels Jensen, Rasmus Andersen og Laurits Pedersen op på Rougsø herredsting og meddelte, at de havde synet Hove Pedersens selvejergård i Kare, som han selv tidligere havde beboet, som han nu havde fæstet bort til Anders Lassen. Af synet fremgår det, at der var 7 binding staldhus ganske brøstfældig, som vil af nyopbygget, og kan ikke færdiggøres ringere end 21 Sletdaler, 1 bjælke i lade raden 1 Mark, et rem stykke 1 Mark, 1 gavlbeklædning 1 Mark, 1 vindskede 8 skilling, 1 stolpe 12 skilling, taget brøstfældig på samme lade for 12 traver langhalm og kan ikke købes og oplægges for under 3 Daler.
På den søndre længe var 2 rem stykker brækket 2 Mark, 1 bjælke 1 Mark,
På fole raden var 1 spær i stykker 1 Mark, 2 vindskeder borte 1 Mark, 4 traver tag 4 mark.
På øster raden manglede 1 vindskede 4 mark, 8 traver tag 2 Daler
Summen af denne brøstfældighed blev 29 Daler 1 Mark.
1681 opstod der en strid i Kare by. Årsagen var den, at en del af gårdmændene havde inddraget deres part af byens fællesjord, som normalt brugtes til græsning af kreaturer, men som de nu ønskede at opdyrke. Nogle af gårdmændene havde imidlertid været så begærlige, at de havde taget mere end de kunne tilkomme, muligvis her i blandt Hove Pedersen, således at en gårdmand ganske blev snydt for sin part. I den anledning udstedte Niels Olufsen i Vejrmøllen på husbonden fru Birthe Skeel til Holbækgårds vegne et vidne på Rougsø herredsting hvori det hedder: "Eftersom de fleste af Karre bymænd nydelig har, og i forrige åringer, indtaget en part af deres byes fællesjord til deres husdyrs drift, som de akter at tilså, hvortil de ønskes lykke og fremgang, men sådan fornemmes, at de ikke retfærdigt har fordelt jorden, idet nogle er så jordrige, at de ikke vil nøjes med den del de selv rettelig kan få, men søger en andens jord, som de selv bemægtiger og skifter sig til efter deres vilje, og vil ikke lade deres naboer nyde sin lod og rette del deraf, som de af deres fællesjord rettelig burde tilkomme, uden at der er blevet stillet anden jord til rådighed, forårsages jeg på underskrevne velbyrdige husbond tjener Rasmus Troelsens vegne, som formodes at have part af samme indtagne jord også samtlige Karre mænd så mange som er tilstedet her for retten, fordi de imod lov og dom har frataget ham hans del og anpart som han kunne tilkommehos sine naboer, og i det hele taget uden skyld at være, gives derfor hermed de nævnte Karre mænd, den største last og klage, således at de Karre mænd får forbud mod at tilså nogen del af den jord, langt mindre at afhøste det, inden de lovligt har delt og skiftet med Rasmus Troelsen hans part, som han af sine naboer tilkommer, eller at lade jorden ligge til fægang som den tidligere har ligget. Såfremt de ikke agter at blive tilsagt til retten, for husskade og omkostninger til Rasmus Troelsen, befaler jeg hermed at dette på Rougsø Herredsting skal oplæses og påskrives, og efter lovlig varsel til fjerde retter ting et uvildigt tingsvidne udpeges. Dette befaler jeg min husbonds tjener Niels Olesen i Weyrmøllen det
te fremlagt og et tingsvidne derefter at anmode.
Holbækgård den 22. september 1681
Den 20. december 1681 var Hove Pedersen atter på Rougsø herredsting, hvor han udbød et stykke jord til salg, "Som er end stenet og ind stablet og måler 100 jyske alen i længden og 19 alen og et kvarter i bredden". Samme dag ses han at have solgt dette jordstykke til Jens Andersen i Kare.

Den 16. november 1682 udsteder han og hans hustru et skøde til Niels Troelsen, tidligere ridefoged på Visborggård, på et stykke jord, som lå til den gård, de beboede.

3. april 1684 - sælger Hove Pedersen og hustru deres gård i Kare by, Holbæk sogn, til velbyrdige hr. Christen Seefeld.

Den 16 marts 1696 nævnes han sidste gang, beseglede han Oluf Henriksen Assens skøde på et hus i Hollandsbjerg.

ÆgteskabBørn
- Maren Pedersdatter 1665 - Anne Hovesdatter
- Anne Jensdatter 1670 - Peder Hovesen
1675 - Christen Hovesen
1676 - Jens Hovesen

Hove Pedersen
-
† Eft 1696

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage31 Jan 2019