Anders Christensen

DatoStedKilde
Født :1630Ørsted sogn, Randers amt-
Død :1705Ørsted sogn, Randers amtKirkebogen (1)
Begravet :02 Jan 1705Ørsted kirkegårdKirkebogen (1)

Alder : 75

Noter : Anders Christensen var selvejerbonde i Ørsted og havde ved matriklen 1688 en gård på 8-6-1-0 tdr. hartkorn.

Ved matrikuleringen i 1688 oplyses om gården, at den havde matrikel nr. 20 og nu et samlet hartkorn på 8 tdr. 6 skpr. 1 fjdkr. Her oplyses imidlertid ikke hvad der er bondeskylden og hvad der er herlighed, blot at herligheden angaves at tilhøre de Roder.
Det virker derfor umiddelbart lidt besynderligt, at Anders Christensen den 17. marts 1681 af Andreas Rohde i København fik skøde på den halvgård, som han selv beboede, og som havde et hartkorn på 1 td. 2 skpr., og forklaringen er måske den, at herlighedsejeren de Roder er identisk med Andreas Rohde, som altså således i 1681 har frasolgt en del af sin ejendomsret i gården til Anders Christensen. Det i den anledning udstedte skøde der har fø1gende ordlyd:
"Jeg Andreas Rohde, residerende udi København, kendes og vitterliggør, at jeg med fri vilje og velberåd hue, har solgt og afhent, så og hermed skøder og aldeles afhænder fra mig og mine arvinger, til ærlig og velagtet mand Anders Christensen i Ørsted, beliggende i Dronningborg amt i Rougsø herred her i Jylland og hans arvinger, den halve gård samme steds, som han selv bebor, skyldendes årlig it pund atten mark smør, og et halv lam, bedrager til hartkorn 1 tønde, to skæpper, hvilken halve gård med sin skyld og landgilde, ægt og arbejd, herlighed, rente og rette tilliggende bemeldte Anders Christensen og hans arvinger herefter skal have, nyde og beholde til evindelig ejendom, alene resolution uforkrænket, og tilstår jeg for mig og arvinger inden ydermere lov, del eller rettighed at har til eller udi fornævnte halve gård, medens derfor at have bekommet, annammet og oppebåret rede penge, fyldest og fuldværdi, forpligter derfor mig og mine arvinger at frelse, hjemle og tilstår bemeldte Anders Christensen og hans arvinger forannævnte halve gård, kvit og fri for hver mands tiltale i alle måder. Sker det alligevel (som dog ikke formodes) at samme halve gård, eller dens rette tilliggende blev at melde Anders Christensen eller hans arvinger ved lov og dom eller rettergang, formedes vanhjemmels brøst skyld, da forpligtiger jeg mig Anders Rohde og mine arvinger, én for alle og alle for én at erstatte dem en lige så god og velbeliggende halvgård inden 6 uger, skadesløs i alle måder.
Til stadfæstelse har jeg med egen hånd underskrevet og med min segnet stemplet og Hr. assessor Heinrich Jørgensen i Viborg og Hans Jørgen Majorer handelsmand samme sted med mit til vitterlighed at underskrive og forsegle.
Viborg den 17. marts 1684.

I forbindelse med modtagelsen af dette skøde ses Anders Christensen derpå den 27. april 1684, sammen med hustruen, at have afhændet et stykke toftejord til Espen Pedersen og dennes hustru Anne Jørgensdatter i Ørsted.
Der var tale om et stykke jord på 10 favne i længden og 9 favne i bredden beliggende i Ørsted by, mellem Jens Sørensen Bang på den ene side og Niels Nielsen Backen på den østre side strækkende sig fra gaden og mod nord. Det fastslås at der var tale om jord fra deres indkøbte selvejerbondegård, hvilket betød, at de ikke var forpligtigede til at lovbyde til slægtninge. I øvrigt ses Anne Sørensdatters far at have medunderskrevet dokumentet, som blev fulgt op den 27. september 1684 af Anders Christensens broder Niels Christensen, der erklærede, at da hans Bror nu til deres søstersøn Espen Pedersen havde solgt en grund, så ville han tilskøde samme søstersøn herlighedsretten i samme grund.
Dokumentet er medbeseglet af to andre brødre, nemlig Jens Christensen Koch i Hevring og endnu en Anders Christensen, i Øvrigt ligeledes bosat i Hevring.


Ørsted kirkebog, opslag 660:
2. januar 1705 - begravet Anders Christensen af Ørsted - 75 år gammel.

FarMor
Christen Andersen
ÆgteskabBørn
- Anne Sørensdatter Møller 1687 - Anne Andersdatter

Anders Christensen
* 1630
† 1705
Christen Andersen
* 1590
-

-
-
Anders Christensen
* Omk 1540
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage31 Jan 2019