Laurits Sørensen

DatoStedKilde
Død :1742Panderup, Trige sogn, Aarhus amtKirkebogen (1)
Begravet :18 Feb 1742Trige kirkegårdKirkebogen (1)

Noter : Trige kirkebog:
Dom 1 Påskedag 1717 (28. marts 1717) - trolovet Laurits Sørensen af ? og enken sidsel Pedersdatter af Panderup.
Dom 3 p. Trin 1717 (13. juni 1717) - copuleret Laurits Sørensen af ? og Sidsel Pedersdatter af Panderup.

Trige kirkebog:
2 søndag efter Fasten 1742 (18. februar 1742) - begravet Laurits Sørensen af Panderup.

Bidstrup Gods, Trige sogn, Vester-Lisbjerg Herred, G 240 71 8/12
226, 17. april 1742, Panderup
Laurs Sørensen, død
Zidsel Pedersdatter, enke
Deres børn:
Apellone Laursdatter, 21 år
Niels Laursen, 18 år
Zidsel Laursdatter, 15 år
Anna Laursdatter, 9 år
Datter, død, hendes barn Anders Sørensen, 3 år
Enkens broder Rasmus Pedersen i Borum
Anders Sørensens fader, Søren Andersen i Krankbølle i Hjortshøj sogn.

Bidstrup gods skifte protokol folio 226.17. april 1742 - mødt udi Panderup i salig Laurits Sørensens stervbo - for at holde registrering og vurdering mellem hans efterladte enke Sidsel Pedersdatter på den ene side og deres tilsammen avlede børn nemlig Apelone Lauritsdatter 21 år,
Niels Lauritsen 18 år, Sidsel Lauritsdatter 15 år, Anne Lauritsdatter 9 år og deres salige datters barn Anders Sørensen 3 år på den anden side.
Tilstede var enken på egne vegne tillige med hendes broder Rasmus Pedersen af Borum som lovværge, Niels Lauritsen på egne vegne såvel som formynder for den yngste datter Anne Lauritsdatter.
Som formynder for Apelone og Sidsel Lauritsdatter mødte Rasmus Sørensen sammesteds, og på den første mands dattersøns vegne var dennes fader Søren Andersen af Krankbølle i Hjortshøj sogn til stede.
Ved registreringen af indboet lægger man mærke til, at der mellem møblerne var et af de såkaldte fem rumsskabe, der var delvis af fyrretræ og egetræ og med fem låger.
Der var service af tin, bestående af fem fade, syv tallerkener og en smørælde.Den salig mands gangklæder, en grå klædeskjole, en grå vadmels kjole, en gammel rød skarlagens trøje med 28 sølvknapper, en skindve3st med 42 sølvknapper, et par gamle grå klædes bukser, et par gamle skindbukser, i alt vu7rderet til 10 rdl.
1 mark 12 sk. De øvrige klæder var ikke af nogen værdi, og blev ikke anført, men med samfrændernes samtykke overladt til sønnen. Et sølvbæger, to mindre sølvbægre og 6 sølvskeer vejede tilsammen 32 lod a+ 3 mark, 16 r5dl.
Gårdens dyr blev vurderet til 164 rdl, 3 mark.Angående bondeskylden, som formenes at være her i gården, men ej kan forevises noget for, hvori det består, og ej heller derfor for noget kan blive takseret, Skulle der fremkomme lovgyldige adkomster og beviser på samme bondeeje, skulle Nie
ls Lauritsen, som havde gården i fæste efter si far, betale enhver sin andel af selvejet, som de kunne være berettiget til efter deres far.Desuden blev der fremlagt et skøde, som var udgivet af hr. justitsråd Oluf Krabbe til Bjerre, Nandrup og Skaarupgaard til Niels Pedersen og Niels Knudsen her af Panderup på Ølsted sogns kongetiende, der dette stervbo tilhører og bliver anfø
rt til 150 rdl., så der i alt var værdier for 566 rdl. 4 mark 4 sk.
Udgifterne androg 170 rdl. 3 mark, så der blev 395 rdl. 1 mark 4 sk. Til deling mellem arvingerne.Søren Andersen af Krankbølle erklærede sig at have bekomme så meget til medgift med hans salig hustru, de andre arvingers søster, at hendes efterladte barn, hans søn ikke kan tilfalde noget efter hans moders far, men de øvrige arvinger det
alene efter den salig mand at beholde.Så efterdi at sønnen Niels Lauritsen allerede tilforn har fået gården i fæste, så påstår enken, at hun for sin part tilfalder her i stervboet, må blive udlagt Ølsted sogns kongetiende, som for hende er blevet tilstået, og findes forhen taks
eret til 150 rdl. Tillige med det øvrige udi den indkøbt Præsteskoven kaldet, der beløber sig til 48 rdl. 10 sk. Her udi enken da er fyldestgjort for kapitalens summa, hun efter hendes salig mand tilfalder.
Broderlodden blev på 79 rdl 1 mark 7 1/5 sk., og de tre søsterlodder på hver 39 rdl. 3 mark 11 3/5 sk.

ÆgteskabBørn
13 Jun 1717 - Sidsel Pedersdatter 1717 - Karen Lauritsdatter
1720 - Apolone Lauritsdatter
1723 - Niels Lauritsen
1726 - Sidsel Lauritsdatter
1733 - Anne Lauritsdatter

Laurits Sørensen
-
† 1742

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage31 Jan 2019