Dalby sogn, Odense amt
------ Anders Nielsen
Dalbyover kirke
------ Mette Kirstine Mathiesen
------ Ane Kirstine Jørgensen
Dalbyover sogn, Randers amt
------ Ane Kirstine Jørgensen
Dalbyover, Dalby sogn
------ Søren Jessen Klinge
Dalgård, Agerholm, Vester Vandet sogn, Thisted amt
------ Jens Poulsen
Dalgård, Vester Vandet sogn, Thisted amt
------ Inger Christensdatter Dalgaard
------ Christen Poulsen
------ Helle Madsdatter Dalgaard
------ Jens Cristensen Dalgaard
------ Johanne Christensdatter Dalgaard
------ Mads Christensen Dalgaard
------ Christen Christensen Dalgaard
------ Maren Christensdatter Dalgaard
------ Kirsten Christensdatter Dalgaard
------ Kirstine Christensdatter Dalgaard
------ Else Marie Christensdatter Dalgaard
------ Mads Jensen Dalgaard
------ Maren Andersdatter
------ Maren Madsdatter Dalgaard
------ Laurids Madsen Dalgaard
------ Anne Madsdatter Dalgaard
Dallerup
------ Helge Bjarup Rasmussen
Dallerup kirke
------ Mette Poulsdatter
------ Lisbeth Lauridsdatter
------ Poul Lauridsen
Dallerup kirkegård
------ Niels Jensen
Dallerup sogn, Skanderborg amt
------ Mette Poulsdatter
------ Lisbeth Lauridsdatter
------ Poul Lauridsen
Dalsgård, Svostrup sogn, Viborg amt
------ Niels Nielsen
------ Anne Else Nielsdatter
------ Niels Nielsen
------ Barbera Jensdatter
------ Jens Mikkelsen
Dalsgård, Vester Vandet sogn, Thisted amt
------ Poul Christensen Dalgaard
------ Laurits Christensen Dalgaard
Dalum kloster, Dalumvej 105, 5250 Odense SV.
------ Carlo Strunge Jensen
Dambo, Thorup mark
------ Aksel Kristian Jakobsen
Danmark
------ Helen Jensen
Danzig
------ Friedel Elisabeth Brandt
------ Ingeborg Elfriede Markussen
Daugbjerg
------ Edel Charlotte Rasmussen
David Kirke, Davids sogn i København, Københavns amt
------ Anna Elisabeth Trønning
Davids kirke
------ Jytte Helen Elisabeth Christensen
Davids sogn, København
------ Jytte Helen Elisabeth Christensen
Dejret, Tved sogn
------ Petrine Pedersen
Dejret, Tved sogn, Randers amt
------ Jens Peter Jensen
Denver, Colerado
------ Joseph Plute
Denver, Colorado
------ Peter Frederiksen Olsen
Ditmarsken
------ Nicolaus Boje
------ Mahnke Johan
------ N.N. Boje
------ Mahnke Johan
------ Boie Boje
------ Boie Boje
------ Vake Boje
Dollerup, Flovlum sogn, Ålborg amt
------ Niels Miltersen
Dollerup, Fovlum sogn, Ålborg amt
------ Peder Michelsen
------ Michel Nielsen
------ Kirsten Nielsdatter
------ Gertrud Andersdatter
------ Niels Michelsen
------ Søren Michelsen
------ Karen Mickelsdatter
------ Johanne Mickelsdatter
------ Niels Mickelsen
------ Gertrud Marie Mickelsdatter
------ Marian Mickelsen
------ Mariana Mickelsen
------ Karen Marie Mickelsen
------ Cristen Mickelsen
------ Laurids Andersen
------ Anders Jensen
------ Kirsten Pedersdatter
------ Niels Andersen
------ Jens Andersen
------ Cathrine Andersdatter
------ Peter Andersen
------ Anders Andersen
------ Jens Andersen
------ Anne Andersdatter
------ Gjertrud Andersdatter
------ Karen Pedersdatter
------ Jens Miltersen
------ Anne Pedersdatter
------ Milter Jensen
------ Peder Miltersen
------ Maren Miltersdatter
------ Else Miltersdatter
------ Jens Miltersens Hustru
------ Milter Jensen
------ Gjertrud Jacobsdatter
------ Peder Jensen
------ Inger Jensdatter
------ Niels Jensen
------ Jacob Jensen
------ Jacob Jensen
------ Jens Miltersen
------ Maren Miltersdatter
------ Jacob Miltersen
------ Michel Miltersen
Dommerby kirke
------ Signe Frederiksen
Dommerby sogn, Viborg amt
------ Signe Frederiksen
Domsognet, Århus
------ Anna Elisabeth Johansdatter Lønborg
Dover sogn
------ Betty Hjort Sørensen
Dragstrup
------ Else Sørensdatter Bundgaard
Dragstrup sogn
------ Christen Christensen Notler
------ Johannes Nielssen
------ Anne Kirstine Christensdatter
------ Christen Christensen
------ Søren Christian Christensen
------ Ane Cathrine Christensdatter
------ Peder Christensen
------ John Christensen
------ Maren Christensdatter
------ Niels Madsen Bundgaard
Dragstrup sogn, Thisted amt
------ Niels Christian Christensen
------ Maren Michelsdatter
------ Marie Nielsdatter
------ Christen Nielsen Mark
------ Edel Nielsdatter
------ Michel Nielsen Mark
------ Maren Nielsdatter
------ Anna Nielsdatter
------ Kirsten Nielsdatter
------ Mikkel Andersen
------ Mikkel Christensen
------ Dorthe Christensdatter
------ Søren Hendriksen Søndergaard
------ Jens Christian Sørensen
------ Inger Marie Sørensen
------ Henrik Sørensen
------ Chriaten Sørensen
------ Sidsel Sørensen
------ Sidsel Christensdatter
Dragstrup sogn, Thisted amt.
------ Niels Nielsen Mark
Dragstrup sogn,Thisted amt
------ Maren Sørensen
Dragstrup sogn.
------ Nnne Madsdatter Bundgaard
Dragør
------ Laura Marie Sams
Drammelstrup, Fausing sogn, Randers amt
------ Niels Aage Jensen
------ Peder Rasmussen
------ Ane Marie Pedersdatter
------ Rasmus Pedersen Ladefoged
------ Peder Rasmussen
------ Lucia Rasmusdatter Ladefoged
------ Maren Rasmusdatter
------ Christen Rasmussen
------ Maren Rasmusdatter
------ Jens Rasmussen Ladefoged
------ Maren Jensdatter
------ Peder Sørensen Ladefoged
------ Anne Jensdatter
------ Søren Pedersen Ladefoged
------ Anne Pedersdatter Ladefoged
------ Anne Pedersdatter Ladefoged
------ Bodil Rasmusdatter
------ Peder Sørensen
------ Rasmus Sørensen
------ Anne Marie Sørensdatter
------ Niels Sørensen
Drastrup, Essenbæk sogn, Randers amt
------ Mette Pouelsdatter
------ Peder Pedersen
------ Peder Pedersen
------ Poul Pedersen
------ Albert Sørensen
------ Peder Albertsen
------ Kirsten Albertsen
------ Elle Albertsen
------ Peder Albertsen
------ Anne Knudsdatter
------ Rasmus Sørensen
------ Anders Knudsen Drastrup
Drejet, Knebel sogn
------ Aksel Kristian Jakobsen
Drenderupgaard, Ødis sogn
------ Else Kirstine Ladefoged
Dronningborg sogn
------ Else-Marie Pedersen
Dronningborg, Randers
------ Sigfred Christensen
------ Karen Sigrid Bornemann Baudtler
Dronninglund Kirke
------ Jens Peter Marinus Pedersen
------ Niels Christian Pedersen
------ Grete Marie Jensen
------ Lars Christian Jensen
------ Kirsten Marie Nielsdatter
------ Niels Svendsen
------ Ane Kirstine Hansdatter
------ Hans Christian Nielsen
------ Anne Margrethe Nielsdatter
------ Jens Christian Nielsen
------ Niels Christian Nielsen
------ Peder Svendsen
------ Jens Christian Svendsen
------ Hans Christian Svendsen
------ Inger Margrethe Svendsdatter
------ Jens Svendsen
------ Kirsten Thomasdatter
------ Thomas Michelen
------ Rasmus Thomasen
------ Simon Christensen
------ Maren Kirstine Jensdatter
------ Christen Jensen Kold
------ Karen Jensen
------ Hans Jensen
------ Jacob Jensen
------ Lars Peter Jensen
------ Anton Johannes Marinus Andreasen
Dronninglund kirkegård
------ Jens Christensen
------ Karen Sindahlsdatter
------ Niels Svendsen
------ Ane Kirstine Hansdatter
------ Svend Jensen
------ Kirsten Pedersdatter
------ Jens Christian Svendsen
------ Jens Svendsen
------ Margrethe Pedersdatter
------ Jens Svendsen
------ Anne Rasmusdatter
------ Frederik Simonsen
------ Christen Sindalsen
------ Kirsten Colding Larsen
------ Jens Christensen Kold
------ Anne Jensdatter Branie
------ Anne Dorothea Thomasdatter Vahne
------ Jens Sindalsen
------ Margrethe Olufsdatter
------ Gilliam Olesen
------ Sirre Jacobsen
Dronninglund sogn
------ Ane Mette Skriver
------ Tine Marie Skriver
Dronninglund sogn, Hjøring amt
------ Jens Peter Marinus Pedersen
Dronninglund sogn, Hjørring amt
------ Niels Christian Pedersen
------ Jens Christensen
------ Karen Sindahlsdatter
------ Lars Christian Jensen
------ Kirsten Marie Nielsdatter
------ Niels Svendsen
------ Ane Kirstine Hansdatter
------ Hans Christian Nielsen
------ Anne Margrethe Nielsdatter
------ Jens Christian Nielsen
------ Niels Christian Nielsen
------ Svend Jensen
------ Kirsten Pedersdatter
------ Peder Svendsen
------ Jens Christian Svendsen
------ Hans Christian Svendsen
------ Inger Margrethe Svendsdatter
------ Margrethe Pedersdatter
------ Peder Jensen
------ Kirsten Margrethe Jensdatter
------ Svend Jensen
------ Mariane Jensdatter
------ Jens Svendsen
------ Kirsten Thomasdatter
------ Thomas Michelen
------ Anne Rasmusdatter
------ Rasmus Thomasen
------ Christen Thomasen
------ Simon Christensen
------ Maren Kirstine Jensdatter
------ Kirsten Colding Larsen
------ Karen Jensen
------ Søren Christian Jensen
------ Ane Margrethe Jensen
------ Jens Jensen
------ Lars Christian Jensen
------ Niels Peter Martinus Jensen
------ Kathrine Kristine Jensen
Drostrup, Rud sogn, Randers amt
------ Kirsten Jensdatter
------ Rasmus Christensen
------ Niels Rasmussen
------ Poul Nielsen
------ Kirsten Nielsdatter
------ Kirsten Pedersdatter Snog
------ Christen Nielsen
------ Anne Christensdatter
------ Peder Christensen
------ Maren Christensdatter
------ Thomas Christensen
------ Anne Christensdatter
------ Mette Christensdatter
Drostrupgaard, Dostrup, Rud sogn, Randers amt
------ Laurs Poulsen
Drostrupgaard, Drostrup, Rud sogn, Randers amt
------ Poul Nielsen
------ Jens Poulsen
------ Niels Poulsen
------ Helle Poulsdatter
------ Maren Poulsdatter
------ Niels Nielsen Halling
Drostrupgaard, Rud sogn, Randers amt
------ Knud Nielsen
------ Niels Knudsen
------ Kirsten Knudsdatter
------ Niels Knudsen
------ Thomas Knudsen
------ Kirsten Knudsdatter
------ Thomas Knudsen
------ Thomas Knudsen
Durup sogn, Ålborg amt
------ Mette Wogensdatter
------ Maren Wogensdatter
------ Karen Wogensdatter
------ Johanne Wogensdatter
------ Ane Wogensdatter
------ Maren Wognensdatter
------ Anne Marie Wogensdatter
------ Anders Wogensen
------ Sidsel Wogensdatter
------ Mariane Wogensdatter
Dyrbygård, Gassum sogn, Randers amt
------ Søren Christensen Dyrbye
------ Christen Christensen Dyrbye
Dystrup, Ørum Djurs sogn, Randers amt
------ Søren Jensen
------ Jens Sørensen
------ Kirsten Jensdatter
Dystrup, Ørum sogn, Randers amt
------ Søren Christian Christensen
------ Karen Jørgensdatter
------ Peder Pedersen Bastland
------ Peder Nielsen Bastland
------ Ane Margrethe Pedersdatter
------ Niels Pedersen Bastland
------ Ane Nielsdatter
------ Bodil Marie Nielsdatter
------ Bodil Nielsdatter Bastland
------ Bodil Nielsdatter
------ Ane Pedersdatter
------ Kirsten Pedersen Bastland
------ Else Marie Pedersen
------ Bodil Marie Pedersdatter
------ Ane Marie Pedersdatter
------ Ane Cathrine Jensdatter
------ Ane Margrethe Pedersen
------ Jens Pedersen
------ Mette Kirstine Pedersen
------ Ane Katrine Pedersen
------ Ane Marie Pedersen
Død efter 1772
------ Helene Paludan

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage31 Jan 2019