Gade mølle, Tvede sogn, Randers amt
------ Søren Christensen Møller
------ Christen Sørensen Møller
------ Anne Nielsdatter
------ Dorthe Cathrine Sørensdatter
------ Niels Christensen Møller
------ Anne Christensdatter
------ Else Christensdatter
------ Anne Christensdatter
------ Mads Sørensen
------ Maren Frandsdatter
------ Anne Madsdatter
------ Christen Madsen
------ Søren Madsen
------ Frands Madsen
Gallevang, Albæk sogn, Randers amt
------ Ane Hermandsdatter
Galten
------ Helle Vibeke Klinge Nielsen
------ Ove Dyhr
------ Flemming Dyhr
------ Leo Martinus Dyhr
------ Inger Marie Thøgersen
Galten kirke
------ Minna Rasmine Kok
------ Jens Rasmussen Kok
------ Kirsten Rasmusdatter
------ Kirsten Jensdatter
------ Poul Jensen
------ Kirsten Jensdatter
------ Rasmus Jensen
------ Søren Jensen
------ Karen Jensdatter
------ Kirstine Anine Nielsdatter Ogstrup
------ Ellen Rasmusdatter
------ Michel Madsen
------ Peder Madsen
------ Christen Madsen
------ Niels Therkelsen
------ Mette Therkelsdatter
------ Ædel Therkelsdatter
------ Citzel Therkelsdatter
------ Niels Therkelsen
------ Rasmus Therkelsen
------ Jens Therkelsen
------ Anne Therkelsdatter
------ Ellen Thomasdatter
------ Søren Thomasen
------ Ellen Thomasdatter
------ Terkel Jensen
------ Niels Jensen
------ Kirsten Jensdatter
------ Edel Nielsdatter
------ Kirsten Nielsdatter
------ Margrethe Nielsdatter
------ Kirsten Nielsdatter
------ Mette Nielsdatter
------ Terkel Nielsen
------ Anne Nielsdatter
------ Anne Christensdatter
------ Anne Christensdatter
------ Kirsten Christensdatter
------ Christen Christensen
------ Ellen Christensen
------ Maren Christensen
------ Niels Sørensen Bonde
------ Maren Sørensdatter Bonde
------ Jens Sørensen Bonde
------ Jens Sørensen Bonde
------ Mette Sørensdatter Bonde
------ Niels Sørensen Bonde
------ Niels Terkildsen
------ Anne Terkildsdatter
------ Ellen Terkildsdatter
------ Kirsten Terkildsdatter
------ Mette Terkildsdatter
------ Kirsten Terkildsen
------ Anne Jensdatter
------ Peder Jensen
------ Christen Jensen
------ Jens Jensen
------ Anne Margaretha Jensdatter
------ Laurs Madsen
------ Terkild Laursen
------ Mads Laursen
------ Kirsten Lauersdatter
------ Poul Jensen
------ Rasmus Jensen
------ Mette Sørensdatter Bonde
------ Thomas Jensen
------ Jens Jensen
------ Peter Nielsen Bødker
------ Kirsten Sørensdatter
------ Anne Sørensdatter
------ Thomas Sørensen
------ Anne Sørensdatter
------ Karen Sørensdatter
------ Margrethe Sørensdatter
------ Niels Sørensen
------ Kirsten Sørensdatter
------ Niels Sørensen
------ Søren Andersen Ginge
------ Maren Andersdatter Ginge
------ Søren Andersen Ginge
------ Søren Andersen Ginge
------ Edel Andersdatter Ginge
------ Thomas Andersen Ginge
------ Anne Hansdatter
------ Søren Nielsen Bonde
------ Søren Nielsen Bonde
------ Søren Nielsen Bonde
------ Søren Nielsen Bonde
------ Mette Nielsdatter Bonde
------ Hans Nielsen Bonde
------ Jens Nielsen Bonde
------ Jens Nielsen Bonde
------ Peder Nielsen Bonde
------ Laurs Nielsen Bonde
------ Christen Mogensen
------ Cidzel Mogensdatter
------ Cidzel Mogensdatter
------ Peder Mogensen
------ Karen Mogensdatter
------ Maren Mogensdatter
------ Laurids Mogensen
------ Peder Christensen
------ Mogens Lassen Mogensen
------ Rasmus Carl Mogensen
------ Kirsten Mathilde Mogensdatter
------ Christen Madsen
------ Rasmus Madsen
------ Poul Madsen
------ Mads Rasmussen
------ Jens Rasmussen
------ Jens Nielsen Skæg
------ Margrethe Jensdatter Stenhugger
------ Søren Jensen Stenhugger
------ Jens Jensen Stenhugger
------ Niels Jensen Stenhugger
------ Margrethe Jensdatter Stenhugger
------ Anne Jensdatter
------ Mette Margrethe Jensdatter
------ Jens Tomasen
------ Mette Jensdatter
------ Ellen Jensdatter
------ Helle Jensdatter
------ Mogens Jensen
------ Ellen Jensdatter
------ Kirsten Jensdatter
------ Anne Simonsdatter
------ Jens Simonsen
------ Karen Simonsdatter
------ Kirsten Simonsdatter
------ Søren Simonsen
------ Maren Madsdatter
------ Kirsten Madsdatter
------ Rasmus Madsen
------ Rasmus Madsen
------ Bodil Madsdatter
------ Rasmus Madsen
Galten kirkegård
------ Nicolaj Sørensen
------ Ingeborg Hansdatter
------ Jens Poulsen
------ Niels Poulsen
------ Rasmus Jensen
------ Therkild Nielsen
------ Matz Pedersen
------ Rasmus Jensen
------ Niels Therkelsen
------ Mette Therkelsdatter
------ Ædel Therkelsdatter
------ Jens Therkelsen
------ Anne Therkelsdatter
------ Thomas Sørensen Clausen
------ Søren Thomasen
------ Terkel Jensen
------ Mette Jensdatter
------ Jens Nielsen Balle
------ Kirsten Nielsdatter
------ Margrethe Nielsdatter
------ Mette Nielsdatter
------ Christen Christensen
------ Kirsten Christensdatter
------ Maren Christensen
------ Søren Jensen Bonde
------ Niels Sørensen Bonde
------ Maren Sørensdatter Bonde
------ Jens Sørensen Bonde
------ Kirsten Nielsdatter
------ Kirsten Nielsdatter
------ Niels Terkildsen
------ Anne Terkildsdatter
------ Ellen Terkildsdatter
------ Mette Terkildsdatter
------ Jens Pedersen
------ Anne Margaretha Jensdatter
------ Laurs Madsen
------ Mads Laursen
------ Kirsten Lauersdatter
------ Jens Poulsen
------ Poul Jensen
------ Rasmus Jensen
------ Mette Sørensdatter Bonde
------ Jens Jensen
------ Kirsten Jensdatter
------ Peter Nielsen Bødker
------ Kirsten Sørensdatter
------ Anne Sørensdatter
------ Anne Sørensdatter
------ Margrethe Sørensdatter
------ Niels Sørensen
------ Kirsten Sørensdatter
------ Niels Sørensen
------ Anders Sørensen Ginge
------ Søren Andersen Ginge
------ Thomas Andersen Ginge
------ Anne Hansdatter
------ Søren Nielsen Bonde
------ Søren Nielsen Bonde
------ Søren Nielsen Bonde
------ Jens Nielsen Bonde
------ Jens Nielsen Bonde
------ Peder Nielsen Bonde
------ Laurs Nielsen Bonde
------ Christen Mogensen
------ Mogens Pedersen
------ Elle Christensdatter
------ Cidzel Mogensdatter
------ Peder Mogensen
------ Laurids Mogensen
------ Nn
------ Mette Sørensdatter
------ Christen Madsen
------ Mads Rasmussen
------ Jens Rasmussen
------ Ellen Rasmusdatter
------ Søren Jensen Clausen
------ Ellen Pedersdatter
------ +
------ Margrethe Jensdatter Stenhugger
------ Margrethe Jensdatter Stenhugger
------ Jens Sørensen Vester
------ Mette Jensdatter
------ Ellen Jensdatter
------ Mogens Jensen
------ Ellen Jensdatter
------ Jens Sørensen Bruun
------ Simon Nielsen Ulff
------ Anne Sørensdatter
------ Mette Knudsdatter
------ Mads Rasmussen Ølst
------ Kirsten Rasmusdatter
Galten sogn
------ Nicolaj Sørensen
------ Ingeborg Hansdatter
Galten sogn, Randers amt
------ Minna Rasmine Kok
------ Jens Rasmussen Kok
------ Anne Marie Jensen Lopdrup
------ Niels Poulsen
------ Jens Mathias Mørup
------ Peder Mørup
------ Hans Henrich Mørup
------ Niels Bach Mørup
------ Anders Sjelle Therkildsen
------ Therkild Nielsen
------ Rasmus Jensen
------ Niels Therkelsen
------ Mette Therkelsdatter
------ Ædel Therkelsdatter
------ Citzel Therkelsdatter
------ Niels Therkelsen
------ Rasmus Therkelsen
------ Jens Therkelsen
------ Anne Therkelsdatter
------ Ellen Thomasdatter
------ Thomas Sørensen Clausen
------ Søren Thomasen
------ Ellen Thomasdatter
------ Terkel Jensen
------ Niels Jensen
------ Kirsten Jensdatter
------ Edel Nielsdatter
------ Kirsten Nielsdatter
------ Margrethe Nielsdatter
------ Kirsten Nielsdatter
------ Mette Nielsdatter
------ Terkel Nielsen
------ Anne Nielsdatter
------ Christen Christensen
------ Anne Christensdatter
------ Anne Christensdatter
------ Kirsten Christensdatter
------ Christen Christensen
------ Ellen Christensen
------ Maren Christensen
------ Søren Jensen Bonde
------ Niels Sørensen Bonde
------ Maren Sørensdatter Bonde
------ Jens Sørensen Bonde
------ Jens Sørensen Bonde
------ Kirsten Nielsdatter
------ Mette Sørensdatter Bonde
------ Niels Sørensen Bonde
------ Kirsten Nielsdatter
------ Niels Terkildsen
------ Anne Terkildsdatter
------ Ellen Terkildsdatter
------ Kirsten Terkildsdatter
------ Mette Terkildsdatter
------ Kirsten Terkildsen
------ Jens Pedersen
------ Anne Jensdatter
------ Peder Jensen
------ Christen Jensen
------ Jens Jensen
------ Niels Jensen
------ Anne Margaretha Jensdatter
------ Terkild Laursen
------ Mads Laursen
------ Kirsten Lauersdatter
------ Jens Poulsen
------ Laurs Jensen
------ Poul Jensen
------ Terkild Nielsen
------ Niels Nielsen
------ Margrethe Christensdatter
------ Anne Jensdatter Balle
------ Niels Jensen Lang
------ Peder Mogensen
------ Las Broersen
------ Peter Broersen
------ Mette Sørensdatter Bonde
------ Thomas Jensen
------ Jens Jensen
------ Kirsten Jensdatter
------ Peter Nielsen Bødker
------ Jens Pedersen
------ Kirsten Sørensdatter
------ Anne Sørensdatter
------ Thomas Sørensen
------ Anne Sørensdatter
------ Karen Sørensdatter
------ Margrethe Sørensdatter
------ Niels Sørensen
------ Kirsten Sørensdatter
------ Niels Sørensen
------ Anne Hansdatter
------ Søren Nielsen Bonde
------ Søren Nielsen Bonde
------ Søren Nielsen Bonde
------ Søren Nielsen Bonde
------ Mette Nielsdatter Bonde
------ Hans Nielsen Bonde
------ Jens Nielsen Bonde
------ Jens Nielsen Bonde
------ Peder Nielsen Bonde
------ Laurs Nielsen Bonde
------ Laurids Mogensen
------ Kirsten Mathilde Mogensdatter
------ Jens Nielsen Skæg
------ Søren Jensen Clausen
------ Ellen Pedersdatter
------ Margrethe Jensdatter Stenhugger
------ Søren Jensen Stenhugger
------ Jens Jensen Stenhugger
------ Niels Jensen Stenhugger
------ Margrethe Jensdatter Stenhugger
------ Anne Jensdatter
------ Mette Margrethe Jensdatter
------ Jens Tomasen
------ Ane Marie Pedersdatter
------ Jens Sørensen Vester
------ Jens Sørensen Bruun
------ Anne Simonsdatter
------ Simon Nielsen Ulff
------ Anne Sørensdatter
------ Jens Simonsen
------ Karen Simonsdatter
------ Kirsten Simonsdatter
------ Søren Simonsen
------ Mette Knudsdatter
Galten sogn, Randers atm
------ Niels Terkildsen
Galten sogn, Randes amt
------ Peter Nielsen Bødker
Galtrup på Nordmors
------ Mariane Christensdatter
Gammel Estrup vandmølle, Auning sogn
------ Anne Sørensdatter Møller
Gammel Ry, Ry sogn, Skanderborg amt
------ Jens Kristian Karl Kristensen
Gammel Rye
------ Kirstine Jensen Liin
------ Valborg Jensen Liin
------ Holger Jensen Liin
Gammelby, Jerne sogn
------ Ejnar Peder Jensen
------ Ove Harald Jensen
Garnisions kirkegård, København
------ Martin Friderich Hanssøn Lønborg
------ Inger Marie Friderichsdatter Lønborg
Garnisionskirken, København
------ Inger Maria Friderichsdatter Lønborg
Garnisons kirke
------ Lovisa Augusta Lønborg
Garnisons kirkegård
------ Carl Christopher Hanssøn Lønborg
Garnisons kirkegård, København
------ Hendrica Hansdatter Lønborg
------ Saloma Hansdatter Lønborg
------ Johan Friderichssøn Lønborg
Garnisons sogn, København
------ Betty Margrethe Bredsdorff
Garnisonskirken, København
------ Anna Magdalene Henriksdatter Fischer
Gassum
------ Kirsten Pedersdatter
Gassum kirke
------ Karen Rebekkka Skriver Revsbech
------ Ove Skriver Revsbech
------ Rigmor Rasmine Skriver Revsbech
------ Morten Emil Skriver Revsbech
------ Gudrun Margrethe Skriver Revsbech
------ Niels Severin Andersen
------ Andes Peter Andersen
------ Martine Elisabeth Andersen
------ Mette Olufsdatter
------ Anders Sørensen Hougaard
------ Poul Mogensen
------ Søren Mogensen
------ Kirsten Mogensdatter
------ Peder Sørensen Hougaard
------ Jens Sørensen
------ Kirsten Sørensdatter
------ Jens Sørensen
------ Oluf Sørensen
------ Søren Olufsen
------ Maren Rasmusdatter
Gassum kirkegård
------ Lise Dorthea Christensen
------ Søren Pedersen Hougaard
------ Giertrud Jensdatter
------ Mogens Poulsen
------ Søren Mogensen
------ Kirsten Sørensdatter
------ Søren Jensen
------ Anne Christensdatter
------ Niels Nielsen Vestrup
------ Jens Nielsen Ytte
------ Morten Christensen Kjærsgaard
------ Anders Nielsen
------ Maren Nielsdatter
------ Anne Nielsdatter
------ Jens Andersen
------ Jens Andersen
------ Jens Olesen
------ Anne Jensdatter
------ Peder Sørensen Hougaard
------ Bodil Simonsdatter
------ Peder Nielsen Fiil
------ Niels Pedersen Fiil
------ Nikoline Mathilde Pedersen
Gassum sogn, Randers amt
------ Karen Rebekkka Skriver Revsbech
------ Ove Skriver Revsbech
------ Rigmor Rasmine Skriver Revsbech
------ Morten Emil Skriver Revsbech
------ Niels Severin Andersen
------ Lise Dorthea Christensen
------ Andes Peter Andersen
------ Martine Elisabeth Andersen
------ Anne Christensdatter
------ Niels Nielsen Vestrup
------ Jens Nielsen Ytte
------ Morten Christensen Kjærsgaard
Gassum, Gassum sogn, Randers amt
------ Mette Olufsdatter
------ Oluf Sørensen
------ Søren Olufsen
------ Søren Jensen
Gatten, Flejsborg sogn, Aalborg amt
------ Mariane Nielsdatter
------ Maren Troelsdatter
------ Niels Poulsen
------ Poul Christensen Nielsen
------ Troels Nielsen
------ Niels Christian Nielsen
------ Maren Troelsdatter
------ Niels Christian Troelsen
------ Jeppe Troelsen
------ Niels Nielsen
Geding, Tilst sogn
------ Margrethe Olufsdatter
Geding, Tilst sogn, Aarhus amt
------ Jens Pedersen Balle
------ Peder Jensen Balle
Gejlaa, Holbøl sogn
------ Bente Wierper
------ Lars Wierper
Gelsted kirke
------ Klaus Andersen
Gelsted sogn, Odense amt
------ Klaus Andersen
Gentofte
------ Else Margrethe Marie Jørgensen
------ Kim Skriver Nielsen
------ Jørgen Nielsen
------ Artur Rasmussen Buss
------ Kirsten Buss
------ Mariane Birk Christensen
Gentofte Amtssygehus
------ Anne Sophie Andersen
Gentofte kirke
------ Ina Kæde
Gentofte sogn, Københavns amt
------ Inez Oskaria Forslund
Georgsminde, Gjesing sogn, Randers amt
------ Tove Pedersen Boelsmand
Georgsminede, Gjesing sogn, Randers amt
------ Else Marie Pedersen Boelsmand
Gern kirke
------ Nicolaj Sørensen
Gersbøl, Snedsted sogn, Thisted amt
------ Magnus Kristian Villadsen Yde
Gesten sogn
------ Pernille Ryom
Gettysburg, S.Dakota
------ Christopher Lee Miller
Gieding, Tilst sogn, Aarhus amt
------ Maren Jensdatter Balle
Gimming
------ Anne Pedersdatter
------ Jens Pedersen
------ Kirsten Pedersdatter
------ Maren Pedersdatter
------ Maren Pedersdatter
------ Thomas Pedersen
------ Niels Pedersen
------ Jens Thomasen
------ Ukendt kvinde
------ Maren Jensdatter
------ Anne Jensdatter
------ Niels Jensen
------ Kirsten Jensdatter
------ Christen Jensen
------ Gjertrud Jensdatter
------ Thomas Ibsen
Gimming kirke
------ Kirsten Andersdatter Krag
------ Karen Jensdatter
------ Mads Nielsen Krag
------ Ane Rasmine Mogensine Rasmussen
------ Niels Jensen Krag
------ Anders Rasmussen
------ Niels Madsen Tierby
------ Peder Madsen Krag
------ Maren Madsdatter
------ Maren Madsdatter
------ Søren Madsen
------ Mads Madsen Simonsen
------ Anne Madsdatter
------ Kirsten Madsdatter
------ Anders Madsen
------ Simon Nielsen
------ Mads Nielsen
------ Niels Nielsen
------ Christen Nielsen
------ Maren Nielsdatter
------ Jens Nielsen
------ Niels Nielsen
------ Maren Nielsdatter
------ Karen Nielsdatter
------ Christen Nielsen
------ Søren Andersen Krag
------ Niels Andersen Skødt
------ Maren Andersdatter Krag
------ Maren Andersdatter Krag
------ Anders Nielsen Skødt
------ Kirsten Nielsdatter Skjødt
------ Christen Nielsen Skødt
------ Søren Nielsen Skødt
------ Maren Nielsdatter
------ Anne Poulsdatter
------ Søren Poulsen
------ Anne Poulsedatter
------ Niels Poulsen
------ Kirsten Nielsdatter Krag
------ Jens Rasmussen
------ Rasmus Andersen
------ Karen Jensdatter Bach
------ Anne Rasmusdatter
------ Maren Rasmusdatter
------ Else Rasmusdatter
------ Anne Mogensdatter
------ Mogens Andersen
------ Kirsten Rasmusdatter
------ Mariane Rasmusdatter
------ Ane Thomasdatter
------ Thomas Andersen
------ Niels Andersen
------ Else Andersdatter
------ Niels Rasmussen
------ Svend Rasmussen
------ Kirsten Jensdatter Bach
------ Niels Andersen Krag
------ Anders Nielsen Krag
------ Maren Sørensdatter
------ Peder Nielsen Krag
------ Jens Nielsen Krag
------ Anne Nielsdatter Krag
------ Peder Nielsen Krag
------ Inger Nielsdatter Krag
------ Maren Poulsdatter
------ Anne Poulsdatter
------ Anne Andersdatter
------ Maren Andersdatter
------ Maren Pedersdatter
------ Jens Pedersen
------ Christen Pedersen
------ Else Nielsdatter
------ Anne Nielsdatter
------ Niels Sørensen Skødt
------ Niels Kjær Sørensen Skødt
------ Bodil Sørensdatter
------ Anne Sørensdatter
------ Niels Nielsen Kjær
------ Anne Nielsdatter
------ Christen Nielsen
------ Karen Nielsdatter
------ Niels Nielsen
------ Anne Christensdatter
------ Niels Christensen Griis
------ Anne Christensdatter
------ Gjertrud Poulsdatter
------ Karen Poulsdatter
------ Niels Mandrupsen
------ Ane Thomasdatter
------ Maren Thomasdatter
------ Kirsten Nielsdatter Griis
------ Peder Christensen
------ Thomas Christensen
------ Thomas Christensen
------ Anne Thomasdatter
------ Christen Thomassen
------ Kirsten Pedersdatter
------ Jørgen Andersen
------ Dorthe Jørgensdatter
------ Kirsten Jørgensdatter
------ Anne Jørgensdatter
------ Anne Madsdatter
------ Christen Pedersen
------ Niels Pedersen
------ Anne Jensdatter
------ Anne Jensdatter
------ Gjertrud Jensdatter
------ Christen Jensen
------ Karen Jensdatter
------ Jens Pedersen
------ Kirsten Poulsdatter
------ Mads Poulsen
------ Anne Poulsdatter
------ Anne Nielsdatter
------ Poul Nielsen
------ Inger Nielsdatter
------ Kirsten Nielsdatter
------ Anne Nielsdatter
Gimming kirkegård
------ Niels Jensen Krag
------ Karen Marie Jensdatter
------ Anders Rasmussen
------ Birthe Nielsdatter
------ Mads Nielsen
------ Kirsten Pedersdatter Griis
------ Niels Simonsen
------ Maren Jensdatter
------ Peder Madsen Krag
------ Maren Madsdatter
------ Mads Madsen Simonsen
------ Maren Nielsdatter
------ Mads Nielsen
------ Maren Nielsdatter
------ Jens Nielsen
------ Niels Christensen
------ Niels Nielsen
------ Christen Nielsen
------ Mariane Nielsdatter Holck
------ Peder Christensen Griis
------ Anne Nielsdatter Vestrup
------ Anders Sørensen Krag
------ Niels Andersen Skødt
------ Maren Andersdatter Krag
------ Søren Nielsen Skødt
------ Anne Pedersdatter
------ Poul Sørensen
------ Niels Poulsen
------ Søren Andersen Krag
------ Maren Nielsdatter Skjødt
------ Jens Thomasen
------ Jens Christensen Kjeldsen
------ Kirsten Nielsdatter Krag
------ Anders Jensen Krag
------ Kirsten Jensdatter
------ Kirsten Jensdatter
------ Anders Jensen Kjeldsen
------ Rasmus Andersen
------ Karen Jensdatter Bach
------ Anders Rasmussen
------ Anne Mogensdatter
------ Mogens Andersen
------ Jens Rasmussen Bach
------ Ane Thomasdatter
------ Else Rasmusdatter
------ Rasmus Jensen Bach
------ Niels Jensen Kjær
------ Kirsten Jensdatter
------ Christen Jensen Griis
------ Rasmus Svendsen
------ Svend Rasmussen
------ Jens Michelsen
------ Kirsten Rasmusdatter
------ Anders Nielsen Krag
------ Niels Pedersen Krag
------ Maren Sørensdatter
------ Anne Andersdatter
------ Anne Rasmusdatter Moestrup
------ Peder Nielsen Krag
------ Peder Nielsen Krag
------ Inger Nielsdatter Krag
------ Poul Nielsen
------ Anne Poulsdatter
------ Peder Jensen
------ Anne Jensdatter
------ Christen Pedersen
------ Niels Laursen
------ Inger Pedersdatter
------ Poul Pedersen Krag
------ Else Christensdatter Vestrup
------ Else Nielsdatter
------ Niels Nielsen
------ Anne Christensdatter Griis
------ Niels Nielsen
------ Christen Nielsen Griis
------ Peder Jensen
------ Johanne Nielsdatter
------ Byrge Jensen
------ Kirsten Kieldsdatter
------ Rasmus Andersen Rasmussen
------ Thomas Nielsen Griis
------ Anne Poulsdatter
------ Ane Thomasdatter
------ Maren Thomasdatter
------ Poul Nielsen Griis
------ Kirsten Nielsdatter Griis
------ Thomas Christensen
------ Thomas Christensen
------ Anne Thomasdatter
------ Christen Thomassen
------ Maren Lauridsdatter
------ Jørgen Andersen
------ Jens Jørgensen
------ Dorthe Jørgensdatter
------ Kirsten Jørgensdatter
------ Anne Christensdatter
------ Kirsten Pedersdatter
------ Jens Pedersen
------ Niels Pedersen
------ Niels Jensen
------ Karen Jensdatter
------ Jens Pedersen
------ Maren Christensdatter
------ Erich Rasmussen Møller
------ Søren Christensen
------ Kirsten Christensdatter
------ Niels Christensen
------ Mads Poulsen
------ Poul Nielsen
------ Inger Nielsdatter
------ Kirsten Nielsdatter
------ Maren Andersdatter
Gimming sogn
------ Else Nielsdatter
------ Maren Nielsdatter
------ Niels Christensen
------ Kirsten Nielsdatter
------ Maren Nielsdatter
------ Niels Nielsen
------ Maren Nielsdatter
------ Karen Nielsdatter
------ Christen Nielsen
Gimming sogn, Randders amt
------ Karen Nielsdatter
Gimming sogn, Randers amt
------ Karen Jensdatter
------ Ane Rasmine Mogensine Rasmussen
------ Anders Rasmussen
------ Birthe Nielsdatter
------ Maren Jensdatter
------ Mariane Nielsdatter Holck
------ Maren Andersdatter Krag
------ Anne Pedersdatter
------ Niels Andersen Dorgen
------ Kirsten Jensdatter
------ Jens Thomasen
------ Thomas Ibsen
------ Jens Rasmussen
------ Rasmus Andersen
------ Karen Jensdatter Bach
------ Anders Rasmussen
------ Anne Rasmusdatter
------ Maren Rasmusdatter
------ Else Rasmusdatter
------ Anne Mogensdatter
------ Rasmus Andersen
------ Mogens Andersen
------ Kirsten Rasmusdatter
------ Mariane Rasmusdatter
------ Jens Rasmussen Bach
------ Ane Thomasdatter
------ Else Rasmusdatter
------ Rasmus Jensen Bach
------ Rasmus Jensen Bach
------ Thomas Andersen
------ Niels Andersen
------ Else Andersdatter
------ Niels Jensen Kjær
------ Kirsten Jensdatter
------ Christen Jensen Griis
------ Rasmus Svendsen
------ Anne Rasmusdatter
------ Niels Rasmussen
------ Svend Rasmussen
------ Karen Marie Rasmussen
------ Kirsten Jensdatter Bach
------ Birthe Nielsdatter
------ Jens Pedersen
------ Peder Jensen
------ Anne Jensdatter
------ Christen Pedersen
------ Else Christensdatter Vestrup
------ Else Nielsdatter
------ Niels Nielsen
------ Anne Christensdatter Griis
------ Niels Nielsen
------ Anne Nielsdatter
------ Niels Nielsen Kjær
------ Anne Nielsdatter
------ Christen Nielsen
------ Christen Nielsen Griis
------ Niels Nielsen
------ Peder Jensen
------ Anne Christensdatter
------ Niels Christensen Griis
------ Anne Christensdatter
------ Johanne Nielsdatter
------ Byrge Jensen
------ Karen Poulsdatter
------ Christen Poulsen
------ Peder Poulsen
------ Inger Poulsdatter
------ Niels Mandrupsen
------ Kirsten Kieldsdatter
------ Rasmus Andersen Rasmussen
------ Thomas Nielsen Griis
------ Anne Poulsdatter
------ Niels Christensen Griis
------ Ane Thomasdatter
------ Maren Thomasdatter
------ Poul Nielsen Griis
------ Kirsten Nielsdatter Griis
------ Peder Christensen
------ Thomas Christensen
------ Thomas Christensen
------ Anne Thomasdatter
------ Christen Thomassen
------ Maren Lauridsdatter
------ Kirsten Pedersdatter
------ Jørgen Andersen
------ Jens Jørgensen
------ Dorthe Jørgensdatter
------ Kirsten Jørgensdatter
------ Anne Jørgensdatter
------ Anne Christensdatter
------ Kirsten Pedersdatter
------ Jens Pedersen
------ Christen Pedersen
------ Niels Pedersen
------ Anne Jensdatter
------ Anne Jensdatter
------ Gjertrud Jensdatter
------ Christen Jensen
------ Niels Jensen
------ Karen Jensdatter
------ Jens Pedersen
------ Maren Christensdatter
------ Anders Christensen
------ Maren Nielsdatter
------ Dorthe Andersdatter
------ Christen Andersen
Gimming sogn, Randers atm
------ Ane Thomasdatter
Gimming sogn, Randes amt
------ Anne Thomasdatter
------ Christen Thomassen
Gimming song, Randers amt
------ Kirsten Nielsdatter Griis
Gimsing sogn, Ringkøbing amt
------ Jens Christian Jensen
Ginnerup kirke
------ Mette Marie Rasmusdatter
------ Søren Rasmussen
Ginnerup kirkegård
------ Mette Marie Andersdatter
Ginnerup sogn, Randers amt
------ Ane Margrethe Christensdatter
Ginnerup, Ølst sogn, Randers amt
------ Kirsten Knudsdatter
------ Mogens Nielsen
------ Niels Mogensen
------ Knud Mogensen
------ Mogens Mogensen
------ Ellen Mogensdatter
------ Ellen Rasmusdatter
------ Niels Mogensen Fogh
------ Anne Terkildsdatter
------ Terkild Jensen
------ Jens Terkildsen
------ Niels Terkildsen
------ Peder Terkildsen
------ Terkild Pedersen
------ Anne Pedersdatter
------ Jens Rasmussen
------ Søren Rasmussen
------ Terkild Rasmussen
------ Søren Rasmussen
------ Maren Rasmusdatter
------ Karen Rasmusdatter
------ Anne Nielsdatter
------ Ellen Mogensdatter
------ Ellen Mogensdatter
------ Peder Mogensen
------ Peder Mogensen
Ginnerup, Ølsts sogn, Randers amt
------ Rasmus Terkildsen
Give
------ Ellen Elisabeth Kristensen
Giver kirke
------ Mette Sørensdatter
------ Anne Olufsdatter
------ Ole Sørensen
------ Niels Sørensen
------ Gjertrud Sørensdatter
------ Niels Sørensen
Giver kirkegård
------ Søren Sørensen
------ Mette Nielsdatter
------ Oluf Madsen
------ Kirsten Justdatter
------ Niels Mouritsen
------ Ole Sørensen
------ Niels Sørensen
------ Mads Sørensen
------ Gjertrud Sørensdatter
------ Niels Sørensen
Gjedved, Tolstrup sogn, Skanderborg amt
------ Christian Jensen Buhl Marcussen
------ Ane Jensen
------ Jørgine Vinther Jensen Marcussen
------ Niels Nielsen Marcussen
------ Marcus Marcussen
------ Therese Jacobine Marcussen
------ Anders Marcussen
Gjellerup sogn, Ringkøbing amt
------ Valdemar Theodor Lind
Gjellerup, Ringkøbing amt
------ Birgitte Catrine Bundgaard
Gjerlev
------ Niels Anton Revsbech
------ Poul Ingvard Revsbech
------ Mads Pedersen
Gjerlev kirke
------ Johannes Bay Østergaard
------ Mette Marie Nielsdatter
------ Anders Madsen
------ Jens Madsen
------ Jens Christian Madsen
------ Kirsten Christensdatter Rousing
------ Anne Christensdatter
------ Niels Christensen Gjerlev
------ Mette Christensdatter
------ Anne Christensdatter
------ Christen Christensen
Gjerlev kirkegård
------ Niels Christensen Kjærsgaard
------ Anne Andersdatter
------ Christen Christensen Rousing
------ Christen Pedersen Midtbye
------ Christen Christensen
Gjerlev sogn, Randers amt
------ Harald Engholm
------ Sophie Charlotte Karitte Krarup
------ Mette Marie Nielsdatter
------ Anders Madsen
------ Jens Madsen
------ Jens Christian Madsen
------ Niels Christensen Kjærsgaard
------ Christen Pedersen Midtbye
------ Peder Christensen
------ Frands Christensen
------ Anne Christensdatter
------ Niels Christensen Gjerlev
------ Mette Christensdatter
------ Anne Christensdatter
------ Christen Christensen
------ Karen Nielsdatter
------ Christen Frandsen
------ Kirsten Frandsdatter
------ Niels Frandsen
------ Maren Frandsdatter
------ Anne Frandsdatter
Gjern
------ Inger Marie Thøgersen
------ Niels Frandsen
Gjern kirke
------ Maria Kirstine Madsen
------ Anna Dorthea Nielsdatter
------ Niels Christensen Ovesen
------ Maren Michelsdatter Kier
------ Maren Pedersdatter Leth
------ Johannes Michelsen Kier
------ Abel Chrstine Michelsdatter Kier
------ Mariane Nielsdatter
------ Anne Margrethe Nielsdatter
------ Karen Nielsdatter
------ Inger Andersdatter Ovesen
------ Niels Sørensen
------ Mette Marie Jensdatter
------ Elisabeth Christensen
------ Niels Christensen
------ Jens Peter Christensen
------ Niels Møller Christensen
------ Anton Christensen
------ Ane Christensen
------ Peter Fabich Nielsen
------ Bente Pedersdatter Leth
------ Maren Andersdatter Ovesen
------ Peder Andersen Ovesen
------ Birgitte Andersdatter Ovesen
------ Maren Nielsdatter
------ Maren Michelsdatter Kier
------ Marie Lucie Michelsdatter Kier
------ Maren Michelsdatter Kier
------ Henriette Johannesdatter Kier
------ Dorthe Nielsdatter
------ Anders Nielsen
------ Anna Marie Nielsdatter
------ Inger Nielsdatter
------ Kirsten Nielsdatter
------ Peder Frandsen Nielsen
------ Niels Lauridsen
------ Else Lauridsdatter
------ Kirsten Frandsdatter
------ Søren Jensen
------ Frands Jensen
------ Peder Frandsen
------ Maren Jensdatter
------ Peder Fransen Nielsen
------ Frands Jensen
------ Kirsten Jensdatter
------ Kirsten Jensdatter
------ Maren Nielsdatter
------ Anne Marie Nielsdatter
------ Michel Johansen Kier
------ Anne Johannesdatter Kier
Gjern kirkegård
------ Niels Christensen Ovesen
------ Maren Michelsdatter Kier
------ Maren Rasmusdatter
------ Michel Madsen Kier
------ Kirsten Svendsdatter Cronland
------ Jens Nielsen Ovesen
------ Maren Pedersdatter Leth
------ Anne Rasmusdatter
------ Peder Christensen Leth
------ Søren Jensen Giern
------ Karen Nielsdatter
------ Inger Andersdatter Ovesen
------ Niels Frandsen
------ Niels Sørensen
------ Elisabeth Christensen
------ Bente Pedersdatter Leth
------ Anders Pedersen Ovesen
------ Birgitte Andersdatter Ovesen
------ Marie Lucie Michelsdatter Kier
------ Maren Michelsdatter Kier
------ Henriette Johannesdatter Kier
------ Kirsten Christensdatter
------ Christen Nielsen
------ Anne Nielsdatter
------ Peder Frandsen Nielsen
------ Frands Nielsen
------ Maren Jensdatter
------ Jens Frandsen
------ Peder Frandsen
------ Johanne Sørensdatter
------ Søren Jensen
------ Marie Christensdatter
------ Christen Jensen
------ Anne Marie Sørensdatter Krog
------ Jens Pedersen Bach
------ Christen Rasmussen Kiersgaard
------ Anne Marie Nielsdatter
Gjern kirkegård.
------ Peder Nielsen Ovesen
Gjern mark, Gjern sogn
------ Kirsten Marie Laursen
------ Edvin Lind Rasmussen
Gjern sogn, Skandeerborg amt
------ Marie Christensdatter
Gjern sogn, Skanderborg am
------ Anne Kristine Madsen
Gjern sogn, Skanderborg amt
------ Maria Kirstine Madsen
------ Michel Madsen Kier
------ Kirsten Svendsdatter Cronland
------ Niels Andersen
------ Christen Christensen Ovesen
------ Elle Christensdatter Ovesen
------ Kirsten Christensdatter Ovesen
------ Niels Frandsen
------ Jens Sørensen
------ Niels Sørensen
------ Søren Nielsen
------ Karen Marie Nielsdatter
------ Christen Nielsen
------ Mette Marie Jensdatter
------ Elisabeth Christensen
------ Niels Christensen
------ Rasmus Peder Christensen
------ Jens Peter Christensen
------ Niels Møller Christensen
------ Anton Christensen
------ Ane Christensen
------ Anders Nielsen
------ Peder Sørensen
------ Anders Sørensen
------ Maren Sørensdatter
------ Jacob Sørensen
------ Anders Sørensen
------ Inger Sørensdatter
------ Inger Sørensdatter
------ Nicolaj Sørensen
------ Andreas Christensen
------ Laurs Christensen
------ Birgitte Marie Laursen
------ Elisabeth Laursen
------ Birgitte Marie Laursen
------ Niels Christian Laursen
------ Niels Møller Laursen
------ Anders Laursen
------ Niels Møller Laursen
------ Christen Martin Laursen
------ Laurs Sørensen
------ Ane Cecilie Sørensen
------ Anders Pedersen Ovesen
------ Frands Nielsen
------ Maren Jensdatter
------ Jens Frandsen
------ Kirsten Frandsdatter
------ Peder Frandsen
------ Johanne Sørensdatter
------ Søren Jensen
------ Peder Jensen
------ Frands Jensen
------ Christen Jensen
------ Peder Jensen
------ Anders Jensen
------ Maren Jensdatter
------ Frands Jensen
------ Kirsten Jensdatter
------ Kirsten Jensdatter
------ Jens Harald Madsen
------ Alma Cecilie Madsen
------ Mads Lægsgaard Madsen
Gjerning kirke
------ Jesper Nielsen
Gjerning sogn, Viborg amt
------ Niels Olesen
Gjerns sogn, Skanderborg amt
------ Peder Frandsen
Gjerrild Kirke
------ Jens Holst Jakobsen
------ Søren Jensen
------ Laust Jensen
------ Maren Jensdatter
------ Dorthe Jensdatter
Gjerrild kirkegård
------ Niels Andersen
------ Jens Pedersen
Gjerrild sogn
------ Jens Holst Jakobsen
Gjerrild sogn, Randers amt
------ Niels Hansen
Gjers sogn, Skanderborg amt
------ Jens Frandsen
Gjesing Kirke
------ Gerda Poulsen Jensen
------ Palle Kvist Pedersen
------ Nina Kvist Pedersen
------ Allis Kvist Pedersen
------ Vinni Kvist Pedersen
------ Mette Kvist Pedersen
------ Egon Poulsen Jensen
------ Anders Børge Poulsen Jensen
------ Viggo Poulsen Jensen
------ Svend Åge Poulsen Jensen
------ Inger Margrethe Nielsen Ryom
------ Jytte Susanne Nielsen
------ Annette Johanne Nielsen
------ Flemming Johannes Nielsen
------ Else Marie Pedersen Boelsmand
------ Tove Pedersen Boelsmand
------ Niels Jensen Møller Elkjær
------ Peter Karl Pedersen
------ Jens Kjær Nielsen Qvist
------ Leo Liin Strunge Jensen
------ Knud Rasmussen Friis
------ Niels Nielsen Kvist
------ Søren Kristian Nielsen Kvist
------ Anna Konstantia Nielsen Qvist
------ Anna Lovise Christine Nielsen Qvist
------ Jens Nielsen Møller Elkjær
------ Ane Cathrine Jensen Elkjær
------ Nicolai Jensen Elkjær
------ Carl Kristian Jensen Elkjær
------ Anton Jensen Elkjær
------ Sørgine Jensen Elkjær
------ Helene Margrethe Nielsen Møller Elkjær
------ Christiane Nielsen
------ Karoline Jensen Møller
------ Maren Jacobsen
------ Mogens Rasmussen Friis
------ Rasmus Nielsen Friis
------ Jens Rasmussen Friis
------ Niels Rasmussen Friis
------ Dorthe Nielsdatter Friis
------ Margrethe Nielsdatter Friis
------ Anne Nielsdatter Friis
------ Therkild Andersen
------ Maren Rasmussen Lassen
------ Kirsten Marie Pedersen Boelsmand
------ Rasmus Larsen Pedersen Boelsmand
------ Peder Pedersen Boelsmand
------ Rasmus Rasmussen Lassen
------ Bolette Katrine Rasmusdatter Lassen
------ Søren Rasmussen Lassen
------ Jens Rasmussen Lassen
------ Jens Nicolaj Rasmussen Lassen
------ Jens Rasmussen Lassen
------ Maren Jensdatter
------ Søren Rasmussen Lassen
------ Rasmus Rasmussen Lassen
------ Anne Elsabeth Rasmusdatter
------ Dorthe Rasmusdatter
------ Mette Kirstine Lauridsdatter
------ Jørgen Lauridsen
------ Hans Michelsen Bak
------ Michel Rasmussen Vestergaard
------ Peder Michelsen
------ Rasmus Michelsen
------ Anne Marie Michelsdatter
------ Anne Marie Michelsdatter
------ Michel Hansen
------ Kirsten Jensen Vestergaard
------ Kirsten Andersdatter
------ Christern Rasmussen Vestergaard
------ Jens Rasmussen Vestergaard
------ Niels Andersen Vestergaard
------ Birthe Andersdatter
------ Anders Rasmussen Vestergaard
------ Jens Christian Michelsen
------ Søren Michelsen
Gjesing kirkegård
------ Jens Peter Nielsen Kvist
------ Anna Lovise Christine Nielsen Qvist
------ Niels Jensen Møller
------ Ane Cathrine Rasmusdatter
------ Madsine Marie Hollænder
------ Johan Nicolai Hesse
------ Niels Rasmussen Friis
------ Dorthe Rasmusdatter
------ Mogens Nielsen Friis
------ Christen Pedersen Boelsmand
------ Maren Rasmussen Lassen
------ Rasmus Jensen Lassen
------ Marie Cathrine Rasmusdatter
------ Jens Rasmussen Lassen
------ Maren Axelsdatter
------ Bodil Andersdatter
------ Rasmus Sørensen Lassen
------ Mette Kirstine Rasmusdatter
------ Michel Rasmussen Vestergaard
------ Søren Jørgensen Kløve
------ Jørgen Christensen Kløve
------ Rasmus Jensen Vestergaard
------ Jens Michelsen Vestergaard
------ Malene Nielsdatter
------ Michel Jensen Vestergaard
------ Michel Vestergaards Hustru
------ Anne Christensdatter
------ Anders Jensen Vestergaard
------ Anne eller Karen Olufsdatter
------ Kirsten Jensen Vestergaard
------ Niels Andersen Vestergaard
------ Anders Rasmussen Vestergaard
Gjesing mølle, Tved sogn, Randers amt
------ Mette Christensdatter
Gjesing mølle, Tvede sogn, Randers amt
------ Karen Pedersdatter
------ Peder Jørgensen
------ Christian Jensen Boelund
------ Else Pedersdatter
------ Inger Pedersdatter
------ Karen Pedersdatter
------ Jørgen Pedersen
------ Maren Sørensdatter
Gjesing sogn
------ Palle Kvist Pedersen
------ Nina Kvist Pedersen
------ Allis Kvist Pedersen
------ Vinni Kvist Pedersen
------ Mette Kvist Pedersen
------ Flemming Johannes Nielsen
Gjesing sogn, Randers amt
------ Søren Nielsen
------ Jytte Susanne Nielsen
------ Annette Johanne Nielsen
------ Jens Peter Nielsen Kvist
------ Knud Rasmussen Friis
------ Wilhelmine Nicoline Hesse
------ Ane Nielsdatter
------ Christiane Nielsen
------ Ane Marie Rasmussen
------ Ane Katrine Nielsen
------ Madsine Marie Hollænder
------ Johan Nicolai Hesse
------ Maren Jacobsen
------ Jens Jensen Møller
------ Maren Møller
------ Anders Jensen Møller
------ Jakob Jensen Møller
------ Marie Jensen Møller
------ Simon Peder Jacobsen
------ Mogens Rasmussen Friis
------ Rasmus Nielsen Friis
------ Jens Rasmussen Friis
------ Niels Rasmussen Friis
------ Niels Rasmussen Friis
------ Dorthe Rasmusdatter
------ Dorthe Nielsdatter Friis
------ Margrethe Nielsdatter Friis
------ Anne Nielsdatter Friis
------ Mogens Nielsen Friis
------ Therkild Andersen
------ Søren Pedersen
------ Inger Marie Sophie Pedersen
------ Henriette Christine Pedersen
------ Jens Christian Pedersen
------ Christen Pedersen Boelsmand
------ Kirsten Marie Pedersen Boelsmand
------ Rasmus Larsen Pedersen Boelsmand
------ Peder Pedersen Boelsmand
------ Rasmus Jensen Lassen
------ Marie Cathrine Rasmusdatter
------ Jens Rasmussen Lassen
------ Maren Axelsdatter
------ Maren Jensdatter
------ Søren Rasmussen Lassen
------ Rasmus Rasmussen Lassen
------ Anne Elsabeth Rasmusdatter
------ Dorthe Rasmusdatter
------ Mette Kirstine Lauridsdatter
------ Jørgen Lauridsen
------ Hans Michelsen Bak
------ Michel Rasmussen Vestergaard
------ Peder Michelsen
------ Rasmus Michelsen
------ Anne Marie Michelsdatter
------ Anne Marie Michelsdatter
------ Søren Jørgensen Kløve
------ Jørgen Christensen Kløve
------ Rasmus Jensen Vestergaard
------ Jens Michelsen Vestergaard
------ Malene Nielsdatter
------ Michel Jensen Vestergaard
------ Michel Vestergaards Hustru
------ Anne Christensdatter
------ Anders Jensen Vestergaard
------ Anne eller Karen Olufsdatter
------ Kirsten Jensen Vestergaard
------ Kirsten Andersdatter
------ Christern Rasmussen Vestergaard
------ Jens Rasmussen Vestergaard
------ Niels Andersen Vestergaard
------ Birthe Andersdatter
------ Anders Rasmussen Vestergaard
------ Jens Christian Michelsen
------ Søren Michelsen
Gjesing sogn, Randes amt
------ Inger Margrethe Nielsen Ryom
Gjesten
------ Inger Margrethe Nielsen Ryom
Gjødvad sogn, Viborg amt
------ Sidsel Kirstine Christensdatter
------ Nicolai Andersen
------ Ane Johanne Willumsdatter
Gjødvad, Svostrup sogn, Viborg amt
------ Ane Marie Nielsdatter
Gjøttrup sogn, Thisted amt
------ Martha Nielsdatter
Gl Vor Frue, Roskilde
------ Bernt Knudsen
Gl. Grundvej 1, Spidsborg, 8961 Allingåbro
------ Karen Margrethe Lund Sørensen
Gl. Hedegaard
------ Meta Pedersen
Gl. Laven
------ Agnete Rasmussen
------ Helle Rasmussen
------ Ulrik Isak Rasmussen
------ Jens Ole Rasmussen
Gl. Ry
------ Peter Rasmussen
------ Agnethe Marie Thøgersen
------ Bjarne Vissing Liin
Gl. Åby, Åbyhøj
------ Aage Kristian Jensen
------ Ulla Solveig Jensen
Gladsakse
------ Arne Giltoft
------ Linda Jensen
Gladsaxe
------ Kim Schnabelrauch
Glamsbjerg, Køng sogn, Odense amt
------ Peder Jacobsen Skriver
------ Vagn Damgaard Skriver
------ Anker Damgaard Skriver
------ Esther Rasmine Damgaard Skriver
------ Ester Kirstine Larsen
Glarbo
------ Charles Vissing Liin
------ Anny Merethe Vissing Liin
Glarbo, Ry sogn
------ Edvard Vissing Liin
Glatved, Hoed sogn, Randers amt
------ Johanne Andrea Marie Jensine Thomine Jensen
Glenstrup kirke
------ Karen Jensdatter
------ Johanne Jensen
Glenstrup kirkegård
------ Kristine Sørensen Munkholm
------ Bodil Christensdatter
Glenstrup sogn, Randers amt
------ Karen Jensdatter
------ Johanne Jensen
Glesborg kirke
------ Ane Kirstine Rasmusdatter
------ Rasmus Rasmussen
------ Mariane Rasmusdatter
Gloslunde kirke
------ Nikoline Hansen
Gloslunde sogn, Maribo amt
------ Nikoline Hansen
Glostrup
------ Henrik Skriver Denman
------ Anna Skriver
------ Jan Aage Buss Nielsen
Glostrup, Københavns amt
------ Hans Marius Pedersen Boelsmand
Gluckstad
------ Elisabeth Justina Hansdatter Lønborg
Glumsø kirke
------ Charlotte Christine Birgitte Petrine Tryde
------ Anna Tryde
------ Hedevig Frederikke Erasmine Tryde
Glumsø sogn, Præstø amt
------ Charlotte Christine Birgitte Petrine Tryde
------ Anna Tryde
------ Hedevig Frederikke Erasmine Tryde
Glückstad
------ Inger Maria Hansdatter Lønborg
------ Elisabeth Justina Hansdatter Lønborg
Glæsborg kirke
------ Svendtine Salminia Mikkelsen
------ Peder Robert Pedersen
Glæsborg sogn, Randers amt
------ Svendtine Salminia Mikkelsen
Godthåb, Grøndland
------ Jens Arne Worm Wirring
Godthåb, Grøndsland
------ Kirsten Margrethe Ville Worm Wirring
Godthaab, Ø. Hornum sogn
------ Lilly Kindberg Sørensen
Godthaabs sogn, Frederiksberg
------ Monica Due Pedersen
------ Michael Due Pedersen
Godthaabskirken
------ Monica Due Pedersen
------ Michael Due Pedersen
Gram sogn, Haderslev amt
------ Peder Hansen
Granslev kirke
------ Ane Margrethe Pedersen
------ Jesper Hansen
------ Bodil Hansdatter
------ Mette Kirstine Hansdatter
------ Lars Hansen
------ Jens Hansen
------ Rasmus Hansen
------ Elisabeth Sophie Kirstine Hansdatter
------ Frederik Jensen Degner
------ Mads Jensen Degner
------ Karen Jensdatter Degner
------ Johan Jensen Degner
------ Anders Sjelle Terkildsen
Granslev kirkegård
------ Jesper Nielsen Møller
------ Bodil Pedersdatter
------ Hans Henrik Jespersen
------ Øllegaard Jespersdatter
------ Hans Henrik Nielsen Krogsgaard
------ Peder Frederichsen Degner
------ Hans Henrik Pedersen
------ Kirsten Rasmusdatter
------ Mette Marie Lasdatter
------ Lars Hansen
------ Lars Hansen
------ Kirsten Jensdatter
------ Rasmus Christensen Kondrup
------ Karen Jensdatter West
------ Frederich Christian Degner
------ Jens Frederichsen Degner
------ Thomas Pedersen
------ Kirsten Sørensdatter
------ Karen Nielsdatter
------ Karen Kirstine Rasmusdatter
------ Ane Margrethe Madsdatter
Granslev mølle, Granslev sog, Viborg amt
------ Peder Frederichsen Degner
Granslev Mølle, Granslev sogn, Viborg amt
------ Søren Jespersen
------ Karen Jensdatter West
------ Peder Nielsen
------ Anne Marie Pedersdatter
------ Frederich Christian Degner
------ Hans Henrik Frederichsen Degner
------ Jens Frederichsen Degner
------ Karen Frederichsdatter Degner
------ Frederik Jensen Degner
------ Mads Jensen Degner
------ Karen Jensdatter Degner
------ Johan Jensen Degner
------ Ane Margrethe Madsdatter
Granslev sogn
------ Knud Tonny Hørning
Granslev sogn, Viborg amt
------ Kathrine Worm
------ Ane Margrethe Pedersen
------ Bodil Pedersdatter
------ Niels Jensen
------ Niels Nielsen
------ Bodil Marie Nielsdatter
------ Else Nielsdatter
Grantoft, Foulum by, Tjele sogn, Viborg amt
------ Martin Christensen
Grantoft, Fovlum by, Tjele sogn, Viborg amt
------ Jens Peter Christensen
------ Jens Christian Christensen
------ Marie Christensdatter
------ Maren Christensdatter
------ Hans Helmut Christensen
------ Christiane Christensdatter
------ Søren Christensen
Grauballe, Svostrup sogn, Viborg amt
------ Kristian Skriver Jørgensen
------ Arne Skriver Jørgensen
Gravlev hede, Gravlev sogn, Ålborg amt
------ Christian Christiansen
Gravlev kirke
------ Jens Christian Jensen Laursen
Gravlev sogn, Aalborg amt
------ Peder Olesen Damborg
Grenå
------ Tage Holst Jakobsen
------ Ane Sørensen
------ Kirstine Sofie Rasmussen
------ Hans Jørgensen
------ Karl Marius Nielsen
------ Petrea Bachmann
------ Mette Skriver Jensen
------ Peter Skriver Jensen
------ Mikkel Pedersen Müller
------ Anne Marie Rasmusdatter Skifter
Grenaa
------ Birthe Skriver Jørgensen
------ Jytte Fiil Eskildsen
------ Mette Marie Magnusen
------ Hanne Grethe Arrild Nielsen
Grenå by
------ Anne Kirstine Andersdatter Stiesen
Grenå Kirke
------ Per Hansen
------ Finn Skriver Jørgensen
------ Leif Skriver Jørgensen
Grenå kirkegård
------ Gjertrud Marie Hansdatter Adam
Grenå købstad
------ Anne Marie Rasmusdatter Skifter
Grenå sogn
------ Per Hansen
Grenå sogn, Randers amt
------ Finn Skriver Jørgensen
------ Leif Skriver Jørgensen
Grenå, Gammel sogn
------ Petrea Bachmann
Greve strand
------ Kethy Elisasbeth Sørensen
------ Esther Eleonora Sørensen
Grimstrup
------ Helge Jensen
------ Elna Bloch Jensen
------ Rita Jytte Jensen
------ Maren Jensen
Grindsted
------ Rikke Schakmann
------ Kevin Liin Strunge
Grindsted, Hammer sogn, Ålborg amt
------ Anne Sindalsdatter
------ Inger Sindalsdatter
Grund, Fausing sogn
------ Lis Connie Jensen
Grund, Fausing sogn, Randers amt
------ Mette Enevoldsdatter
------ Enevold Hansen
------ Kirsten Pedersdatter
------ Mette Sørensdatter Bjergs
------ David Enevoldsen
------ Hans Enevoldsen
------ Mette Rasmusdatter Banner
Grundfør kirke
------ Anne Marie Therkildsdatter
Grundfør kirkegøård
------ Anne Marie Therkildsdatter
Grundfør kirkegård
------ Maren Simonsdatter
Grundfør sogn, Aarhus amt
------ Maren Simonsdatter
------ Anne Marie Therkildsdatter
Græsted Kirke
------ Kaj Ryom
Græsted sogn
------ Kaj Ryom
Grølsted kirke
------ Peder Pedersen Krog
Grølsted, Skorup sogn, Skanderborg amt
------ Maren Andersdatter Ovesen
------ Peder Nielsen Krog
------ Søren Pedersen Krog
------ Niels Krog
------ Anne Pedersdatter
------ Niels Nielsen Krog
------ Anne Nielsdatter Krog
------ Joen Jensen
------ Inger Nielsdatter Krog
------ Kirsten Nielsdatter Krog
------ Mette Nielsdatter Krog
------ Anne Nielsdatter Krog
------ Anne Nielsdatter Krog
------ Christen Nielsen Krog
------ Christen Nielsen Krog
------ Anne Nielsdatter Krog
------ Christen Nielsen Krog
------ Joen Nielsen Krog
------ Mette Nielsdatter Krog
------ Joen Nielsen Krog
------ Anne Nielsdatter Krog
------ Laurs Nielsen Krog
------ Peder Pedersen Krog
------ Michel Pedersen Krog
------ Anne Pedersdatter Krog
------ Niels Pedersen Krog
------ Anders Pedersen Krog
------ Sidsel Pedersdatter Krog
------ Niels Sørensen Krog
------ Christen Sørensen Krog
------ Mette Pedersdatter Krog
------ Niels Jensen Bach
Grølsted, Skorup, Skanderborg amt
------ Niels Nielsen Krog
Grønbæk kirkegård
------ Elle Sørensdatter
------ Peder Andersen
------ Peder Pedersen
------ Mariane Lauersdatter
Grønbæk sogn, Viborg amt
------ Mariane Lauersdatter
Grøndals kirke
------ Arne Carsten Havndal Nielsen
------ Annette Havndal Nielsen
Grøndals kirke, København
------ Keld Havndal Nielsen
Grønnerup, Strandby sogn, Ålborg amt
------ Kirsten Nielsdatter
------ Niels Hansen
------ Anne Christensdatter
------ Anne Cathrine Nielsdatter
------ ?
------ Kirsten Nielsdatter
------ Anne Jensdatter
------ Anne Nielsdatter
------ Karen Marie Pedersdatter
------ Niels Pedersen
------ Niels Christian Pedersen
------ Inger Pedersdatter
------ Anne Pedersdatter
------ Anne Kirstine Pedersdatter
------ Hans Nielsen
------ Christen Nielsen
------ Christen Nielsen
Grønsund, Åstrup sogn, Maribo amt
------ Lars Peder Larsen
Gråbrødre kirkegård
------ Elisa Tørsleff
Grådbrødre kirkegård
------ Emma Jacobine Tørsleff
Gudensøgaard, Rye sogn
------ Gudrun Elisabeth Anderesen
Gudum
------ Rasmus Laurits Pedersen Bay
Gudumholm kirkegård
------ Mette Marie Sørensen Munkholm
Gudumholm, Gudum sogn
------ Ib Herred Johansen
Gug, sogn
------ Mads Hornemann Nielsen
------ Steffen Hornemann Nielsen
Gundersted kirke
------ Anne Marie Nielsen Rask
------ Søren Nielsen Rask
------ Søren Nielsen Rask
------ Mads Christian Nielsen Rask
Gundersted kirkegård
------ Kirsten Sørensdatter Baade
------ Niels Madsen Rask
------ Søren Nielsen Rask
------ Christen Nielsen
Gundersted sogn, Aalborg amt
------ Karen Jensdatter
------ Niels Jensen
------ Christen Nielsen
Gunderup, Svenstrup sogn, Randers amt
------ Anders Thomasen
------ Thomas Jespersen
------ Kirsten Andersdatter
------ Ane Marie Christensdatter
------ Niels Christian Thomassen
------ Anne Marie Thomasdatter
------ Kirsten Marie Sørensdatter
------ Thomas Sørensen
------ Anders Sørensen
------ Mette Olufsdatter
------ Jesper Thomassen
------ Mette Marie Thomasdatter
------ Bodil Marie Thomasdatter
------ Jesper Thomassen
------ Jesper Thomassen
------ Maren Jespersdatter
------ Oluf Jespersen
------ Jesper Thomassen
------ Anne Thomasdatter
------ Thomas Sørensen
------ Dorthe Andersdatter
------ Anders Thomassen
------ Anders Thomassen
------ Dorthe Thomasdatter
------ Søren Thomassen
------ Maren Thomasdatter
------ Anna Thomasdatter
------ Anna Thomasdatter
Gundestrup, Glenstrup sogn, Randers amt
------ Jens Jensen
------ Benedicte Jensdatter
------ Ellen Jensdatter
------ Christiane Jensdatter
------ Bodil Christensdatter
------ Christen Jensen
Gundestrup, Hørning sogn, Randers amt
------ Ingeborg Marie Jensdatter
Gundestrup, Års sogn, Ålborg amt
------ Morten Ægidiussen
Gunnison, Sanpete, Utah, USA
------ Maren Madsdatter Grand
Gunslev
------ Marie Benedicte Rosenstand-Goiske
------ Jens Rosenstand-Goiske
Gyldenholm
------ Holger Kongslev Paludan-Müller
Gylling
------ Maren Frandsen
------ Jens Nielsen Liin
------ Søren Nielsen Liin
------ Herdis Valborg Burlund
------ Janna Lamot
------ John Lamot
------ Gunnar Eivind Burlund
------ Lis Burlund
------ Søren Nielsen Liin
Gylling kirke
------ Agnethe Frederiksen
------ Kirstine Nielsen Liin
------ Jens Jensen Nielsen Liin
------ Gjertrud Sørine Nielsen Liin
------ Niels Nielsen Liin
------ Cecilie Nielsen Liin
------ Christen Nielsen Liin
------ Ane Elise Nielsen Liin
Gylling kær, Gylling sogn, Aarhus amt
------ Kirstine Nielsen Liin
Gylling skov, Gylling sogn, Aarhus amt
------ Jens Jensen Nielsen Liin
------ Gjertrud Sørine Nielsen Liin
------ Niels Nielsen Liin
------ Cecilie Nielsen Liin
------ Christen Nielsen Liin
------ Ane Elise Nielsen Liin
Gylling sogn
------ Niels Jensen Liin
Gylling sogn, Aarhus amt
------ Kirsten Jessen Klinge
------ Poul Erik Jessen Klinge
Gyllinge sogn, Aarhus amt
------ Agnethe Frederiksen
Gærup by, Stagstrup sogn, Thisted amt
------ Ellen Nielsen
------ Erik Østergaard Nielsen
------ Else Nielsen
Gærup, Stagstrup sogn
------ Zidsel Clausdatter
Gærup, Stagstrup sogn, Thisted amt
------ Aase Editha Nielsen
------ Ingrid Nielsen
------ Lis Nielsen
------ Sonja Nielsen
------ Knud Østergaard Nielsen
Gødvad
------ Sidsel Nielsdatter
Gødvad sogn, Viborg amt
------ Ane Else Sørensdatter
Gølstrup, Jelstrup sogn, Hjørring amt
------ Johanne Laursdatter
------ Laurs Christensen Degn
------ Mette Laursdatter
------ Christen Laursen
------ Kirsten Laursdatter
Gøteborg domkirke
------ Johan Alfred Andersson
Gøteborg og Bohus Len, Sverige
------ Johan Alfred Andersson
Gøttrup kirke
------ Karen Pedersdatter
Gøttrup kirkegård
------ Giertrud Jensdatter
------ Poul Pedersen
Gøttrup sog, Thisted amt
------ Poul Pedersen
Gøttrup sogn, Thisted amt
------ Karen Pedersdatter
------ Giertrud Jensdatter
------ Poul Pedersen
------ Anton Peder Pedersen
Gårdsholt, Voer sogn, Hjørring amt
------ Thomas Sørensen
------ Kirsten Madsdatter
Gaardsholt, Voer sogn, Hjørring amt
------ Kirsten Madsdatter
------ Johanne Madsdatter
Gårdsted, Vilsted sogn, Ålborg amt
------ Morten Pedersen
------ Karen Justdatter
------ Jørgen Mortensen
------ Peder Mortensen
------ Mette Mortensdatter
------ Jørgen Mortensen
------ Anne Mortensdatter
------ Hans Mortensen
------ Peder Mortensen
------ Hans Mortensen
Gårdsted, Vilsted sogn, Aalborg amt
------ Just Mortensen
Gåser kirke
------ Ditte Brock Ørnbøll Christensen
Gaaser, Øster Hassing sogn, Aalborg amt
------ Kirsten Nielsdatter

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage31 Jan 2019