Martinus Jakobsen Skriver

DatoStedKilde
Født :08 Apr 1858Søndergaard, Tørslev, Estruplund sogn, Randers amtKirkebogen (1)
Døbt :27 Jun 1858Estruplund kirkeKirkebogen (1)
Død :10 Okt 1940Amtssygehuset i SilkeborgKirkebogen (1)
Begravet :15 Okt 1940Estruplund kirkegårdKirkebogen (1)

Alder : 82
Stilling : Propritær på Mariesminde i Rye sogn.

Noter : Estruplund kirkebog:
Martinus Jacobsen Skriver født den 8. april 1858.
Søn af gårdmand Jacob Rasmussen Skriver og Else Kirstine Jensdatter 35 år i Tørslev.
Døbt i Estruplund kirke den 27. juni 1855.
Frembåret af pigen Mariane Andesdatter af Holbæk, efterfulgt af gårdmand Jacob Neimannns hustru.
Faddere:
Jacob Neimann af Tørslev.
Anders Hybertsen af Tørslev.
Jens Espensen af Ørsted.
Anm: Moderen intruduceret 30 maj 1858.

--------------------------------------------------------------------------------
Samtlige personer i husstanden
Randers, Rougsø, Estruplund, Tørslev, , Tørslev, 1. Gård, Ft1860
Der vises flg. felter:
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested
Jacob Rasmussen, 33, gift, Husfader, Gårdmand, Estruplund
Else Kirstine Jensen, 38, gift, hans kone, , Ørsted
Rasmus Jacobsen, 9, ugift, Søn, , Estruplund
Jens Jacobsen, 7, ugift, Søn, , Estruplund
Else Kirstine Jacobsen, 5, ugift, Datter, , Estruplund
Martinus Jacobsen, 2, ugift, Søn, , Estruplund
Mads Jensen, 27, ugift, Tjenestetyende, , Ørsted
Anders Andersen, 16, ugift, Tjenestetyende, , Årslev
Rasmus Jensen, 12, ugift, Tjenestetyende, , Vivild
Ane Marie Jensen, 23, ugift, Tjenestetyende, , Holbæk
Ane Kirstine Sørensen, 27, ugift, Tjenestetyende, , Ørsted

--------------------------------------------------------------------------------
Samtlige personer i husstanden
Randers, Rougsø, Estruplund, Tørslev By, Estruplund Sogn, , en Gaard, 1, FT-1880
Der vises flg. felter:
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested
Jacob Rasmussen Skriver, 55 , Gift, Husfader, Gaardejer, , Her i Sognet
Else Kirstine Jensen, 56 , Gift, hans Hustru, , Ørsted Sogn, Randers Amt
Martinus Skriver, 21 , Ugift, deres Søn, , Her i Sognet
Mette Kristiansen, 5 , Ugift, deres Plejedatter, , Her i Sognet
Anton Jensen, 28 , Ugift, Tjenestekarl, , Holbæk Sogn, Randers Amt
Peter Kristensen, 16 , Ugift, Tjenestekarl, , Her i Sognet
Hans Kristian Jensen, 15 , Ugift, Tjenestedreng, , Ørsted Sogn, Randers Amt
Maren Mikkelsen, 34 , Ugift, Tjenestepige, , Nimtofte Sogn, Randers Amt
Hansine Hansen, 17 , Ugift, Tjenestepige, , Holbæk Sogn, Randers Amt

--------------------------------------------------------------------------------
Samtlige personer i husstanden
Randers, Rougsø, Estruplund, Tørslev, , Jakob Skrivers Gård, 10, Ft 1890
Der vises flg. felter:
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested
Jakob Rasmussen Skriver, 65. F.11/3, enke, Husfader, Gårdejer, Estruplund
Martinus Jakobsen Skriver, 31. F.8/4, gift, Avlsbestyrer, Avlsbestyrer, Estruplund
Marie Elisabeth Skriver, 30 F:15/7, gift, Husbestyrerinde, , Ørsted
Jakob Jakobsen Skriver, 6 F:22/8, ugift, Barn, , Estruplund
Niels Jakobsen Skriver, 4 F.22/5, ugift, Barn, , Estruplund
Else Kjerstine Jakobsen Skriver, 2 F:23/5, ugift, Barn, , Estruplund
Niels Anker Jakobsen Skriver, under 1 År F:20/4, ugift, Barn, , Estruplund
Rigmor Rasmine Skriver, under 1 År F:31/12, ugift, Plejebarn, , Ørsted
Laurs Bruun, 27 F: 23/7, ugift, Tjenestetyende, Arbejdskarl i Landbruget, Hemmed
Niels Christensen, 23 F: 23/7, ugift, Tjenestetyende, Arbejdskarl i Landbruget, Voer
Ane Kjerstine Christensen, 22 F:19/6, ugift, Tjenestetyende, Pige, Mejlby Århus Amt
Rasmine Johansen, 16 F:5/3, ugift, Tjenestetyende, Pige, Holbæk
Nielsine Andrea Nielsen, 12 F:20/5, ugift, Tjenestetyende, Pige, Holbæk

--------------------------------------------------------------------------------
Søndergaard 1910.
Estruplund sogn, Rougsø herred, Randers amt.
Matr. Nr. 8a m.fl. af Tørslev.
Hartkorn 8 Tdr.
Ejendomsskyld 51.000 Kr.
Brandassurance for hovedbygningen og avlsbygningerne 22.000 Kr.
Gårdens samlede areal er 128 Tdr. Land, deraf ager 102u, eng 2, mose 1, skov 7, græsningsareal 14, have og gårdsplads 1.
Agermarken drives væsentlig i en 8 marks-drift med helbrak efter grønjordshavre, hvede, roer, byg, udlægshavre og 2 års græs.
Jordens bonitet er ler og sandmuld på ler underlag.
Besætningen består af 26 malkekøer foruden 20 stk. ungkvæg og kalve, 1 tyr, 6 heste, 6 plage og føl samt 5 får.
1909 solgtes ca. 40 fedesvin.
Kvægbesætningen, der er af sortbroget race, vedligeholdes hovedsagelig ved eget tillæg. Søndergaard har tidligere hørt under Frijsenborg og har været i samme slægts besiddelse i mange slægtled, først som fæstegård, senere som selvejergård. Af tidligere ejer kan nævnes Peder Skriver, som overdrog den til sin søn, Rasmus Pedersen Skriver, efter hvem sønnen, Jacob Rasmussen Skriver, overtog den; efter ham har sønnen, Martinus Jacobsen Skriver, overtaget den.
Gården ligger på sin oprindelige plads inde i Tørslev by, og markerne, der ligger over et noget kuperet terræn, ligger samlede øst og vest for gården.
Hovedbygningen er opført i 1852 i grundmur ligesom laden og den vestlige længe, der byggedes i 1878; den østlige længe er opført ca. 1850 i bindingsværk. Alle bygninger har stråtage.
Søndergård var tidligere noget mindre, men den forrige ejer, Jacob Rasmussen Skriver, tilkøbte 24 Tdr. Land.
Engen ligger ved skoven og er dels overrislings eng, dels natur eng. Skoven ligger umiddelbart vest for gården og har bestand af gran.
Kvægbesætningen har i flere år fået præmier i samling, ag af hestebesætningen er 2 følhopper optagne i stambog.

--------------------------------------------------------------------------------
FT 1930, Tved sogn, Randers amt.
Klinge, Aage N.J., f. 28/7-1883 i Værum sogn, Randers amt, husfader.
Klinge, Kirstine f. 23/5-1887 i Estruplund sogn, Randers amt, husmoder.
Klinge, Karl Jessen f. 9/12-1914 i Højbjerg sogn, Randers amt, barn.
Klinge, Knud Jessen f. 26/2-1917 i Højbjerg sogn, Randers amt, barn.
Klinge, Esther Jessen f. 1/12-1918 i Aarslev sogn, Randers amt, barn.
Klinge, Svens Aage f. 3/8-1920 i Aarslev sogn, Randers amt, barn.
Klinge, Meta Marie f. 29/5-1922 i Aarslev sogn, Randers amt, barn.
Skriver, Martinus Jakobsen f. 8/4-1858 i Estruplund sogn, Randers amt, slægtning.
Skriver, Marie Elisabeth f. 15/7-1859 i Ørsted sogn, Randers amt, slægtning.

--------------------------------------------------------------------------------
Estruplund kirkebog, opslag 165:
10. oktober 1940 døde Martinus Jacobsen Skriver på Amtssygehuset i Silkeborg og begravet 15. oktober 1940 på Estruplund kirkegård - 82 år gammel.
Aldersrentenyder, forhenværende Propritær af Mariesminde i Rye sogn Skanderborg amt.
Født i Tørslev, Estruplund sogn 8. april 1858.
Søn af gårdmand Jacob Rasmussen Skriver og hustru Ele Kirstine Jensdatter af Tørslev.
Havde været gift med Elisabeth Nielsen der døde 7. april 1939.
Sidste fælles bopæl var i Rye sogn.

FarMor
Jacob Rasmussen SkriverElse Kirstine Jensdatter
ÆgteskabBørn
26 Okt 1882 - Marie Elisabeth Nielsen Skipper 22 Aug 1883 - Jacob Jacobsen Skriver
22 Maj 1885 - Niels Jacobsen Skriver
23 Maj 1887 - Else Kirstine Jacobsen Skriver
08 Jul 1889 - Niels Anker Jakobsen Skriver
16 Nov 1891 - Holger Jakobsen Skriver
16 Nov 1891 - Aage Jakobsen Skriver
31 Mar 1894 - Aage Jakobsen Skriver
24 Sep 1895 - Anna Jacobsen Skriver

Martinus Jakobsen Skriver
* 08 Apr 1858
† 10 Okt 1940
Jacob Rasmussen Skriver
* 11 Mar 1824
† 27 Jul 1900
Else Kirstine Jensdatter
* 24 Feb 1823
† 13 Nov 1881
Rasmus Pedersen Skriver
* 1778
† 04 Dec 1845


Maren Jensdatter Krog
* 1782
† 18 Jun 1861Jens Jensen
* 1789
-


Else Kirstine Esbensdatter
* 22 Mar 1795
† 01 Mar 1831
Peder Jensen Skriver
* 1732 - † 04 Jun 1800
Anne Marie Rasmusdatter Smed
* 1751 - † 01 Apr 1803

Jens Madsen Krog
* 1757 - † 03 Jul 1833
Ane Rasmusdatter
* 1752 - † 14 Jul 1821


- - -

- - -

Espen Jensen Bay
* 1757 - † 16 Aug 1830
Else Kirstine Pedersdatter Morup
* 1763 - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage31 Jan 2019