Laurs Poulsen

DatoStedKilde
Født :1701Drostrupgaard, Dostrup, Rud sogn, Randers amt-
Døbt :-Rud kirke-
Død :01 Sep 1761Bonnesholm, Hadbjerg sogn, Randers amtSkiftet. (1)
Begravet :07 Sep 1761Hadbjerg kirkegårdKirkebogen (1)

Alder : 60
Stilling : Selvejer-Gårdmand på Bonnesholm.

Noter : Gården Bonnesholm var selvejergård under Clausholm Gods.
I markbogen fra 1683 er selvejeren Niels Nielsen og senere i jordbogen fra 1717 er Niels Nielsens enke ejer.

Hadbjerg kirkebog:
13. juni 1723 - trolovet Laurids Poulsen og Mette Jensdatter.
14. oktober 1723 - copuleret Laurids Poulsen og Mette Jensdatter.
Præs:
Niels Poulsen i Galten.
Jens Poulsen i Vinterslef.
Peder Sørensen i Hadbjerg.
Niels Rasmussens hustru Kirsten Jensdatter (Hans moder).

Skifteprotokol Clausholm Gods 1731-1763, p. 510.
Laurs Poulsen fæstede stedet i 1728 efter Niels Balle og ægtede enken Mette Jensdatter.
Gården er den største i byen med over 16 tdr. hartkorn.

1731 - ved skiftet efter søsteren Helle Poulsdatter benævnes Laurs Poulsen som boende i Hadbjerg på Clausholm Gods.
I samme skifte betegnes Laurs Poulsen som selvejer gårdmand.

Skifteprotokol for Clausholm Gods 1731-1763, p. 652,
18. juli 1740, Hadbjerg
Mette Jensdatter, død
Laurs Poulsen, enkemand
Deres børn:
Poul Laursen, 14 år
Mette Laursdatter, 11 år
Jens Laursen, 7 år
Kirsten Laursdatter, 4 uger
Afdødes 2 brødre var Knud Jensen Møller i og Christen Jensen Møller i Spørring

Rud kirkebog, opslag 226:
19. august 1740 - trolovet enkemand Laurs Poulsen i Hadbjerg og pige Kirsten Mogensdatter i Hallendrup.
14. oktober 1740 - copuleret i Hadberg kirke.

1742 - Ved skiftet efter broderen, Jens Poulsen, betegnes Laurs Poulsen af Hadbjerg.

1754 - Ved skiftet efter datteren, Mette Laursdatter, betegnes Laurs Poulsen som børnenes morfader


Skifteprotokol Clausholm Gods 1731-1763, p. 321, 2. november 1756, Hallendrup
Ved skiftet efter Kirsten Mogensdatters moder, Kirsten Knudsdatter, betegnes Kirsten Mogensdatter som gift med Laurs Poulsen i Hadbjerg.

Hadbjerg kirkebog, opslag 109:
7. september 1761 - begravet Laurids Poulsen af Hadbjerg - 60 år gammel.

Skifteuddrag: Skifteprotokol Clausholm Gods, 1731-1763, p. 510, 1. oktober 1761, Hadbjerg
Laurs Poulsen, død
Kirsten Mogensdatter, enke
Børn med Mette Jensdatter:
1) Poul Lauritsen, 35 år, i Paderup på Trustrup Gods
2) Jens Lauritsen, 26 år, hjemme
3) Mette Lauridsdatter, død ~ Erich Michelsen i Collerup Mølle
3a) Laurs Erichsen, 10 år
3b) Mette Erichsdatter, 12 år
Børn med enken:
Laurs Lauritsen, 2 år
Mette Lauritsdatter ~ Jens Christensen i Nielstrup
Kirsten Lauritsdatter
Anne Lauritsdatter, 15 år
Mette Lauritsdatter, hos enkens broder Knud Mogensen i Hallendrup
Laurs Poulsen fæstede stedet 1728 efter Niels Balle og ægtede enken (Mette Jensdatter)

Clausholm skifteprotokol Side 510
SKIFTE FORRETNING
efter afg. LAURS POULSEN i HADBERG
År 1761 d. 1. Oktober:, som var rette 30. Dagen efter afg.: Laurits Poulsen, så kaldet Selvejer og Fæste-Gaardmand i Hadbjerg Sogn og By på Clausholm Gods og sammesteds døde 1. September: i hvis stervbo på Herskabet højvelbåren Hr.: Kammerherre von Huitfeids Vegne Christian Ludvig Rosborg, Forvalter ved Clausholm mødte som Skiftes Forvalter, i Overværelse af Birkedommeren til Clausholm Birk Sr. Niels Madsen fra Haslund med 2de af Clausholm Birk udmelde uvildige Vurderings og Taxationsmænd navnlig Peder Mogensen og Christen Christensen, begge af Stopdrup for at vurdere stervboets Effekter efter forhen i rette Tide skete Registrering, taksere Gårdens brøstfældighed og Besætning til yderlig lovlig Skifte at forrette imellem Enken Kirsten Mogensdatter på den ene og de af den Sal. Mands i Ægteskab med hende og den afdøde Hustru Mette Jensdatter sammenavlede Børn, nemlig: med den første Kone 2 Sønner og en Datter navnlig Poul Lauritsen 35 År, boer i Paderup på Tustrup Gods, Jens Lauritsen 26 År, hjemme hos stedmoderen her i stervboet og afg.: Mette Lauritsdatter udi Live i Ægteskab med Erich Møller udi Kollerup Mølle, efterladt sig 2de Børn, nemlig 1 Søn Laurs Erichsen 10 År og en Datter Mette Erichsdatter 12 År, begge hos deres Fader. Laurs Lauritsen 2 År, hjemme hos Moderen. Mette Lauritsdatter 20 år gift med Jens Christensen i Nielstrup. Kirsten Lauritsdatter 18 År . Anne Lauridsdatter 15 År hjemme hos Moderen og 1 Ditto Mette Lauridsdatter også hos Moderen, på den anden Side, og efter at Enken havde erklæret sin Broder Knud Mogensen af Hallendrup til at være hendes Lavværge, som og her ved Skiftet til den Ende var tilstede, blev derefter af tilstedeværende fædrene Frænder pålagt at være de u-myndige Børns Formynder nemlig Poul Nielsen af Alstrup for Sønnen Laurs Laursen. Jens Sørensen Møller af Langskov for Datteren Kirsten Laursdatter. Niels Nielsen Kier den yngre af Langskov for Datteren Anne Laursdatter, hvilke Formyndere af Skifteretten blev pålagt de u-myndige Bedst efter Loven at forsvare.
Så var også tilstede Sønnen Poul Laursen fra Paderup og den anden Søn Jens Lauritzen på deres egne Vegne som fuld myndige Arvinger, ligeledes Jens Christensen på sin Hustrus Mette Lauridsdatter Vegne samt Erich Møller fra Kollerup Mølle på sine Børns Vegne som deres Værge.
I hvis samtlige Hos- og Overværelse er forrette og passeret som følger:
I Dagligstuen: 1 Askebord på åben Fod med 2 Skuffer under 4 M - 1 stakket Fyr Bænk 6 Sk - 1 længere Ditto 6 Sk - 1 Stue Minutur med Foderal 5 Rd - 1 Jern Bilægger Kakkelovn på
Fod 8 Rd - 1 Fyr malet Standskab med 2de Lugger, Lås og Nøgle, Rister? til Hængsler og 5 Hylder inden udi 2 Rd - derude forefindes en anden end noget af Børnenes Linned forbi gået uden videre Efterset - 1 gl. Træstole med Rygstykke 6 Sk - 1 Ditto 6 Sk - 1 Ditto med Sivbund 4 sk - 1 Fyr Hængeskab med Hængsler og uden Lås 3 M, hvori fandtes Glasstykker, Søm og Jern ej af nogen Værdi - 4 Fyrbrædder til Mælkehylder 1 M 8 Sk - 20 Stk. Egekar a´ 3 Sk er 3 M 2 Sk - 1 Fyr Slagseng udi Dragkiste facon med en Skuffe over udi 1 Rd - deri 1 Hamp bolster Underdyne 2 M - 1 gl. ulden Over ditto 4 M - 1 Ditto 3 M - 1 rødstribet Hovedpude 8 Sk - 1 stakket rødstribet Hovedpude 1 M 4 Sk - 1 Par Blårgarn Lagner 1 M 8 Sk - 1 gl. Fyr Stolpeseng med Himmel, og Skammel samt 3 Stk. grønne hjemmegjort Omhæng og en Kappe 1 Rd 3 M - deri 1 rødstribet Olmerdugs Overdyne 1 Rd 2 M - 1 gl. Bolster gulstribet Under ditto 5 M - 1 blåstribet Ditto 1 Rd 2 M - 1 gulstribet Under ditto 5 M - 1 blåstribet Ditto 1 Rd 2 M -1 gulstribet lang Hovedpude 2 M 8 Sk - 1 stor blåstribet Ditto med hvid Overtræk 2 M 8 Sk - 1 Ditto uden Træk 2 M - 1 stor blåstribet Ditto med blå Linned tavlet Overtræk 2 M 8 Sk - 1 Par Blårgarn Lagner 3 M.
Udi et Sengested ved væggen: 1 gl. Blålærreds Overdyne med blå og gule Striber 4 M - 1 Hamp Bolster Under Ditto 2 M 8 Sk -1 Ditto med gule Striber 3 M - 1 blåstribet Bolster Hovedpude 1 M 8 Sk - 1 Ditto med Overtræk 1 M - 1 Ditto med Vår 1 M 4 Sk - 1 Par Blå lærreds Lagner 1 M - 1 Malm Morter med Støder 4 M 4 Sk - 1 Messing Natbækken til en Seng 1 M 8 Sk - 1 Messing Potlåg 2 M - 1 Tind-the potte 8 Sk - 1 gl. Stenkrus med Tin Låg 6 Sk - 2 gl. salmebøger 1 Sk - 1 defekt Lovbog 2 Sk - 1 Messing Rive- jern 2 Sk - 1 Jernlampe med Lænke 1 M - 1 Trækop uden Log 2 Sk - 1 Lispund Jernbismer 1 Rd 2 M 8 Sk - 1 jernbunden Skrin med Lås, Nøgle og Hængsler under Registrerings Forretningen forleden forefundet ubeskadiget 2 Rd 2 M - udi bemeldte jern bundne Skrin forefindes:
1Sølvkande på 4 Pæle med en Spejl oven udi Låget betegnet med Bogstaver N:N:B: og M:J:D: og Årstal 1722 - 1 Sølvbæger forslidt og læderet med Navn L:P:S:D: og M:R:D:M: Ao1723 - 6 Stk. Sølvskeer med Navn på Bladet J:S:S: Møller og M:R:D: Anno 1712 hvilken foreskrevne Kande, Bæger og Skeer Enken under Lavværge foregav at være Enken given af hendes Sal: Mand til Fæste gave ved deres Ægteskabs Indtrædelse og derfor påstod samme u-vurderet, ligesom og dets Værdi ikke at blive stervboet til Indtægt, som og Arvingerne og Formynderne bevilgede, og til videre af Skifteretten således ladet samme blive u-vurderet. Videre udi bemeldte Skrin. 1 stor Sølv Halsknap og en mindre Ditto 2 M 8 Sk.

Udi et kammer ved Dagligstuen:
1/2 Ege øltønder 1 M 8 Sk - 1 Ditto Tønde af Eg 1 M 8 Sk - 1 Ditto 1 M 8 Sk - 1 Fyrbord med Skab under dog uden Lås i Rd 1 M 12 Sk - 1 Fyr Bord Blad 1 M 10 Sk -2 ledige Ottinger 4 Sk - 1 Kvistkurv 2 Sk - 1 gl. Egestrippe 4 Sk - 1 Træ Øltragt 4 Sk - 1 Gl. 2 Sk

Udi den store Stue:
1 Askebord på Ege åben Fod 1 Rd 1 M - 1 større Ditto 2 Rd 1 M - 1 lang Egebænk 1 M 8 Sk - 3 stakket Ditto 1 M - 3 Askestol med Rygstykke 3 M - 1 Slagter kniv 4 Sk - 1 gl. billedhugger stor Skab med 5 mindre Skabe udi og 3 Skuffer 6 Rd 4 M, hvori Skifteretten foretog sig at sortere, da de betydeligste består udi efterskrevne: Et original Skiftebrev efter afg.: Laurs Poulsens første Hustru Mette Jensdatter sluttet d. 30. Sept. 1740, som Enken til videre Forvaring blev overleveret under No 1 - en Kvitteringsbog på Skatter og Landgildes Afskrivning, som udviser at al Ting til Dato er betalt, der med Skifterettens Påtegning blev Enken leveret under No 2 - en Ditto Kvitteringsbog på Hadbjerg Sogns Kongetiendes Afgift, hvis sidste Kvittering for Afgiften er for År 1760 og Konge- skatter til 1761 Års Udgang som Enken blev overleveret Nr 3.
Afgangen Laurs Poulsens original Fæste og Hosbondsholdsbrev på Gården dat: Randers d:
23. Dec. 1728, som lyder således No 4:
På kongelige Majestæts allernådigste Behag og efter Sessions Resolution d: 28. Okt. 1728 samt de høje Herrer deputerede for Finanserne og udi højlovlig Cammer-Goliegie Deres Approbation en 6. Nov.: dernæst og til Husbondhold forundt, som og hermed mod Tyve Rigsdalers Ikendelse i Fæste bevilges Laurs Poulsen fra Drostrup den selvejer Gård og Boel i Hadbjerg Sogn og By som Niels Balle er fradød, hvis Enke han ægter, hvilken Gård og Bol, som udi krigsjordebogen findes anført for nye Matr: Hartkorn, nemlig Gården under No1 = 17 Tdr. 5 Skp. 1 Fjdk.. 1 Alb, Skov l Skp. 2 Alb.
2. Bolet under No8 =1 Tdr. 6 Skp 2 Alb, bemeldte Laurs Poulsen sin Livs Tid må have, nyde, bruge og beholde med alt dens rette Tilliggende, som nu dertil er og af Arilds Tid tillagt haver, intet undtagen i nogen Måde, når han deraf i rette Tide svarer alle Kongelige Skatter og Afgifter som nu påbudene er eller vorden, og ellers udrede hvis af samme vorde hvor skete bør, dets Bygning og Besætning med alt vedrørende forbedrer og vedligeholder, samt Jorden med dens Avling og Ejendom lovlig dyrker og bruger, og i Øvrigt holder sig allerførst bemeldte hans yder Kongelige.. Majestæts allernådigste Lov og Forordninger efterretteligt kan han blive ved stedet
Randers. 23. Dec.: 1728 - M. Ulsöe
Ratificeret af Sessionen - Lütichau - Seerup.
Hvorefter samme Fæstebrev blev Enken igen overleveret under No 4

Et Ditto Fæstebrev på Hadbjerg Sogns Kongetiende restituere Randers Hospital, som den Sal:
Mand på Livs Tid havde i Fæste dateret Aarhus d: 27. Feb. 1742, som blev Enken overleveret under No 5.

En af den Sal: Mand underskreven Tilståelse og Afhandling mellem ham og Christen Christensen samt Poul Nielsen i Alstrup på noget Hedejorders Pløjning og Besåning på Hadbjerg Mark dateret 10. Feb. 1756 som Enken blev overleveret som No 6.

Et af den Sal: Mand udgiven Skøde til sin Hustru Kirsten Mogensdatter på 1/4 Deel af Gårdens selveje som er således:
Kendes jeg underskrevne Laurs Poulsen af Hadbjerg og hermed for alle vitterlige, at jeg med min egen frie Vilje, velberåd Hue og Samtykke havde solgt, skødet og afhændet, såsom jeg og hermed sælger, skøder og afhænde fra mig og mine Arvinger til min kære Hustru Kirsten Mogensdatter og hendes Arvinger den 1/4 Part af mig tilhørende og nu i boende Selv Ejergård i Hadbjerg, tillige og den Part af det Letning på Selling Mark, Assens Jord kaldet, som under samme min iboende Gård Hartkorn er matrikulere, hvilken Gård der i alt er bestående af Hartkorn efter nye Landmålings Matrikel Ager og End 19 Tdr. 3 Skp. 2 F, Skov 1 Skp 1/2 Alb, hvilken fjerde Part som førhen er meddelt med tilliggende Skov og alt anden Rettighed, det være sig enten i Mark eller Byrde inden og uden Markskel, af Lyngslæt og Tørvegrøft, Fiske vand og Fægang, Skovkrat, intet undtagen i nogen Måder af alt hvis Gården tilhører savet selvejer Rettigheden angår, jeg her med fra mig og mine Arvinger til min kære Hustru Kirsten Mogensdatter og hendes Arvinger bortsælger, skøder og aldeles afhænde. Thi kendes jeg Laurs Poulsen for mig og mine Arvinger ingen ydermere Lod, Deel eller Rettighed at have til forberedte 1/4de Part Selvejergård og Gårds Ejendom, men samme at tilfalde min Hustru Kirsten Mogensdatter og hendes Arvinger til evindelig Arv og Ejendom. Til Bekræftelse haver jeg dette mit udgivne Skøde med egen Hånd underskrevet og mit Signet fortrykt, og venlige ombedet vedlagte Dannemænd Erich Laursen og Niels Nielsen Halling, begge her tilstede, de dette med mig til Vitterlighed ville underskrive.
Hadbjerg d: 22. Juni 1761 Lauritz Poulsen (L.S.)
Til Vitterlighed efter Begæring: Erich Laursen - N. Nielsen
Læst og protokollere under Fol: 22l for Clausholm Ret Lørdagen d: 9de Dec. 1761.
Test. Søren Giötting - P: Bay
Hvorefter samme Skøde under No 7 blev Enken overleveret.

Hvad øvrige Papirer og Dokumenter som i samme Skab blev forefundet bestod udi gamle Domme, Tingsvidner, Skelbreve og Korrespondance, blev alle efterset og samme lagt udi Papir, der ansattes af dem Ubetydelighed og Vidtløftighed, at derover ikke behøves nogen Reversal for ej at gøre Skiftet vidtløftig, men samme Papir, Enken til forvaring overleveret..

Derpå igen foretagen Vurdering udi bemeldte store Stue:
1 stor Egeskab med Låger, Lås og Hængsler, samt brunmalet 8 Rd 2 M - hvori forefindes ej andet end nogen af Enkens og Børnenes Linned Klæder - 1 Kobber Bryggekedel på 14 Pund a´ 2 M er 3 Rd 1 M 9 Sk. - 1 Messing Dørslag 2 M - 2 Tinlåg i M 8 Sk
Udi Overstuen:
Et oval malet Fyrbord på 4 Ben og Fod 1 Rd 2 M 8 Sk - 1 kort Fyrbænk 1 M 8 Sk - 1 længere Ditto 1 M 1 Sk - 4 Træstole 1 M 8 Sk - 1 stor Egekiste med Hængsler, Lås og Nøgle befunden under Registreringens Forsegling 4 Rd 3 M - deri forefundet en ny Bolster Underdyne blå og hvidstribet og mådelig Fyld 3 Rd 2 M - 1 ældre Ditto 3 Rd 1M - 1 Olmerdugs Overdyne med røde og grønne Striber 4 Rd 5 M - 1 mindre Kiste med Lås og Nøgle med Registreringens Forsegling forefundet 2 Rd 4 M - deri den Sal. Mands Gangklæder: 1 Skindvest med Vadmels Underfor og 35 Stk. forslidte Sølvknapper 4 Rd 3 M - 1 Kallemanches Brøstdug med 12 Stk. Sølvknapper 1 Rd 2 M - 1 blå Vadmels Kjortel med grøn Underfor 1 Rd 4 M - 1 hvid Vadmels Vest med Metalknapper 4 M - 1 ringere Ditto 1 M 8 Sk - 1 Par gode Skindbukser 1 M - 1 anden Egekiste med Beslag, Lås og Hængsler 6 Rd 4 M - hvori ej forefindes andet end nogle af Enkens Gangklæder - 1 brun malet med 4 Skuffer og Låse samt Messingbeslag befunden med Registrerings Forsegling 2 Rd 4 M - udi samme Dragekistes 3de øverste Skuffer ikke fundet andet end Enken og Børnenes Gangklæder, men i den 4de Skuffe fandtes: 1 Par Pudevår med Kniplinger for den ene Pude 4 M - 1 Par Ditto 4 M 4 Sk - 1 Hørgarns Drejls Dug 1Rd 3 M - 1 Ditto 1 Rd 1 M - 1 brun malet Fyrskrin uden Lås og Beslag 1M 8 Sk - 1 Syskrin og 1 andet lidet Ditto 1 M 4 Sk - 1 Messing Fyrbækken 1 M 8 Sk - 1 Glas Pyramide 1 M 8 Sk - 1 Ditto 1 M 4 Sk - 1 Tinrække 6 Sk -2 Tinfade Vægt 71/2 Pund a´ 1 M er 1Rd 1 M 8 Sk - 9 Tintallerkner Vægt 12 Pund og 1 Ske 1 Rd 4M 8 Sk -6 mindre Ditto Vægt 7 Pund og.l4 Sker 1 Rd 2 Sk- 4 Papirs- skilderier med Ramme 2 Sk - 1 Egestolpeseng med Himmel og Karnis, Billedhugger Arbejde samt 4 Stk. stribet Linned Omhæng og en Kappe 8 Rd 4 M - deri 1 Olmerdugs Overdyne med grønne Striber 4 Rd 4 M - 1 blåstribet Bolster Underdyne 3 Rd 2 M - 1 Ditto Underdyne 3 Rd 2 M - 1 gammel blåstribet Bolster Hovedpude 2 M - 1 Ditto 3 M 8 Sk - 1 Ditto 3 M - 1 Par Blårgarn Lagner 3 M - 1 Drejls Håndklæde 1 M - 1 anden Egeseng med drejede Stolper, Himmel og 3 Stk. Drejls Omhæng og en Kappe 2 Rd 4 M - deri 1 Olmerdugs Overdyne med grønne Striber 3 Rd 2 M - 1 blåstribet Bolster Underdyne 3 Rd 4 M - 1 Ditto 3 Rd 4 M - 1 nye blåstribet Bolster Hovedpude 5 M 8 Sk - 1 Ditto 5 M - 1 Par Blårgarn Lagner 3 M
Udi Forstuen:
1 Ege Bordfod uden Blad 1 M 8 Sk - 2 Askeplanker 1 M 4 Sk 1 - 1 Tjæretønde 6 Sk - 1 Skibstønde 1 Sk - 1 gammel Hjørneskab 8 Sk - 1 Lygte 2 Sk - 1 gammel Salttrug 1 M 8 Sk - 1 Egestolpeseng uden Himmel 1 Rd - 1 Bøge Standtønde 1 M - 2 Læder og Puder 3 M.
I Køkkenet:
1 stor Jerngryde 2 Rd 2 M - 1 mindre Ditto 1 Rd 4 M - 1 Ditto endnu mindre 2 M - 1 Messingkedel 1 Rd 4 M - 1 mindre Ditto 1 Rd 2 M - 1 Hakkebræt 2 Sk - 1 Jernpande 1 M - 1 Rist 2 Sk - 1 Ildklemme 1 M - 1 Kædekrog 1 M - 1 Ditto 12 Sk - 1 Spand 4 Sk

I Bryggerset:
En Kobberkedel i Grue på Størrelse af 1 Tdr. korn 18 Rd - 1 Støbekar på 1 Td. Størrelse 2 Rd 4 M - 1 Brygkar 4 M - 1 mindre Ditto 1 M 8 Sk - 1 Balje 1 M 12 Sk - 1 gl. Ditto 8 Sk - 1 Øksehoved 8 Sk - 1 Håndkværn med 2 Steen og 1 Rundel 1 Rd 4 M - 1 Kærne 2 M .- 1 Halmsæde 4 Sk- 1 Egeøse 1 Rd 5 M - i Strippe med Jerngjorde 1 M - 1i Øltønde gl. 1 M 8 Sk - 1 hel Øltønde 3 M 8 Sk - 1 gl. Bagtrug 1 M 8 Sk
På Loftet:
10 Hamp sække, hvoraf de fleste er gammel og meget forslidt 2 Rd 4 M - 1 Læder Sadel med Stigbøjle og Bidsel 1 Rd 4 M - 1 Hestedækken 8 Sk - 13 Hør brædder 12 Sk - 4 Høler 1 Rd 4 M
I Herberget:
Et gl. Sengested 2 M - deri 1 rødstribet Overdyne 1 Rd 3 M - 1 gl. Hamp Ditto 5 M - 1 gl. grå Vadmels Ditto 3 M 8 Sk - 1 rødstribet Hovedpude 2 M 8 Sk - 1 gl. hvid Hamp Ditto 1 M 4 Sk - 1 gl. Ditto 1 M - 1 Par Blågarns Lagner 2 M 8 Sk - 1 Ditto gl. Sengested 1 M 8 Sk deri 1 blåstribet Olmerdugs Overdyne 1 Rd 2 M - 1 Hamp Bolster Under Ditto 5 M - 1 Ditto 5 M - 1 gl. ulden Ditto 1 M 8 Sk - 1 Hovedpude gl. 1 M - 1 ringe Ditto 8 Sk -2 Blågarns Lagner 2 M 8 Sk.
Formedelst Aftenens Påtrængende kunde ikke videre denne Sinde forretters, og derover Skiftet til i Morgen den 2. Okt. Kl 8 slet opsat med Erindring til alle nærværende, at de her i Boet til bemeldte Tid sig atter haver at indfinde.
Datum stervboet Ut Supra Som Skifteforvalter C:L: Rosborg Bievaanet denne Dags Forretning som Birkedommer N: Nandsen Vurderingsmænd Peder Mogensen, C. Christensen.

Efter Opsættelse fra i Aftes blev denne Forretning i Dag d. 2. Oktober: 1761 continueret i Over værelse af alle Vedkommende, som i Går var til stede og blev forrette som følger:
I Gården:
1 beslaget Vogn med alt tilbehør, såsom Hammel, Haugefiel, Bagkurv, Lejder, Stang, For- og Bagreb samt Dækketøj, nemlig Seler med Reb, Puder og Tømmer 10 Rd 4 M - 1 Ditto Trævogn ligeså med alt sin Tilbehør 5 Rd 2 M - 1 Ditto anden og ringere Trævogn med Fjeld og Baghammel og så uden anden Tilbehør 2 Rd 3 M - 1 Ditto ringere Trævogn med Møgfjeld 1 Rd 2 M - 1 Plov med alt sit Tilbehør 2 Rd 2 M - 1 Ditto 1 Rd 2 M - 1 Bagplov 4 M - 1 ny Harve 4 M - 1 gl. Ditto 3 M - 1 Håndøkse 1 M 8 Sk - 1 Ditto 1 M 8 Sk - 1 stor Harve 1 M 4 Sk - 1 mindre Ditto 10 Sk - 1 ringere Ditto 6 Sk - 1 Bordsav 2 M - i mindre Ditto 1 M - 1 Skot sav 1 Rd 1 M - 1 Spær bord med Skaft 2 Sk -2 Hugjern 12 Sk - 1 Hammer og 1 Tang 2 M - 2 Tørvespader 2 M - 1 Gravespade 1 M 8 Sk - 2 Pikere 1 M 8 Sk - 3 Jordhakker 1 M 2 Sk - 1 Båndkniv 1 M -3 Forke 2 M - 1 Hakkelses kister med Kniv 2 M 8 Sk - 1 Slibesten med Trug 1 M 8 Sk - 1 lang Stige 1 M 8 Sk - 1 mindre Ditto 4 Sk - 3 Hjulbøre 2 M
Bæster:
1 brun Hest 14 År 8 Rd - 1 sort blisset Ditto 14 År 6 Rd 4 M - 1 gul Hoppe 13 År med et sortbrun Føl 9 Rd - 1 grå Hoppe 8 År 26 Rd - 1 rødstjærten Hoppe 8 År med et rødt føl 28 Rd - 1 rødblisset Hoppe 7 År med et sort Føl 23 Rd 4 M - 1 brunstjernet Hoppe 9 År 16 Rd - 1 blågrå Hingst 3 År 29 Rd - 1 blågrå Hoppe 3 År 30 Rd 4 M -1 sportsstjerne Hingst 2 År med et øje 20 Rd - 1 gul Hingst 1 År 18 Rd 4 M - 1 sortstjernet Ditto 1 År 13 Rd 2 M
Hornkvæg:
1 sort Ko 7 År 7 Rd 4 M - 11 Ditto 4 År 6 Rd - 1 sorthjelmet Ditto 6 År 6 Rd 4 M - 1 sorthjelmet Ditto 10 År 4 Rd 4 M - 1 sorthjelmet Ko 3 År 5 Rd 4 M - 1 sort Ditto 3 År 5 Rd 4 M - 1 Ditto 5 År 6 Rd 2 M - 1 sorthjelmet Ditto 12 År 4 Rd 1 M - 1 sort Kvie 3 År 6 Rd - l Ditto 2 År 4Rd 2M -1 Ditto 2 År 4Rd - l Ditto 2 År 4Rd -1 sorthjelmet 2 År 2 Rd 4 M - 1 Ditto 1 År 2 Rd 2 M - 1 sort Stud 4 År 7 Rd - 1 Ditto 3 År sort 6 Rd - 1 Ditto 3 År 6 Rd - 1 blakket Ditto 1 År 2 Rd - 1sort rygget Ditto 1 År 1 Rd 4 M - 6 Kalve 6 Rd - Får høveder 13 gl. Får og 1 Vædder â 3 M er 7 Rd.
Svin: 4 årings Galte i andet År 4 Rd 2 M - 4 So svin 4 Rd 1 M - 8 Grise 2 Rd 4 M - Gæs: 4 Gæs og 1 Gasse 5 M.
Som nu ingen Ting forefindes mere ude eller inden Døre, blev Enken med Lavværge tilspurt om de vidste nu mere enten at forevise eller angive i hvad Navn nævnes kan, som Boet rettelig tilhører og samme til Indtægten beregnes. Hvortil Enken under Lavværgen svarede at alt hvis Boet er ejet eller tilhørende er ingen Ting forbigået, at ej samme er blevet registeret og vurderet, undtagen Bonde-Ejet udi Gården, som de bad måtte blive vurderet efter sin Værdi og til Indtægt anført.
Skifteforvalteren med Overværende Birkedommer og Vurderingsmændene måtte med vel Overlæg tage i Betænkning om selvejet Vurdering for nærværende Tid kunde anses af så betydelig en Værdi som nestforige Gang det ved Skiftet d: 18. Jul 1740 er blevet vurderet, såsom
ingen retskaffen Adkomst til Bondejet udi alt Gårdens Hartkorn enten er forefundet dem eller forevist.
De til Gården liggende Huse i Hadbjerg By findes overmåde ringe og forfaldne på så at samme Indsidder huse derfor dette ikke er af nogen synderlig Verde.
Den ringe tilstand Gårdens Skov nu er af imod om den tilforn kunde hatte været, og over alt findes uden eller ingen Forskel på denne Gårds svarede Landgilde eller forret tjenende Arbejde imod andre Gårde på Godset, hvorover ikke skønnet for rettelig og billigst Gårdens Hartkorn og Bolets Hartkorn med Skovskylden i alt at være 19 Tdr. 4 Skp 2 F 1/2 Alb at ansætte og vurdere a´ Tdr. 5 Rd, som gør den Summa 97 Rd 5 M.
Endelig blev Gårdens ind avlede Korn efterset og befunden urørt og ligesådan i Laden, siden det for er ind avlet, og på det Indavlingen ved nøjere Eftersyn og Omkostning ikke skulle lide alt for stor en Skade, er Enken sig under Lavværge som den der agter at forblive ved Gården under hendes Sal. Mands Fæste, at vil modtage Avlingen således som den befindes og derfor svare og udrede alle påløbende Udgifter såsom Kogl: Skatter og Skattekorn, Land- gilde og Arbejdspenge, Sæde og Æde Korn, Folkeløn og Tiendernes Afgift med mere Udgift, som bør af Avlingen udredes, Skjødt hun og Lavværge forudser, at Avlingen til forventede Udgifter på 100 Sletdaler ikke nær vil foreslå, imod erklæres hvad Mangel der om bliver ikke skal komme Boet eller Arvingerne til nogen Last.
Hvortil myndige Arvinger som og de umyndiges Formyndere svarede at de var meget velfor nøjede, og selv kunde skønne ville blive deres Bedste, og derpå uden videre Betragtning blev så Avlet forbigået.
Endelig tilspurt Enken og alle Tilstedeværende om nu videre var som enten rede Penge eller tilstødende Gæld eller andre Ting Boet til Bedste at anføre, hvorpå samtlige svarede: Nu var der ingen ting mere. Beløber sig da hele Boets Indtægt, Middel og Formue efter denne Vurdering til Summa 705 Rd 1 M 8 Sk.
Hvorimod stervboets Udgift og Besværing anføres såsom:
De her Boet indestående Børnepenge: Da meldte sig derom Sønnen Jens Laursen og tilkendegav at alt sin mødrene Arv, som han efter Skiftebrev dateret og sluttet d: 30. Sept. 1740 var blevet tilskift den Summa 165 Rd 3 M 2 Sk, hvilket han som fuldmyndig forlangte udlagt i Boet og Bonderiet, som han efter berørte Skiftebrev sin Arv er tillagt udi, enten nu ved Udlæg specificeret eller af Enken tilstået ham inden År og Dag at udbetale. Enken med Lavværge svarede at intet i nogen Måde var at indvende, at da Jens Laursens arveprætention var rigtig, siden han intet deraf i sin Faders Tid er betalt, og med Skifterettens Samtykke havde og intet imod, at ham tilskrives Udlæg for sin Arv, såvel Bonde-Ejet som i Bohave og Kreaturer, med den Reservation at hvad Enken med Penge kunde forinden År og Dag betale skulle han til hende kvittere ligesom og lovede ham redelig Betaling for alt hans Arv forinden År og Dag, og i dets Mangel måtte disputere tiltræde sit Udlæg og gøre sig samme så nyttig som han ville. Jens Laursen var fornøjet med Enken sin Stedmoders Erklæring, og når hans Udlæg blev specificeret skulle alt Tak og Skade være hans igen, hvilket Skifteretten samt og gav Udlæg som herefter specificeres, da den anførte Arv til Udgift udføres 165 Rd 3 M 2 Sk.
Enken ved den Lejlighed måtte tilkendegive at hendes ældste Stedsøn Poul Laursen i Paderup, som var lige Arv efter deres Sal: Moder til falden, men han samme for længst over og ikke under udbetalt, hvorom til Bevis Enken havde hans skriftlig Afkald ved Hånden som og formedes Poul Laursen tilstod. Poul Laursen som var nærværende erklærede han for sin mødrene Part er sket god og tilbørlig Betaling, så han eller Arvinger intet i nogen Måde haver i mødrene Arv at søge eller påstå, og ved så tydelig Erklæring fandt Skifteretten ikke fornøden at indføre det givne Afkald, men Enken samme igen leveret under No 8.
Erich Michelsen Møller fremstod og erklærede på sin Sal. Hustru Mette Laursdatter med hvem han i Ægteskab har avlet 2de Børn deres Vegne som Fader og Værger at han ved Ægteskab haver rigtig bekommet alt sin Sal: Koenes Arv som var 88 Rd 4 M 9 Sk, hvorfor han og haver given til sin Sal: Svigerfader Bevis, hvilket og Enken foreviste og blev hende tilbageleveret under No 9, og i Henseende Erich Møller i sin Hustrus Levetid haver bekommet noget mere i hendes mødrene Arv end hun kunde tilkomme, frafaldet alt Arves Prætentioner, Såvidt sin Sal: Koenes mødrene Arv kan være betryggende.
Beliggende den yngste Søster Kirsten Laursdatter Arv, som bemeldte Skiftebrev ommælder, skal hun være død førend sin Fader Laurs Poulsen uden nogen Livs Arvinger, og Faderen afg. Laurs Poulsen hendes eneste Arving.
Skifteretten tilspurgt Enken med Lavværge og andre Nærværende om den Sal: Mand Laurs Poulsen havde nogen Børnepenge indestående eller var Formynder for nogen, hvortil blev svaret, at ikke een Skilling af Børnepenge var i Boet bestående uden hvis allerede er fordret.
Mens dog var afg. Laurs Poulsen ansat som Formynder for Helle Michelsdatter fra Astrup, som her i Stervboet opholder sig, hvis Arve-Capital skal være 79 Rd 5 M 2 5/6 Sk, for samme Capital blev forevist Herskabets og overformynder Sr. Kammerherre von Huitfeldts Bevis, at han Kapitalen forrenter og følgelig ingen Besværing for denne Stervbo. Samme u-myndige måtte Skifteretten af Fornødenhed ansætte en Formynder, nemlig Jens Sørensen Møller i Langskov som hende er beslægtet, hendes Bedste for Eftertiden i påkommende Tilfælde at observere.
Besætningen:
Gården og Bolet med Alskens Jord i Selling Mark anslået til Hartkorn Ager og Eng 19 Tdr. 3 Skp 2 Fjdk. til hvis Avlings Drift anføres et godt Plovbæst på hver Tdr. Hartkorn efter Forordningen a´ 18 Rd som udgør 311 Rd, 1 god Rejsevogn med tilbehør 12 Rd - 1 ringere Ditto 8 Rd -2 Plove med tilbehør 4 Rd -2 Harver 1 Rd.
lldstæd-Raden som er det nordre Hus bestående af 22 Bindinger med en Korsstue og 1 Port behøver nødvendig 4 Egestolper a´ 4 M er 2 Rd 4 M -35 Alen Led 1 M 4 Ske 7 Rd 3M.
Fæhus, Vogn-Port og Tørvehus bestående af 27 Bindinger behøver nødvendig 20 Alen Lægter â 1 M er 3 Rd 2 M - 1 Stolpe 1 M 8 Sk - 1 Bjælke 3 M 8 Sk - 3 Sylter Strålægter â 3 M 8 Sk er 1 Rd 4 M 8 Sk
Laden som er det sønderste Hus med en Port er 21 Bindinger behøver: 27 Alen Lægter â 1 M er 4 Rd 3 M - 2 Tylt Strålægter â 3 M 8 Sk er 1 Rd 1 M - 4 Trau Langhalm â 2 M er 1 Rd 2 M.
Hestestald, Hølade og Staldkammer som er det næst Hus og består af 21 Bindinger behøver nødvendig 11 Alen Lægter â 1 M er 1 Rd 5 M - 3 Stolper â 3 M 8 Sk er 1 Rd 4 M 8 Sk - 5 Tylt Lægter a 3 M 8 Sk er 2 Rd 5 M 8 Sk - 8 Trav Langhalm a´ 2 M er 2 Rd 4 M - 1 Stk. Fjel 3 Alen lang 6 Sk - Arbejdsløn for samme 4re Huse at istandsætte af Tømmermænd og Tækkemand på egen Kost og Håndtjenere anses ikke kan gøres for ringere end 9 Rd 2 M.
Da det nu er Aften og intet videre denne Sinde kunde forretters, blev Skiftet med alle Tilstedeværendes Samtykke opsat til d: 13. Nov. for igen at foretages og enhver Vedkommende uden anden Indkaldelse til samme Tid haver at møde.
Datum stervboet d: forbemelte 2den Okt. 1761 Som Skifteforvalter C:L:Rosborg Birkedommer N. Madsen Vurderings og Taxationsmænd Peder Mogensen Chr: Christensen
Anno 1761 d: 13 November. infant sig atter i afg.: Laurs Poulsens stervbo i Hadbjerg på høje Herskabets Vegne Christian Ludvig Rosborg fra Clausholm som Fuldmægtig og Skiftes Forvalter med forbemelte 2de Overværende Mænd og Vidner Peder Mogensen og Chr: Christensen af Stopdrup, samt på Rettens Vegne Birkedommeren til Clausholm Birk Sr Hans Hansen Randlev i Hos- og Overværelse af Enken Kirsten Mogensdatter med Lagværge Knud Mogensen, ligeså på egne Vegne de myndige Arvinger, nemlig Poul Laursen, Jens Laursen og Jens Christensen på sin Hustrus Vegne samt Erich Mikkelsen Møller på sine Børns Vegne, såvel de umyndiges Formyndere Poul Nielsen af Alstrup, Jens Sørensen Møller af Langskov, Niels Nielsen Kiær den yngre af ibidem og Niels Sørensen fra Røve, da fortsættes med Skiftets videre Fremme og forrette som følger:
Begravelses Vederlag som Enken påstår hende forlods af Boets reserveret lige imod som hendes Sal: Mands haver kostet, hvorom hun foreviste en skriftlig Regning på hvad som var tilgået, hvilken myndige Arvinger og de umyndiges Formynder ikke kunde disputters en Skilling af, og som samme den Sal: Mands lige Bekostning af stervboet og blevet udret bliver Enkens Part allerede udført med 23 Rd.
Enkens ¾ Part Selveje som foran med Skøde er blevet bevist hende at tilhøre, påstår Enken med Lavværge hende forlods udtagen og tilskift, og som ikke efter Skifterettens Tilspørgende derimod, mens alle samtykke hendes Forlangende at være billig som noget Arvingerne var uberettiget, så blev samme ¼ Part bonde-eje Enken til Indtægt beregnet og Boet til Besværing anført med 24 Rd 2 M 12 Sk.
Skiftets Bekostning: 1) Birkedommeren Madsen som 1. og 2. Okt. sidste har overværet dette Skifte forlanger efter Missive daglig 6 M er 2 Rd - 2) Birkedommer Nansen Randlev her i Dag er tilstede påstår sig betalt med Befordringen 1 Rd i M 8 Sk - 3) Registrerings Forretningen samt Forseglingen her i stervboet som straks efter Dødsfaldet er forrette, hvorfor accorderet 2 Rd - 4) Til dette Skiftebrevs Forfatning og Renskrivning det allernådigste anordnede stemplede Papir 3 M - 5) For Skiftebrevets Beskikning agtes så ungefærlig på 12 Ark Papir â 3 M er 6 Rd - 6) Befordring for Skifteforvalteren til og fra Skiftet anføres for 4 M - 7) Forbruget ved dette Skifte i Bog Skriverpapir til 12 Sk - 8) De 2de Mænd som ved Skiftet har været Overværende for deres Forretning og Tidsspilde udi 3 Dage â hver daglig 1 M er 1 Rd. Når fra stervboet Indtægt 705 Rd i M 8 Sk subtrahere forestående Udgift 609 Rd 3 M bliver de beholdende Midler 95 Rd 4 M 8 Sk, herfra Skifte Salarium 1 Rd 5 M 15 Sk. Igen til Skifte og Deling den Summa 94 Rd 4 M 9 Sk, hvoraf Enken nyder den halve Boets Beholdning, som da bliver 7 Rd 2 M 4½ Sk. De øvrige skiftende Midler deles til 3de Sønner og 5 Døtre som gør 11 !/5 der da bliver på hver Broderlod 8 Rd 3 M 11 Sk og Søsterlod 4 Rd i M 131/2 Sk.
Da nu de myndige Arvinger for Skifteretten erklærede at de dem tilkommende Arvelod matte uden Skifteforvalterens Ansvar hos Enken forblive indtil hun ved Tid og Lejlighed dem kunde udbetale, og hvad Tab og nogen derover skulle forårsage, bliver .... upåagtet, hvorover Skifteretten ikke gav nogen af de myndige Arvinger Udlæg for deres Arv. Man matte derhos erindre Enken at førend hun udbetaler Poul Laursen, som nu boede udenfor Godset, haver hun at indeholde af hendes Lod 1 Rd Forlöfspenge, og ligeså af den Lod Erik Mikkelsen i Kollerup Mølle hans Børn tilfalde og i Forlöfspenge 1 Rd, og samme 2 Rd lade betale til Herskabet som samme efter Loven er berettiget, og i øvrigt Enken tilfaldt at forsyne sig med Arvingernes tilbørlig Afkald og Kvittering at i nogen Mangel på egen Ansvar. De umyndige Arvinger bliver til deres Arv udlagt. 1) Sønnen Laurs Laursen 1 Jern Bilægger Kakkelovn 8 Rd - 1 Fyr Hængeskab uden Lås og fra Enken i rede Penge 11 Sk er 8 Rd 3 M 11 Sk. Dette Udlæg blev Formynderen Poul Nielsen af Alstrup overleveret en Specifikation over, og derhos tilhold at have tilbørlig Indseende med samme, at det ikke forringes eller forkommes under Ansvar i Længden at være M repenrabelt?. 2) Datteren Kirsten Laursdatter: 1 Olmerdugs Overdyne med grønne Striber udi den anden Seng i Overstuen 3 Rd 2 m - 1 nye blåstribet Bolster Hovedpude udi samme Seng 5 M 8 Sk og fra Enken i rede Penge 5½ Sk er 4 Rd i M 13½ Sk, hvilket Udlæg Formynderen Jens Møller i Langskov blev leveret Specifikation på og tilhold at være Myndlingen ansvarlig. 3) Datteren Anne Laursdatter 1 blå Bolster Underdyne udi den anden Seng i Overstuen 3 Rd 4 M - 1 Par Blågarns Lagner i samme Seng 3 M og fra Enken i rede Penge 13½ Sk er 4 Rd 1 M 3½ Sk, samme Udlæg For Niels Sørensen i Røve er leveret en Specifikation på med Tilhold at være Myndlingen ansvarlig derfor -4) Datteren Mette Laursdatter 1 blåstribet Bolster Underdyne som er den 2den Underdyne udi den anden Seng i Overstuen 3 Rd 4 M - 1 blå- stribet Bolster Hovedpude udi den første Seng udi bemeldte Overstue 3 M 8 Sk og fra Enken i rede Penge 51/2 Sk er 4 Rd I M 13½ Sk. Bemeldte Udlæg blev Formynderen Niels Nielsen i Langskov overleveret en Specifikation på og tilhold at være Myndlingen ansvarlig derfor. Dernæst foretog Skifteretten sig at specificere og Udlæg gøre Sønnen Jens Laursen for sin i Boet indestående mødrene Arv, som han ved Skifteslutning d. 30 Sept. 1740 er tildelte, hvilket Udlæg består udi efterskrevne: 1) Udi Selvejerriet som efter bemeldte Skiftebrev af 30. Sept. 1740 er takseret og ansat for 391 Rd 2 M 2 Sk, hvoraf han kan tilkomme 1/6 Part som bliver 65 Rd i M 5 2/3 Sk - 2det) Udi Gården i beslaget Vogn med al sin Tilbehør 10 Rd 4 M - 3) Kreaturer 1 blå grå Hingst 3 År 29 Rd - 1 Ditto Hoppe 3 År 30 Rd 4 M - 1 rød stjernet Hoppe 8 År med Føllet 28 Rd - 4) Indbo: 1 oval malet Fyrbord på Fødder udi Overstuen 1 Rd 2 M - 6 Tintallerkner Vægt 7 Pund a´ 14 Sk er 1 Rd 2 sk - Summa 165 Rd 5 M 7 2/3 Sk haver så at leveres fra sig til Enken 2 M 5 2/3 Sk som Udlægget bedrager sig mere ensom hans mødrene Arv er, hvorpå Jens Laursen erklærede sig at være fornøjet med under Confinuation og forhen Enkens givne Løfter og Forsikring, at han samme Udlæg hende vil kreditere et hel År på sin egen Risico og Ansvar, da ham en Specifikation på foreskrevne Udlæg af Skifteretten blev meddelt.
Formedelst at afgangen Laurs Poulsen har haft Hadbjerg Sogns Konge-Korn-Tiende i Fæste, og igen overdraget til Sognemændene, og udi Qvitteringsbogen det sidste Års Afgift findes
u-afskrevet, kunde dette Skifte denne Gang ikke sluttes eller tilendebringe førend Afgifterne bliver betalt, og til den Ende Skiftet opsat til d: 27. Nov. førstkommende til samme Tid enhver vedkommende atter haver at indfinde dem.
Datum stervboet d: forbemelte 13. Nov. 1761 som Skifteforvalter C:L:Rosborg Bievaanet denne Dags Forretning som Birkedommer H: Nansen Randlev Overværende Vidner Peder Mogensen Christen Christensen
Dagen den 27. Nov. 1761 comparerede atter i stervboet efter afgangen Laurs Poulsen Fuld mægtige Christian Ludvig Rosborg fra Clausholm som Skifteforvalter på sit Höivelbaarne Herskabs Vegne i Overværelse af Birkedommer Hans Nansen Randlev og forbemelte Overværende Mænd og vidner Peder Mogensen og Christen Christensen af Stopdrup, samt Enken og Lavværge og myndige Arvinger i hvis Overværelse forrette som følger:
Enken under lavværge foreviste Skifte Retten omrørte Qvitteringsbog på i fæste havende Hadbjerg Sogns kongekorn Tiende, hvori dem sidste Kvittering l3 således:
"For År 1761 er Afgiften betalt med 49 Rd 2 M for hvilke fyrgetyve og fire Rigsdaler 2 M hermed qvitteres. Randers d: 14. November: 1761 Jens Poss"
Hvorpå samme Qvitteringsbog igen blev Enken overleveret under No 10.
Da nu Enken under Lavværge havde erklæret sig fremdeles at vedblive Gården under hendes Sal: Mands Fæste, beholder hun hele Boets Masse, som her ikke er blevet Børnene udlagt til Boets Besværing, imod hun Gården såvel på Bygning som Besætning forbedrer, udbetaler sine Arvinger deres Arveparter, og i alt forholder sig efter Loven. Formynderne haver således at værge, som de dertil vil og kan være ansvarlig, enten når påkrævet af overformynderen eller i Fremtiden, når De bliver myndig eller kommer i myndige Værge.
Til den Ende det deponerede af dem selv, om de er agter tjenligt at lade det udlagt Børnegods gøre i Penge, og denne imod suffisant Forsikring andetsteds udsætte på Rente eller lade det i Boet forblive. Udi Tilfælde af det sidste skal Udlægget fremdeles og indtil Arven bliver udbetalt være Forsikring derfor, i hvad de des angående til Myndlingernes Bedste foranstaltet, skal Renten af deres fædrene Arv komme Moderen til Nytte indtil de bliver myndig eller kommer udi en Værge, efterdi de så længe kan behøve Klæde og Føde hos hende, og imidlertid ej noget yderligt kan fortjene, hvorimod Enken hvad enten hun indlader sig i nyt Ægteskab eller ikke, skal være pligtig Børnene med christelig Opdragelse og Underholdning af forsyne.
Således er da dette Skifte sluttet og tilendebragt som bekræftes med alle Vedkommendes Underskrift.
Datum Stervboet d: forbemelte 27. Nov. 1761 som Skifteforvalter C:L:Rosborg
Ligeså var nærværende på Rettens Vegne som Birkedommer d. 13 og 17 Nov. underskriver
H: Nansen Randlev
Registrerings, Vurderingsmænd og Vidner, Peder Mogensen, Christen Christensen.
Enken Kirsten Mogensdatter med Lavværge Knud Mogensen.
På egne Vegne Poul Laursen.
På mine Børns Vegne Erich Michelsen Møller.
Som Formyndere for de u-myndige Poul Nielsen, Jens Sørensen Møller, Niels Nielsen Kier. Niels Sørensen.


FarMor
Poul NielsenKirsten Jensdatter
ÆgteskabBørn
14 Okt 1723 - Mette Jensdatter Møller 1725 - Poul Lauersen
1727 - Pouel Lauersen
1730 - Mette Laursdatter
1732 - Kirsten Laursdatter
1733 - Jens Lauersen
1740 - Kirsten Laursdatter
14 Okt 1740 - Kirsten Mogensdatter 1741 - Mette Laursdatter
1743 - Kirsten Laursdatter
1745 - Kirsten Laursdatter
1746 - Anne Laursdatter
1749 - Mogens Lauridsen
1750 - Mogens Lauridsen
1756 - Mette Laursdatter
1759 - Laurs Laursen

Laurs Poulsen
* 1701
† 01 Sep 1761
Poul Nielsen
-
† 1705
Kirsten Jensdatter
-
† Før 1731
Niels Nielsen
* Omk 1633
† Eft 1679


Anne Terkildsdatter
-
† Eft 1676
-
--
-
Niels Nielsen
* Omk 1600 - † Før 1672
Ellen Mogensdatter
* Omk 1600 - † Eft 1641

Terkild Jensen
- - † Før 1672

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage31 Jan 2019