Niels Rasmussen Nygaard

DatoStedKilde
Født :1767St. Sjørup, Estruplund sogn, Randers amtKirkebogen (1)
Døbt :06 Jan 1767Estruplund kirkeKirkebogen (1)
Død :05 Feb 1836Kare, Holbæk sogn, Randers amtKirkebogen (1)
Begravet :14 Feb 1836Holbæk kirkegårdKirkebogen (1)

Alder : 69
Stilling : Fæstegårdmand i Kare, Holbæk sogn under Stenalt Gods.

Noter : Estruplund kirkebog, opslag 164:
H3K dag 1767 (6. januar 1767) - havde Rasmus Nygaard og hustru Anne Espensdatter af St. Sjørup et barn til dåben kaldet Niels.
Frembåret af Ane Nilsdatter, efterfulgt af Hove Pedersens kone Gjertrud Rasmusdatter, Ane Rasmusdatter og Ane Marie Smeds.
Faddere:
Jens Rasmussen Nygaard.
Niels Rasmussen Nygaard den yngre.
Jacob Hansen.
Alle af St. Sjørup..

1778 - ved skiftet efter faderen betegnes Niels Rasmussen som 11 år.

--------------------------------------------------------------------------------
Samtlige personer i husstanden
Randers, Rougsø, Estruplund, St. Sjørup, , St. Sjørup, 3, FT 1787
Der vises flg. felter:
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested
Espen Rasmussen, 37, gift, Hosbonde, Bonde og Gårdbeboer,
Kirsten Nielsdatter, 20, gift, Hans Kone, ,
Niels Rasmussen, 21, ugift, Hans Broder, ,
Jens Jensen, 36, ugift, Tjenestefolk, ,
Anders Laursen, 13, ugift, Tjenestefolk, ,
Maren Jensdatter, 31, ugift, Tjenestefolk, ,
Anne Marie Rasmusdatter, 7, ugift, Tjenestefolk, ,

--------------------------------------------------------------------------------
Holbæk kirkebog, opslag 249:
18. december 1795 - trolovet Niels Rasmussen af St. Sjørup og afgangen Jens Boesens enke Anne Jensdatter af Kahre.
Viet 12. februar 1796 i Holbæk kirke.

Niels Rasmussen Nygaard fik en fæstegård i Kare, da han blev gift med Anne Marie Jensdatter, enke efter Jens Jensen Boesen, med hvem hun havde 2 sønner på 10 og 3 år.
Gårdens hartkorn var: 5 tdr. 2 skpr.

30. april 1796 - fæstebrev til Niels Rasmussen Nygaard.
Grevinde Ide Skeel Bille tilligemed sin formynder grev Preben Brahe, herre til Stenalt og Estruplund udsteder fæstebrev til Niels Rasmussen Nygaard.
Den årlige landgilde efter jordebogen var 17 rigsdaler 4 mark og 5 skilling.
Han forpligtiger sig til at opfylde den på gården hvilende aftægtskontrakt med Jens Madsen Helli og dennes hustru, som havde været fæstere på gården før Jens Boesen.
Til indfæstningen måtte han bløde 100 Rigsdaler
Anne Marie Jensdatter døde i barselseng 30. juni 1799, og allerede 16. august 1799, indgik Niels Rasmussen Nygaard et nyt ægteskab.
Niels Nygaard forblev fæstebonde under Stenalt gods til sin død.

--------------------------------------------------------------------------------
1799 - ved skiftet efter hustruen betegnes Niels Rasmussen som enkemand.
--------------------------------------------------------------------------------

Ørsted kirkebog, opslag 336:
16. august 1799 - copuleret enkemand Niels Rasmussen af Kahre og pigen Ane Jensdatter af Ørsted.

--------------------------------------------------------------------------------
Samtlige personer i husstanden
Randers, Rougsø, Holbæk, Kahre Bye, , Holbæk, 2, Ft 1801
Der vises flg. felter:
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested
Niels Rasmusen, 36, gift, Huusbond, Bonde og gårdbeboer,
Anne Jensdatter, 24, gift, Hans kone, ,
Jens Jensen, 13, ugift, 1 Stedsøn af første ægteskab, ,
Niels Nielsen, 6, ugift, Hans søn af første ægteskab, ,
Anne Marie Nielsdatter, 1, ugift, Deres Datter, ,
Henrich Andersen, 26, ugift, Tjenestefolk, ,
Anne Jensdatter, 14, ugift, Tjenestefolk, ,

--------------------------------------------------------------------------------
Samtlige personer i husstanden
Randers, Rougsø, Holbæk, Kahre By, , Holbæk, 2 Gård, FT.1834
Der vises flg. felter:
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested
Niels Rasmussen, 68, Gift, , Gårdmand,
Ane Jensdatter, 57, Gift, , Hans kone,
Niels Nielsen, 20, Ugift, , Søn,
Søren Nielsen, 19, Ugift, , Søn,
Ane Nielsdatter, 15, Ugift, , Datter,
Ane Sophie Madsdatter, 20, Ugift, , Tjenestepige,
Søren Jensen, 49, Gift, , Inderste og Daglejer,
Kjersten Jensdatter, 58, Gift, , Hans kone,
Knud Jensen, 6, Ugift, , Sønnesøn,

--------------------------------------------------------------------------------
Holbæk kirkebog, opslag 149:
5. februar 1836 døde Niels Rasmussen Nygaard og begravet 14. februar 1836 - 70 år gammel.
Gårdmand i Kahre. Født i St. Sjørup.

Stenalt Gods skifter:
9. marts 1836 - blev der foretaget registrering og vurdering af boet. Den endelige skiftesamling fandt sted 23. December 1836 under ledelse af den konstituerede skifteforvalter Michelsen og i overværelse af sognefoged Rasmus Jensen og kontorist Amdi Faurschou.
Til stede var:
Enken Anne Jensdatter med savværge gårdfæster Jens Espensen af Ørsted.
Afdødes sønner:
Gårdmand Rasmus Nielsen Nygaard i Ørsted.
Gårdmand Jens Nielsen i Voer.
Niels Nielsen med værge gårdmand Iver Rasmussen af Kahre.
Søren Nielsen med værge gårdmand Iver Rasmussen af Kahre.
Gårdmand Jens Sørensen Thorn fra Li. Sjørup, som var mødt på sin hustru Kirsten Nielsdatters vegne.
Den ældste søn Rasmus Nielsen Nygaard var tillige mødt som formynder for sin yngste søster Ane Nielsdatter, hvem skifteforvalteren endvidere havde beskikket en tilsynsværge, gårdmand Anders Jensen fra Kahre, der ligeledes var tilstede.
Da ikke alle de nævnte arvinger havde været tilstede ved boets registre ring og vurdering den 9. marts, blev samme tydeligt oplæst og gennemgået for de tilstedeværende, hvorefter alle erklærede, at de var tilfredse her ved og intet kunne have imod, at denne registrering og vurdering blev lagt til grund for boets deling.
De myndige arvinger gårdmændene Rasmus Nielsen Nygaard fra Ørsted og Jens Nielsen fra Voer samt den mindreårige Søren Nielsen på egne vegne og Jens Sørensen Thorn fra Ll. Sjørup på hustruen Kirsten Nielsdatters vegne fremlagde nu deres fælles deklaration, hvori de meddelte, at de i sin tid af den nu afdøde Niels Rasmussen Nygaard var blevet fyldestgjort for den arv, som de kunne tilkomme, hvorfor de alle frafaldt fordringer på arv. Boet skulle således herefter blot deles imellem enken, den mindreårrige søn Niels Nielsen og den umyndige datter Ane Nielsdatter.
Boets aktiver var tidligere blevet opgjort til 331 rdr. og 70 skill., og af passiver nævnes afdødes begravelse, som havde kostet 30 rdr., og et tilsvarende beløb, som enken reserverede til sin begravelse, når den tid kom. Endvidere skifteomkostninger på 12 rdr. og 70 skill., og der blev herefter 259 rdr. i overskud. Heraf udgjorde enkens halvpart minus ½ % afgift til staten 128 rdr. 5 mk., medens den anden part fordeltes med 85 rdr. 5 mk. til den mindreårige (22 år) søn Niels og 42 rdr. 5 mk. (en halv broderlod) til den umyndige datter Ane (17 år gammel).
Det hedder imidlertid herefter på skiftet, at moderen af kærlighed til sin yngste datter ville forøge hendes andel ganske betragteligt. Først tillagde hun hende således en panteobligation udstedt af enken Ane Marie Jensdatter af St. Sjørup, i henhold til hvilken denne skyldte afdøde 50 rdr., og en anden panteobligation, ligeledes på 50 rdr.., udstedt af Peder Jensen i St. Sjørup. Endvidere tillagde Ane Jensdatter sin datter et kom plet sæt sengetøj, sat til 50 rdr., en hest til 40 rdr., en ko til 16 rdr. og to får til 4 rdr. samt en standkiste til 5 rdr. og et skab til 4 rdr.
Datteren Ane fik således tillagt 219 rigsdaler, af moderen, hvortil kom frit bryllup hjemme på gården efter egnens skik og brug.
Herudover besluttede Ane Jensdatter, at de mindreårige sønner Niels Og Søren ligeledes hver skulle have en en hest, en ko og 2 får, til en samlet værdi af 60 rigsdaler til hver.FarMor
Rasmus Sørensen NygaardAnne Espensdatter
ÆgteskabBørn
12 Feb 1796 - Anne Marie Jensdatter Bay 12 Sep 1797 - Ane Kirstine Nielsdatter Nygaard
16 Aug 1799 - Anna Jensdatter 09 Sep 1800 - Anne Marie Nielsdatter Nygaard
05 Jun 1802 - Rasmus Nielsen Nygaard
1803 - Jens Nielsen Nygaard
1805 - Anne Kirstine Nielsdatter Nygaard
1806 - Anne Nielsdatter Nygaard
1807 - Kirsten Nielsdatter Nygaard
1808 - Jens Nielsen Nygaard
1809 - Jens Nielsen Nygaard
1810 - Kirsten Nielsdatter Nygaard
1813 - Anne Nielsdatter Nygaard
01 Okt 1814 - Niels Nielsen Nygaard
02 Nov 1815 - Søren Nielsen Nygaard
11 Nov 1819 - Anne Nielsdatter Nygaard

Niels Rasmussen Nygaard
* 1767
† 05 Feb 1836
Rasmus Sørensen Nygaard
* 1701
† 1778
Anne Espensdatter
* 1728
† 14 Mar 1805
Søren Sørensen Nygaard
-
--
-Espen Madsen
* 1670
† Dec 1729


Karen Pedersdatter Marcussen
* 1700
† 1772
Søren Nygaard
- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Peder Pedersen Marcussen
* 1661 - † 1742
Karen Nielsdatter
* 1672 - † 1750

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage31 Jan 2019