Rasmus Sørensen Nygaard

DatoStedKilde
Født :1701--
Død :1778St. Sjørup, Estruplund sogn, Randers amtKirkebogen (1)
Begravet :18 Jan 1778Estruplund kirkegårdKirkebogen (1)

Alder : 77
Stilling : Fæstebonde i St. Sjørup, under Estruplund Gods.

Noter : Estruplund kirkebog, opslag 222:
25. september 1733 - trolovet Rasmus Sørensen af Hevring og Birgitte, Jens Nielsens datter af St. Sjørup.
Estruplund kirkebog, opslag 251:
Dom XXII p. Trin 1733 (1. november 1733) - copuleret Rasmus Sørensen af Hevring og Birgitte, Jens Nielsens datter af St. Sjørup.

1750 - ved skiftet efter hustruen, Birgitte Jensdatter, betegnes Rasmus Sørensen som enkemand.

Vivild kirkebog, opslag 129:
14. juli 1750 - trolovet Rasmus Sørensen Nygaard af St. Sjørup og Anne Espensdatter af Vivild.
Forlovere:
Jens Nielsen af Hevring.
Jens Christensen af Tørslev.
Vivild kirkebog, opslag 130:
6. august 1750 - copuleret Rasmus Sørensen Nygaard af St. Sjørup og Anne Espensdatter af Vivild.

Det vides ikke, hvor Rasmus Nygaard er født, og hvem hans forældre er, men flere ting tyder på, at hans ophav skal søges i Rougsø herred.
Han var fæstebonde under Estruplund gods og havde en større gård i Store Sjørup, hartkorn 8-0-0-1.
Hans første ægteskab var med Birgitte Jensdatter, som var datter af Jens Nielsen i Store Sjørup. Hun døde i 1750 og kort efter giftede Rasmus Nygaard sig igen.Ved skiftet efter den første kone i 1750 bemærkedes det, at Rasmus Nygaard havde svært ved at forsøge familien forsvarligt pga. kvægsygdom og misvækst, hvorfor der heller ikke var noget til deling, da aktiver og passiver blev opgjort. Rasmus Nygaard lovede dog at forsyne sine 8 børn "nødtørftigt med Klæder, Skolegang og anden kristelig Optugtelse".
Ved Rasmus Nygaards død i 1778 var situationen blevet væsentligt bedre, idet aktiverne da beløb sig til 471 rigsdaler, og til deling var der 202 rigsdaler, hvoraf enken skulle have det halve.

Estruplund kirkebog, opslag 321:
2. søndag efter H3K 1778 (18. januar 1778) - begravet Rasmus Sørensen Nygaard af St. Sjørup - over 77 år gammel.

Estruplund Gods, skifteuddrag
10. februar 1778, Storesjørup (p. 223 b)
Rasmus Sørensen, død
Anne Espensdatter, enke,m /værge Lars Hellesen, Holbæk
1. Espen Rasmussen, 26 år
2. Niels Rasmussen, 11 år
3. Birgitte Rasmusdatter, 23 år
4. Karen Rasmusdatter, 18 år
Værge Jens Rasmussen i Storesjørup
Hans børn med Birgitte Jensdatter (skifte 1750)
5. Jens Rasmussen, gav afkald
6. Rasmus Rasmussen, gav afkald
7. Anne Rasmusdatter g.m. Jens Jensen i Storejsørup, gav afkald

Efter Rasmus Sørensen Nygaards død blev der den 10. februar 1778 foretaget skifte i boet mellem enken Anne Espensdatter og fællesbørnene Espen, 26 år, Birgitte, 23 år, Karen, 18 år, og Niels 11 år gammel.
Enken antog som sin lavværge Laurs Hellesen fra Holbæk, medens Jens Rasmussen Nygaard (antagelig Rasmus Sørensen Nygaards søn Jens fra første ægteskab) fra St. Sjørup som nærmeste pårørende var formynder for de umyndige børn
Fra boets registrering og vurdering kan af effekter nævnes: I daglig stuen: et fyrretræsbord, to fyrretræsbænke, et stueur, som alene vurderedes til 5 rdr., en jernkakkelovn, sat til 4 rdr., et fyrretræs skab, 3 rdr., fem siv beklædte stole, et lille skrin, et hængeskab og en 4 lispunds bismer. I storstuen: et lille bord, to små hængeskabe, en blå dragkiste med lås og beslag, en brun dragkiste med lås og beslag, hvilke to dragkister vurderedes til i alt 5 rdr. 4 mk., en grøn egetræshalvkiste, 3 rdr., et lille fyrretræsskrin med lås og hængsler, to brunmalede halvkister, 6 rdr., en gammel lænestol, to træstole, et lille spejl, to taburetter og et lille skrin.
I bryggers og køkken nævnes bl.a. et ege træ skab på 4 tdr.'s rummål, et ege træ skab på 2 tdr.'s rummål, to små ege kar, en egetræsbalje, tre egetræsstripper, en egetræsspand, en bryggerkedel på 1 td.'s rum, alene vurderet til 8 rdr., en kobberkedel, en messingkedel, en kærne, to jern- gryder, to jernpander, en rist, en ildklemme, et rivejern, et strygejern og en puster. Hertil kom i kælderen en heltønde og to halvtønder.
Af sengesteder i de to stuer nævnes et egetræsstolpesengested med grønt omhæng, sat til 2 rdr., og tre alkovesengesteder, alt med rigeligt med sengetøj. Hertil kan nævnes et rum kaldet herberget, som indeholdt en standseng med sengetøj.
Af besætning på gården nævnes to gode hopper, 20 rdr., tre rimelig gode hopper, 1,9 rdr., to ældre hopper, 6 rdr., tre andre heste, 16 rdr., et føl, 3 rdr., fem køer, vurderet til fra 3 til 8 rdr. stykket, fire kvier, 8 rdr., to stude, 8 rdr., to 1-aars kalve, 2 rdr., tyve får, 10 rdr., to søer, 3 rdr. 2 skill., to galtsvin, 4 rdr., fire gæs, en gase og ti høns. Af redskaber var der bl.a. to beslagene vogne med tilbehør, sat til 16 rdr., to træ vogne med tilbehør, 9 rdr., en plov med jerntænder og fire harver.
Enken oplyste nu, at boet havde et tilgodehavende hos Rasmus Madsen i Vivild ifølge en udstedt obligation på 209 rdr., og boets samlede aktiver løb hermed op i 471 rdr. Herskabet stillede nu imidlertid krav om otte gode heste, som skal have været på gården ved Rasmus Sørensen Nygaards overtagelse af fæstet, og disse otte gode heste vurderedes nu til 160 rdr. Herudover blev der stillet krav om 29 rdr. til en vogn, en plov og to harver, og endelig fandt vurderingsmændene, at bygningerne skulle istandsættes bortset fra 8 fag hus, som nødvendigvis skulle nedbrydes, hvilket alt "taget moderat" ville andrage 4 rdr. Der blev herefter et overskud i boet på 202 rdr., men før man skred til udlodningen, henvendte man sig til af dødes to sønner fra første ægteskab Jens og Rasmus, der begge var til stede. De erklærede, at deres far forud havde givet dem såvel fædrene som mødrene arv, hvorfor de ikke kunne tilkomme mere. Herudover var der én datter fra ægteskab, Johanne Rasmusdatter, der nu var afgået ved døden, men som havde været gift med Jens Jensen i St. Sjørup, der ligeledes var død. Han havde imidlertid mange år forinden udstedt et arveafkald på sin hustrus vegne på al yderligere arv end de kontanter, den ko og det senge sted til i alt 19 rdr., som hun havde fået tillagt på skiftet efter moderen Birgitte Jensdatter i 1750.
De 202 rdr. blev derefter fordelt med 101 rdr. til enken, godt 33 rdr. til hver af de to sønner og godt 16 rdr. til hver af de to piger. Sønnen Espen fik, da han var fuldmyndig, straks udbetalt sin arvelod imod at udstede et afkald. De tre umyndige børns arvelodder lovede enken at indbetale til husbonden på Estruplund inden næste majdag, idet han optrådte som overformynder. Renterne af de indestående midler skulle imidlertid udbetales enken og gå til klæder og andre fornødenheder til børnene.
Skiftet sluttede med, at Anne Espensdatter anmodede om at få boet overdraget og at fortsætte fæstet på gården, hvilket bevilgedes.

FarMor
Søren Sørensen Nygaard
ÆgteskabBørn
01 Nov 1733 - Birgitte Jensdatter Salling 1734 - Jens Rasmussen Nygaard
1736 - Søren Rasmussen Nygaard
1738 - Kirsten Rasmusdatter Nygaard
1740 - Sidsel Rasmusdatter Nygaard
1742 - Anne Rasmusdatter Nygaard
1744 - Cecilie Rasmusdatter Nygaard
1746 - Rasmus Rasmussen Nygaard
1749 - Johanne Rasmusdatter Nygaard
06 Aug 1750 - Anne Espensdatter 1751 - Espen Rasmussen Nygaard
1754 - Birgitte Rasmusdatter Nygaard
1756 - Kirsten Rasmusdatter Nygaard
1760 - Karen Rasmusdatter Nygaard
1762 - Søren Rasmussen Nygaard
1767 - Niels Rasmussen Nygaard

Rasmus Sørensen Nygaard
* 1701
† 1778
Søren Sørensen Nygaard
-
-

-
-
Søren Nygaard
-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage31 Jan 2019