Mette Jensdatter Møller

DatoStedKilde
Født :1701--
Død :23 Jun 1740Bonnesholm, Hadbjerg sogn, Randers amtSkiftet. (1)
Begravet :04 Jul 1740Hadbjerg kirkegårdKirkebogen (1)

Alder : 39
Stilling : Selvejer-Gårdmandskone på Bonnesholm.

Noter : Hadbjerg kirkebog:
13. juni 1723 - trolovet Laurids Poulsen og Mette Jensdatter.
14. oktober 1723 - copuleret Laurids Poulsen og Mette Jensdatter.
Præs:
Niels Poulsen i Galten.
Jens Poulsen i Vinterslef.
Peder Sørensen i Hadbjerg.
Niels Rasmussens hustru Kirsten Jensdatter (Hans moder).

Hadbjerg kirkebog.
4. juli 1740 - begravet Laurs Poulsens hustru af Hadbjerg - 39 år gammel.

Skifteprotokol for Clausholm Gods 1731-1763, p. 655, 1. juli 1740, Hadbjerg
Mette Jensdatter, død
Laurs Poulsen, enkemand
Deres børn:
Poul Laursen, 14 år
Mette Laursdatter, 11 år
Jens Laursen, 7 år
Kirsten Laursdatter, 4 uger
Afdødes 2 brødre var Knud Jensen Møller i Spørring og Christen Jensen Møller i Spørring

1745 - ved skiftet efter broderen, Christen Jensen Møller, betegnes Mette Jensdatter som død, var gift med Laurids Poulsen i Hadbjerg.

Clausholm skifteprotokol No 28, side 655.
SKIFTE FORRETNING
Efter afgangen METTE JENSDAATTER.
Laurs Poulsens hustru i Hadbjerg.
1740 den l. Juli indfandt sig på Skifte Forvalteren velædle Hans Eilersen Steenfeldt ved Clausholm hans Vegne Fuldmægtigen Detlef Fischer fra bemeldte Clausholm med tiltagen 2de Vurderings Mænd, navnlig Søren Rasmussen af Bramstrup og Hans Christensen i Hadbjerg udi stervboet efter afgangen Mette Jensdatter som boede og døde her i Hadbjerg den 23de Juni sidst, for at holde een lovlig Registrering og derefter Skifte og Deling imellem den Salig. Kones efterladte Enkemand Laurs Poulsen og dens sammenavlede 4ne Børn, nemlig een Søn Poul Laursen l4ten År gammel - 1 Datter Mette Laursdatter 11 År - 1 Søn Jens Laursen 7 År og 1 Datter Kirsten Laursdatter 4re Uger gammel. Ved samme forretning var Overværende den Sal: Koenes 2de Brødre, navnlig Knud Jensen Møller fra Spørring af Hr. Commerce Råd Ole Olesen udi Aarhuusgaards Gods og Christen Jensen Møller af bemeldte Spørring, tjener til Aarhus Domkirke for at observere Boets Tarv, hvor da med Registrering og Vurdering blev foregået således som følger:
Indbo udi Storstuen:
1 lang Askebord med Fyr Fod under 2 Rd 4 M - 1 Ditto Askebord med Skuffe under 3 Rd 4 M - 2 gamle Egebænke 2 M - 4 Stk. Aske Stole 1 Rd 2 M -2 Stk. Ditto 2 M - 1 stor malet Ege Kiste med Jernbeslag 6 Rd - 1 malet Billedskab med Skuffe under 6 Rd - 1 stor Kobber Kedel vægtig 13 Pund â 2 M er 4 Rd 2 M - 1 Messing Fur Bækken 1 Rd 2 M - 1 Ditto Sengebækken 1 M 8 Sk - 1 uden Kedel 3 M - 1 Bismer af Jern 1 Rd 4 M -2 store Tinstager 4 M - 2 tinlåget Krus 2 M - 4re Stk. Tinfade og et Dusin Tallerkner vurderet for 8 Rd 4 M - 3 Fade og 4re Tallerkner vægtig 8 Pund â 1 M 4 Sk er 1 Rd 2 M -3 Stk. Stenfade 12 Sk -3 øl længer 2 M 8 Sk - 1 stor og 1 uden Kande 1 M 8 Sk - 1 Hankekurv 1 M - 1 gl.: Saddel 4 M - 1 Jernstang vurderet i alt for 4 M - 1 mangel Fie! og Træ 6 Sk - 1 store Trækande 1 M - 1 gl. Ege Bord i Rd 4 M - 1 gl. Ege Kiste 1 Rd 4 M - 1 Fyr Sengested med Ege Stolper 2 Rd - og der udi rød og hvidstribede Olmerdugs Overdyne 3 Rd - 1 blå og hvidstribede Bolster Underdyne 4 Rd - 1 Ditto af hamp 3 M - 2de Ditto af blå og hvidstribede Hamp tøj 1 Rd 2 M - 2de blå og hvide Bolster Hovedpuder 2 Rd - 1 Par Hørgarns Lagner 5 M - i Lærreds Sengeklæde 2 M - 1 Drejls trækket Omhæng 4 M - 5 Stk. gl. Billeder 5 Sk -2 gl. Træstolene 12 Sk -3 Stk. Spinde Rokker 2 Rd 3 M -2 Stk. Salt True 1 Rd 1 M -5 Stk. store Grynkuber 2 M 8 Sk - 1 Fjerding 2 M - 1 Løb 6 Sk - 14 Marker Uld â 3 Sk er 3 M 10 Sk.
I Over Stuen:
1 rund Ege Bord 2 Rd 1 M -2 gammel Fyrrebænke 3 M - 1 Jern Bilægger Kakkelovn 6 Rd - 1 Fyr malet Drag Kiste 8 Rd og deri: 1 Silke kruset Hue med Sølv Galoner omkring 4 M -2 sorte Silkehuer 5 M - 1 sort Kyse 2 M -2 Stk. sorte Huer 3 M - 1 sort Damaskes Forklæde 1 Rd 4 M - 1 Pande 1 M -2 gl. hvide Huer 3 M - 1 Hørgarns Forklæde 3 M -2 gl. Kartuuns Forklædet 3 M - 1 Netteldugs Halsklæde 1 M 8 Sk - 1 Lærreds Ditto baldyret 4 M - 1 Ditto 2 M -2 Par halv Ærmer 2 M -2 Par ringere Ditto 8 Sk -2 Par halv Ærmer 2 M 8 Sk -2 Par Ditto med gamle Kniplinger 1 M - 1 brun Silke Tørklæde 3 M - 1 Hat med Kniplinger 4 M - 1 Ditto Hat med Kniplinger 3 M - 1 Ditto 1 M 8 Sk - 1 Ditto 8 Sk - 2de Hatte 12 Sk - 1 Ditto Hat 6 Sk -2 Stk. Snipper 1 M 8 Sk -3 grå Linhatte 1 M -2 stk. blå og hvide stribede Tørklæder 4 M -3 Stk. ringere Ditto 2 M - 1 Hals Krave 1 M - 1 Hørgarns Pudevår 1 M - I Modets? 8 Sk - 1 Livbånd med Sølvspænde udi 1 Rd - Sølvtakker for 3 M -2 Alen rode Band 2 M - 1 All: grøn blommede Bånd 1 M - 1 Alen sort Silkebånd 1 M - 1 sort Brokades Hue 2 M - 1 Christen tøj med 2de Huer til 2 Rd - 1 brun Klædes Trøje med 10 Stk. Sølvknapper udi 3 Rd - 1 brun Stoffets Trøje 1 Rd 2 M - 1 Saks Ditto 1 Rd - 1 rød indspændt Silketrøje 4 M - 1 hvid Cannefasses Trøje 1 Rd - 1 rød Nattrøje 1 Rd 2 M - 1 Ditto ringere 3 M -2 Drejls Duge 1 Rd 2 M - 1 Ditto Drejls Dug 2 Rd - 1 Par Hørgarns Lagner 2 Rd 4 M - 1 Par ringere Ditto i Rd 5 M -2 Par Hørgarns Lagner 2 Rd 4 M - 1 Pudevår 1 Rd 3 M -2 Ditto Pudesvar noget ringere 2 Rd -2 ringere Ditto 3 M -50 Al: ubleget Blårgarn â 6 Sk er 3 Rd 12 Sk -30 alen: Blårierret 1 Rd 4 M 5 Sk - 24 Alen Hørgarn a´ 7 Sk er 1 Rd 4 M 8 Sk- 50 Allen a´ 7 Sk Allen 3 Rd 3 M 14 Sk-40 Alen Hørlærred udi Væven â 12 Skilling 5 Rd - 50 Alen Blårgarn i Væven 2 Rd 3 M 10 Sk -2 Hynder og i Bænkedyne 2 Rd - 1 trykket Blårgarn Borddug 1 M 8 Sk - 2de Taburetter 2 M - 1 Par Tinlysestager 1 M 8 Sk - 2de Saltkar -- - 1 uden Tekedel 3 M - ½ Dusin Tekopper og Potte 3 M - 1 Karaffel 8 Sk - 2 Saltkar af Glas 1 M - 1 Par Tin Lysestager 1 M 8 Sk - 2 spids Glas 8 Sk - 1 Spejl 3 M - 13 Stk. Skilderier 1 M 10 Sk - 1 Ske... Sad og 4re Tallerkner 1 M 8 Sk - 1 lidet Egeskrin 3 M - 1 Ditto Fyrskrin 3 M - 1 Kærre 1 M - 1 stor udhugge Egekiste 3 Rd 2 M - og deri: 1 Dyne bestående af 12 Al. Bolster â Alen 1 M er 2 Rd - 1 Plysset Sengeklæder 2 Rd - 1 gul Omhæng til een Seng 1 M 3 Sk - 1 blå Pudehynde 1 M 4 Sk - 1 af brun hjemmegjort Tøj .... Kjole 4 M -4 Alen hvid Vadmel 2 M -2 Alen grøn Vadmel 2 M 8 sk - 1 uden jern- bunden Skrin af Eg 2 R 4 M - 1 stor Egekiste med Jernbeslag 6 Rd - deri befandt: 1 sort Klæde sammen Tømmer? Kjole 3 Rd - 1 brun Klædes kjole 8 Rd - 1 sort Klædes Kjole 10 Rd - 1 sort hjemmegjort Kjole 1 Rd - 1 rød Saks Skjorte 4 Rd - 1 Callemanchets Skjorte 3 Rd 4 M - 1 Stof Ditto 2 Rd 4 M - 1 indspændt Skjorte 1 Rd 4 M - 1 ditto brunt hjemmegjort Tøj 1 Rd - 1 blakket Skjorte af Ditto Tøj 1 Rd - 1 Skjorte af sort hjemmegjort Tøj 4 M - 1 grøn Rys Ditto 4 M - I Kattuns Kjole 2 Rd - 1 sort Trøje 4 M - 1 brun Klædes Ditto 1 Rd -2 Raspes Forklæder 1 Rd 3 M - 1 Muffe 3 M - 1 blå og hvidstribede Forklæde 1 M - 1 Kattuns Sengeklæde 4 M 8 Sk - 1 Ege Sengested 6 Rd - 1 blå og hvidstribede Omhæng 2 Rd - 1 Ditto Senge Klæde 2 Rd - 1 rød og grønstribet Olmerdugs Overdyne 4 Rd - 1 blå og hvid Bolsters Underdyne 5 Rd 2 M - 1 Ditto blå og hvid Underdyne 5 Rd 2 M - 3 blå og hvide Bolster Hovedpuder 4 Rd - 1 Par Hørgarns lagner 1 Rd 4 M - 1 blå og hvidstribede Hovedpude 1 Rd 1 M
Udi Daglig Stuen:
1 Askebord med Skuffe under 2 Rd 4 M - 2de Bænke 2 M -4 Kring-Stole 8 Sk - 1 Jern Bilægger Kakkelovn 9 Rd - 1 Ur Værk 2 Rd 4 M -4 Stk. Hylder -20 Staukar â 8 Sk er 1 Rd 4 M - 12 Ditto Staukar 1 Rd - 1 Smørbalje 12 Sk - 1 Flødebøtte 1 M 8 Sk - 1 lidet Bænkeskab 4 M - og deri: 1 stor Sølv Krus 26 Rd - 1 lidet Sølv bæger 4 Rd -6 Stk. Sølv Skeer 10 Rd -6 Stk. Sæcker 3 Rd - 1 Par Lagner 5 M - 1 Dug 4 M - 1 Pudesvar 1 M 8 Sk - 1 Håndklæde 1 M 8 Sk - 1 jernbunden Skrin uden 2 M - 1 lidet gl. Egeskrin 2 M - 1 Kobber Rive-Jern og 1 Lysesax 2 M 8 Sk - 1 blå Pudehynde 3 M - 1 Kobber Strygejern med 2de Jern Bolte udi 4 M - 1 Potmål 1 M - 1 Peber Kværn 10 Sk - 1 Lysestage 8 Sk - 1 stor Fyrskab 2 Rd 4 M - 1 Tin Smør Æske 1 M 8 Sk - 1 lidet Kåber 1 M - 1 Kåber dragt 1 M 8 Sk - 1 Fyr Sengested med Egestolper og gul Omhæng 2 R - 1 Bolster Overdyne med blå og hvid Lærreds overtræk 3 Rd - 1 grå Vadmels Underdyne 2 Rd - 1 blå og hvid Olmerdugs Ditto 3 Rd - 1 Ditto blå og hvid Olmerdugs Underdyne 3 Rd - 1 Bolster overtrækket Hovedpude 1 Rd - 1 blå og hvid Bolsters Ditto 1 Rd - 1 Ditto blå og hvid 1 Rd - 1 Ditto mindre 3 M - 1 Par Blårgarn Lagner 3 M
Udi een Panel Seng: 1 grå Vadmels Overdyne 1 Rd - 1 Bolster Underdyne 2 Rd - 1 Ditto Bolster Underdyne 3 Rd 2 M - 1 Bolster Hovedpude med Overtræk om 3 M - 1 blå og hvid Ditto Hovedpude 1 Rd - 1 par Blårgarn Lagner 4 M
I een Ditto Panel Seng: 1 hvid Vadmels Overdyne 1 R - 1 hvid Hamp Underdyne 1 Rd 1 M - 1 blå og hvidstribede Vadmels Ditto 4 M - 1 Olmerdugs Hovedpude 1 M - 1 Par Blårgarn Lagner 8 Sk-2de hele Tønder 1 R 2 M- 1 halv Tønde 2M- 1 stor Balje 2M - 1 Ditto mindre 1 M - 1 Bordskab 1 M -2 Hegler 2 M -2 Stk. Skilderier 4 Sk -2 Træskabe 12 Sk .
I køkkenet og fadeburet:
1 stor Jern Gryde 1 Rd 4 M - 1 Jern Gryde 1 Rd - 1 Ditto mindre 4 M - 1 Ditto ringere 3 M - 1 Jern Pande 3 M - 1 Bøtte 3 M - 1 Ditto Ryste og 1 Ildklemme 3 M - 1 Kilder Krog og 1 Tang 1 Rd - 1 Hånd Kværn 1 Rd 2 M - 1 stor ølkar 4 Rd - 1 Ditto mindre ølkar 2 R 4 M - 1 Ditto mindre 2 Rd - 1 ringere Ditto 1 Rd - 1 gl. Ditto 3 M - 1 stor gl. Egebænk 3 Rd - 1 ringere 2 M - 1 Ditto mindre 1 M 8 Sk - 1 Mælkeskål 1 M - 5 Stripper 2 M 8 Sk - 1/2 Tønde 2 M - 1 Anker 1 M 8 Sk -4 gl Solde 2 M - 1 Balje 3 M - 1 Ditto mindre 8 Sk - i Spand med Jerngreb 2 M - i stor Kobber Kedel i Grue 12 Rd - 1 uden Messingkedel 3 M - i gl. Eske Bord 2 M -2 gl. Bænke 1 M - 1 gl. Fyr Sengested 2 M - deri: 1 blå og hvidstribede Olmerdugs Overdyne 1 Rd - 1 hvid Hamp Underdyne 1 Rd - 1 hvid Bolster Ditto 1 Rd 2 M - 1 lang hvid Bolster Hovedpude i M - 1 Ditto mindre 8 Sk - i Ditto 8 Sk - 1 Par Blårgarn Lagner 4 M - 1 gl. Ege Sengested 1 M 8 Sk - deri: 1 hvid ulden Overdyne 4 M - 1 hvid Hamp Underdyne 2 Rd - 1 lang Hamp Hovedpude 4 M - 1 Ditto mindre 13 Sk - 1 Par Blårgarn Lagner 3 M
Vogn og Plov Redskab:
1 god Rejse Vogn med tilbehør 12 Rd - 1 Ditto Rejse Vogn med tilbehør 8 Rd - 1 Vogn med tilbehør 5 Rd -1Dito Vogn 5 Rd - 1 endnu ringere Ditto 4 Rd - 1 Plov med tilbehør 3 Rd
- 1 Ditto 2 Rd - 1 ringere Ditto 1 Rd -3 gode Harver 1 Rd 4 M - 1 lang Stige 2 M - 1 Slæde 1 Rd - 2 Tørv Spader 3 M -2 Slibestenene 2 M -2 Forke 2 M - 5 Høler 3 Rd 2 M - 1 Skot Sav 4 M - 1 stor Bøgesav 1 M 12 Sk - 1 Ditto mindre 1 M 8 Sk - 2de økser 1 Rd 2 M -2 hugjern 1 M - 1 Bond-Kniv 1 M -2 store Navre 1 M 1 Sk - 1 mindre Ditto 10 Sk -2 Spiggerbord 6 Sk - 1 Grave Spade i M - 1 Hammer og Knibtang 2 M - 1 Pig 6 Sk -2 jordhakker 12 Sk -2 Skærekister med Knive til 1 Rd 2 M -2 Hjulbårer 1 M
Bæster:
1 grå Hest 17 År 5 Rd - 1 brun stjernet Hoppe 3 Rd 2 M - 1 skimlet Hoppe 14 År 2 Rd - 1 brun stjernet Ditto 14 År 2 Rd - 1 brun Hoppe som er 9 År 10 Rd - 1 Ditto brun 9 År 10 Rd - 1 skimlet Hest 7 År 16 Rd - 1 sort blisset Ditto 7 År 12 Rd - 1 Ditto sort blisset 4 År 1 Rd - 1 brun Hingst 3 År 20 Rd - 1 brun føl 3 År 10 Rd - 1 brun Hesteplag 2 År 8 Rd -1sortebrun Hoppe 13ten År 4 Rd 5 M - 1 gul Hoppe 7 År 16 Rd - 1 sort Hoppe 4 År 5 Rd 4 M - 1 brun Hesteplag 1Y2 År 5 Rd - 1 Ditto Hesteplag 11/2 År 3 Rd - 1 brun Mærplag 1½ År 5 Rd - 1 Ditto Mærplag 1½ År 2 Rd -2 små Mærføl 2 Rd
Kreatur:
1 sortgrimet Ko 4 År 6 Rd - 1 sort hjelmede Ditto 7 År 5 Rd - 1 sort hjelmede Ko 7 År 5 Rd 2 M - 1 Ditto sort 9 År 5 Rd 2 M - 1 Ditto sort 15ten År 2 Rd 4 M - 1 sorthjelmet Ditto 3 År 4 Rd - 1 sort grimede Ditto 4 År 4 Rd 4 M - 1 sorthjelmet 2 År 4 Rd - 1 hvid Ditto 2 År 3 Rd 4 M - 1 sorthjelmet 3 År 4 Rd - 1 sort hjelmede som er 7 År 5 Rd - 1 sorthjelmet Tyr 10 År 2 Rd - 1 sorthjelmet Kviekalv 1 År 1 Rd 1 M - 1 sorthjelmet Stud kalv 1 Rd 2 M - 1 Ditto sorthjelmet 1 Rd 2 M -6 Stk. små Kalve â 4 M er 4 Rd - 1 sorthjelmet Stud 2 År 2 Rd 4 M - 1 sort Ditto 2 År 2 Rd 4 M - 1 sorthjelmet 2 År 3 Rd - 1 Ditto sorthjelmet 2 År 3 Rd -1 sorthjelmet Stud 3 År 4 Rd - 1 sorthjelmet Ditto 4 År 6 Rd - 1 Ditto sorthjelmet 4 År 5 Rd - 1 sorthjelmet Ditto 4 År 7 Rd - 1 sorthjelmet Ditto 4 År 7 Rd - 1 ditto sort grimet 4 År 7 Rd 4 M - 1 Ditto hvid hjelme 4 År 6 Rd - 1 sort Stud 5 År 8 Rd - 1 Ditto sort 5 År 7 Rd - 1 sort grimede Ditto 4 År 8 Rd - 1 sortgrimet Ditto 4 År 8 Rd - 1 sort Ditto 5 År 8 Rd - 1 sort hjelmede 3 År 5 Rd 4 M - 1 Ditto sort hjelmede 3 År 5 Rd - 1 Ditto sort hjelmede 3 År 5 Rd - 1 Ditto sort hjelmede 3 År 5 Rd - 1 Ditto sort hjelmede 4 År 6 Rd 2 M - 1 Ditto sort stierne 4 År 5 Rd 4 M.
Får: l0 Stk. Får 2M 5Rd -1 Vødder 3M 8Sk - 7 Stk- Lam â 2M er 2R 2M.
Svin: 1 So Svin 1 Rd - 9 Stk. 2 Årings svin 9 Rd
Grise: 5 gamle Grise 5 M -20 Stk. Gæslinger 2 Rd 3 M
Bistader: 3 gamle Bistader i Spørring hos den Sahl: Kones Broder Knud Jensen Møller til 2 Rd - 1 ung Sværm Bier hvor udi de ligeledes ejer Halvparten 2 M.
På Loftet: befattes ungefehrlig: Rug 6 Tdr. af 2 R 4 M er 16 R - 1 Tønde Hvede 1 Rd - 12
Stk. Kornsække 5 Rd.
Enkemanden Laurs Poulsen beviste der flest med ihændehaverne Adkomst, at Gården han påboer er een selvejer Gård og tilhører ham Selv, så vidt Bonde-Ejet anbelang, thi Herligheden henhører under Clausholm. Dens Hartkorn som er 19 Tdr. 4 Skp 2 fjdk 1/2 Alb, Skoven og Bolet iberegnet hører altså stervboet til Indtægt og efter Forordningen af 31 te Januar 1691 den 2den og 8tende Artikler Bonde-Ejet a´ Tdr. Hartkorn er 20 Rd som da beløber sig til 391 R 2 M 2 Sk
Hvorefter Skifteretten tilspurgt sig hos Enkemanden Laurs Poulsen og føromtalte Tilstedeværende Børnenes nærmeste mødrene Frænder om de vidste noget videre end hvis allerede registreret og vurderet er at angive som stervboet kunde og burde til Indtægt føres, hvor på de samtlige erklærede at de ej vidste noget er være forglemte, som i så Måde skulle og burde anføres eller beregnes undtagen Avlingen som står i Marken og her under ikke er begreben, hvor af Enke manden angik Skatterne, Landgilden, Folkelønne og andre af Gården Udgifter at svare uden nogen videre stervboets Udgift eller Afgang.
Og der flest angår han at have tilgroede hos efterskriften som er agtede vis:
Hadbjerg Knud Poulsen 5 Rd - Peder Albertsen tjener til Frisenvold 1 Rd 2 M - Christen Hansen i Tobeck Mølle 2 Rd - Christen i Hadbjerg 1 Rd - Bramstrup Laurs Rasmussens Enke 1 Rd - Selling Jens Mogensen 4 M - Rasmus Bak 4 M - Smeden Søren ved Kollerup 2 Rd - Nielstrup Christian 2 Rd 4 M - tilsammen 16 Rd.
Og uvis tilstødende Fordringer: Nielstrup Mads Jensen 5 M - Hallendrup Rasmus Skrædder 2 Rd 2 M - Peder Madsen 5 M - tilsammen 4 Rd
Summa Boets Midler 1254 Rd 4 M 12 Sk
For denne Sinde blev da Forretningen slottet, og dens Foretagelse berammet igen først kommen de 3 Otte August
Datum ut Supra På Skifte Forvalterens Vegne D: Fischer
Som Vurderings Mænd Søren Rasmussen Hans Christensen
Efter at Skiftet formedelst indfalden Forhindring atter var blevet forflyttet ind til i Dag den 3Ote September: blev det igen foretagen, og da er stervboets Besværing således antigenet:
1. Besætning til Gården: Ses og det tilliggende Bols Hartkorn som forhen findes meldt i alt l9 Tdr. 4 Skp 2 fjdk 1 Alb til hvis Avlings Drift anføres efter Forordningen af 13. Feb.: 1722: 1 dygtig Plovhest af hver Tønde Hartkorn â 10 Rd som er 195 Rd 4 M i Sk - 1 god vogn med sit tilbehør 12 Rd - 1 ringere 6 Rd -2 Plove med tilbehør 4 Rd -2 Harver 5 M - tilsammen 218 Rd 3 M 1 Sk
For Sædekornet bliver intet at anføre, efterdi det lige som andre Stedets Udgifter ses at bør udkomme af den i Marken ved forrige Samling, da der blev registreret stående og nu indbringende Avling
2. Begravelsers Bekostning angår af Enke Manden speciel Regning efterfølgende Beskaffenhed:
For Ligkisten 2 Rd - Præsten for ligprædiken 5 Rd 2 M - Degnen for Sangen 1 Rd 2 M - for 4 Tdr. øl til Begravelsen blev brugt, betalt i Randers 7 Rd 2 M -20 Potter Brændevin 7 Rd 4 M - betalt for Specerie? Item Fisk, samt Tobak og deslige 4 Rd - det Ligtøj som til Liget blev brugt, takseret for 3 Rd
Hvorimod Enkemanden efter Loven og hans Forlangende tillægges Lighed og til den Ende udføres 24 Rd 4 M
3. Skiftets Bekostning: Stemplet Papir til dette Skifte Brev 3 Rd - Sælarium 10 Rd 3 M - Skriverløn 8te Ark Papir â 3 M er 4 Rd - Vurderings Mændene for Dens Forretning 1 Rd i alt 18 Rd 3 M
Summa stervboets Udgift og Besætning 261 Rd 4 M, som drages fra dens Midler, hvis Summa er som foran findes meldte:
Visses 1250 Rd 4 M 12 Sk og uvisse 4 Rd - tilsammen 1254 Rd 4 M 12 Sk. der udi afgår bemeldte 261 Rd 4M-Igen 993 Rd l2 Sk
Hvilke kommer til Deling imellem Enkemanden Laurits Poulsen og hans Børn, hvoraf han selv beholder det halve som er 496 Rd 3 M 6 Sk og Børnene den anden halvdel deles således:
1. Den ældste Søn Poul Larsen 165 Rd 3 M 2 Sk
2. Den anden Søn Jens Laursen 165 Rd 4 M 9 Sk
3. Den ældste Datter af Navn Mette Laursdatter 83 Rd 4 M 9 Sk
4. Den yngste Datter af Navn Kirsten Laursdatter 83 Rd 4 M 9 Sk
der udgjorde bemeldte Summa 496 Rd 3 M 6 Sk
for hvilke faderen efter Loven værger og det således de når enten Overformynderen eller Børnene bliver myndige samme Dens mødrene Arv at annamme. Kan derfor gøres så ved behørig Rigtighed, alle Vedkommende bliver uden Ansvar og Skade og for at være derom desto bedre forsikret gøres Udlæg til Ansvar:
1. Udi den SELF-ejer Gård han beboer, Skoven og Bolet iberegne i alt som foran er vurderet og til Indtægt beregnet foran 391 Rd 2 M 2 Sk
2. I efterfølgende Løsøre udi stervboet 1 lang Askebord med Fyrfod 2 Rd 4 M - 1 Ditto med Skuffe under 3 Rd 4 M - 1 stor malet Egekiste med Jern Beslag 6 Rd - 1 malt Billedskab med Skuffer under 8 Rd - 1 Kobber Kedel 4 Rd 2 M - 1 Messing Fyrbækken 1 Rd 2 M - 1 Jern Bismer i Rd 4 M - I Overstuen: 1 Jern Bilægger Kakkelovn 6 Rd - 1 malet Dragkiste 8 Rd - 1 jernbunden Skrin 2 Rd 4 M - 1 stor Egekiste med Jern beslaget 6 Rd - 1 Ege sengested 6 Rd - 1 blå og hvidstribede Omhæng 2 Rd - 1 sengeklæde 2 Rd - 1 rød og hvidstribede Olmerdugs Overdyne 4 Rd -3 blå og hvide Bolster Underdyner â 5 Rd 2 M er 16 Rd - 1 blå og hvide Bolster Hovedpuder â 1 Rd 2 M er 4 Rd - 1 Par hørgarns Lagner 1 Rd 4 M - 1 blå og hvidstribede Hovedpude 1 Rd 1 M - 1 Jern Bilægger Kakkelovn 9 Rd - 1 Urværk 2 Rd 4 M - 1 jernbunden skrin 4 Rd -2 Skilderier 4 Sk - er 103 Rd i M 4 Sk og 3die Deel af den uvisse Gæld tilkommer Børnene på dens Lod 2 Rd
Er så Fyldest Udlæg for Arven 496 Rd 3 M 6 Sk
Hvor af Faderen ikke kan være forbunden at svare Rente inden Børnene bliver så voksne de selv kan tjene Føde og Klæde, som er agtes at være når de bliver l8ten År gammel om ellers Gud giver dem Helbred dertil. Imidlertid forsyner han dem efter sin Kristendoms faderlige Pligt med een Kristelig Opdragelse og den nødtørftig Underholdning.
Af det her ud i den til Dens Arvs Sikkerhed gjorde Udlæg, skal Faderen ikke være hindret at betale Dem med rede Penge når han efter Loven bliver pligtig at levere Arven fra sig, og derimod beholder det udlagt.
Således er da dette af min Fuldmægtig begyndte Skifte af mig sluttet
Datum Ut Supra H:E:Steenfeldt


FarMor
Jens Møller
ÆgteskabBørn
- Niels Nielsen Balle -
14 Okt 1723 - Laurs Poulsen 1725 - Poul Lauersen
1727 - Pouel Lauersen
1730 - Mette Laursdatter
1732 - Kirsten Laursdatter
1733 - Jens Lauersen
1740 - Kirsten Laursdatter

Mette Jensdatter Møller
* 1701
† 23 Jun 1740
Jens Møller
-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage31 Jan 2019