Niels Nielsen

DatoStedKilde
Født :Omk 1600Vester Velling sogn, Middelsom herred, Viborg amt-
Død :Før 1672Hallendrup, Rud sogn, Randers amt-

Alder : 72
Stilling : Selvejergårdmand i Hallendrup.

Noter : STEDSMÅL, SAGEFALD OG FØRINGSPENGE
UDDRAGET AF DRONNINGBORG LENSREGNSKAB
Galten herred 1623/24
Niels Nielsen, som kom af Vester Velling til husbondhold af den selvejergård i Hallendrup, som Poul Jensen tilforn iboede. 2 dlr.
(Gården i Hallendrup er på 14 tdr. 4 skp. 0 fjk 1 alb, nuværende Matr. Nr. 7 af Hallendrup, Hallendrupvej 35).

VIBORG LANDSTINGS DOMBØGER B 1616-1664.11/9 1624 - Niels Pedersen i Ginnerup havde stævnet Niels Nielsen i Hallendrup for en uendelig dom, han til landstinget har forhvervet over et syn Niels Pedersen til Galten herreds ting har ladet hjemle, som han med samme dom har bekommet
magtesløs. derefter blev afsagt, så efterdi Niels Nielsen har vedgået samme hø at have slået og bortført, så synsvidnet dermed befæstes, da vidste dommerne ikke imod samme synsvidne at sige eller magtesløs dømme.

STEDSMÅL, SAGEFALD OG FØRINGSPENGE
UDDRAGET AF DRONNINGBORG LENSREGNSKAB
Galten herred 1629/30 stedsmål
Niels Nielsen i Hallendrup af Tues Jord på Ginderup mark, som Poul Jensen fradøde. 1 stud

VIBORG LANDSTINGS DOMBØGER B 1616-1664.18/8-1641 - Peder Knudsen i Hadbjerg med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet Tomas Sørensen i Galten for et vidne, han 13/6 1640 og for en dom, han 30/9 1640 til Galten herreds ting forhvervet har, anlangende Peder Knudsens gård Elgård i Hadbjerg var nedbrudt, og der fandtes ingen huse eller bygning derpå, hvorfor han var blevet tildømt at lide tiltale. dertil svarede han, at der var andre lodsejere til Elgård, og Niels Nielsen i Hallendrup på hans hustru Ellen Mogensdatters vegne kendte sig lodsejer deri. derefter blev afsagt, så efterdi befindes Peder Knudsen alene for samme syn at skal være givet varsel, endog der skal findes flere lodsejere efter hans hustru, som dertil skal være bere
ttiget og ikke for samme syn fanget noget varsel, da kunne dommerne ikke kende samme syn dom og dele så noksom, at det bør at komme Peder Knudsen til nogen forhindring.

STEDSMÅL, SAGEFALD OG FØRINGSPENGE
UDDRAGET AF DRONNINGBORG LENSREGNSKAB
Galten herred 1645/46 stedsmål
Niels Nielsen i Hallendrup stedte det sandemandstog, som Niels Lassen i Vissing tilforn havde og fradøde. 12 dlr.

Galten herred 1647/484. Niels Olufsen, Peder Madsen Skrædder, Rasmus Jensen i Langskov, Jens Brogård i Hadbjerg, Christen Møller i Alstrup mølle, Niels Nielsen i Hallendrup, forskrevne mænd er dem overhændet formedelst de øde gårdsejendomme udi brug har og ej e
fter recessen fører bygning derpå, derfor deres fæste forbrudt at have.

Galten herred 1656/57
Niels Nielsen i Hallendrup (sønnen) fæstede husbondhold på den gård sst., hans far Niels Nielsen påboede og fraflyttede 8 dlr. Forskrevne Niels Nielsen fæstede et stykke jord på Ginderup mark, kaldes Turis jord 4 dlr.

25. juni 1672 - sønnen Niels Nielsen lovbyder nogle arveparter hvor faderen betegnes som salig.

ÆgteskabBørn
- Ellen Mogensdatter Omk 1633 - Niels Nielsen
- - Bodil Nielsdatter

Niels Nielsen
* Omk 1600
† Før 1672

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage31 Jan 2019