Rasmus Sørensen Balle

DatoStedKilde
Død :1741Halling sogn, Randers amt-

Stilling : Selvejergårdmand i Halling.

Noter : Clausholm Gods, skifteuddrag 1731-1763
675, 5. januar 1741, Halling
Rasmus Sørensen Balle, død
Kirsten Nielsdatter, enke
Deres børn:
1) Søren Rasmussen, myndig
2) Bodil Rasmusdatter ~ Niels Nielsen Kiær i Langskov
3) Anne Rasmusdatter ~ Jens Sørensen Møller i Langskov, hun død
3a) Rasmus Jensen, 5 år
3b) Niels Jensen, 2 år
3c) Anne Jensdatter, 1 år
4) Maren Rasmusdatter ~ Niels Pedersen Bygballe på Ryttergodset
5) Kirsten Rasmusdatter, 23 år
Et skøde fra 24 september 1689 omtales:
Et Skøde lydende saaledes:Kiendes vi Efter Skrefne samtlige sal. Søren Frandsens Børn og Arfvinger, nemlig Frands Sørensen, Ladefoged paa Truustrup, Jens Sørensen tjenende i Ebbestrup, paa egne og vor syster Maren Sørensdatters veigne, Jens Christensen i Søbye paa min hustru Karen Sørensdatters vegne, Peder Nielsen i Øster Alling paa min hustru Anne Sørensdatters vegne, at vi med vores frie vilie og fuld beraad hue, haver soldt og aldeles afhændet, fra os og vore Arfvinger Søren Rasmussen Balle i Halling og hans hustrue Bodil Pedersdatter og Deres Arfvinger til evindelig ejendom og ald saa meger lod og part vi haver arvet udi dend Selfeyer Bondegaard i Halling med rette, som fornefnte Søren Balle paabor. Sa og det gode huus der tilliggende, og vi haver arvet efter vor sal Fader Søren Frandsen, som boede og døde i Halling, være sig udi gaard og gardstæd, huus og jord, agger og eng, skov og mark, hvad og kaldet, tørveskiær, ??, hvor fornefnte gaard ?? Eiendom findes intet deraf undtagen i nogen maader, som nu tilligger eller af hvilke tiid tilliggent haver, fornefnte Søren Balle og hands hustru at tilhøre til evindelig ejendom. Og kiendes vi os at have oppebæret fyldest og fuld værd efter vor fornøyelse, saaat vi takker Dennem gods for goed betaling i alle maader, og derfor kiendes os ingen meere del, ræt eller Rættighed, at have udi fornefnte gaard eller der tilliggendes eiendom efter denne dag i nogen maade, men Dennem at tilhøre for et kiøb
t køb og lover og tilforpligter os og vore arfvinger Dennem det at kiende.
Skøde dateret jan 1708Kiendes vi underskrefne sal Peder Pedersen Saubroes børn og arfvinger, Navnlig Frands Pedersen i Halling og Peder Rasmussen og Christen Pedersen begge af Trige paa Deres hustruers veigne navnlig Mette Jensdatter, Maren Jensdatter, Poul Davi
dsen i Lemmer? paa sin hustru Maren Pedersdatters veigne at vi hermed vitterlig giør at vi med vor frie vilie og veberaad hue sælger og afhænder.
(Jeg tror også der var en ung Peder Pedersen Saubro, men han død)
---------
Rasmus Sørensen Balle og hans fæstemøe Kirsten Nielsdatter og deres arfvinger ald den lod og part som vi er arveligen tilfalden efter vore sal. Forældre i den Selveier Bondegard i fornt Halling saavel og hvad enhver
Søren Frandsens arvinger:
1) Frands Sørensen, ladefoged på Truustrup
2) Jens Sørensen, tjener i Ebbestrup
3) Maren Sørensdatter, ugift
4) Karen Sørensdatter ~ Jens Christensen i Søby
5) Anne Sørensdatter ~ Peder Nielsen Øster Velling ( Øster Alling)?
Ejendommen solgt til Søren Rasmussen Balle i Halling og hans hustru Bodil Pedersdatter
Skøde fra 1708:
Peder Pedersen Saubro ?, Peder Rasmussen og Christen Pedersen begge af Trige på hustruernes vegne, nemlig Mette Jensdatter og Maren Jensdatter
og Poul ? på hustruen Maren Pedersdatters vegne, afhænder til Rasmus Sørensen Balle og Kirsten Nielsdatter

FarMor
Søren Rasmussen BalleBodil Pedersdatter
ÆgteskabBørn
- Kirsten Nielsdatter 1711 - Bodil Rasmusdatter Balle
1713 - Anne Rasmusdatter Balle
1715 - Maren Rasmusdatter Balle
1717 - Kirsten Rasmusdatter
1720 - Søren Rasmussen Balle

Rasmus Sørensen Balle
-
† 1741
Søren Rasmussen Balle
-
† Omk 1708
Bodil Pedersdatter
-
-
Rasmus Rasmussen Balle
-
† Eft 1675


Margrethe Sørensdatter
-
† Eft 1661
-
--
-
Rasmus Balle
- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage31 Jan 2019