Kjeld Knudsen Lerche

DatoStedKilde
Født :1731--
Død :17 Feb 1791Frederiksberg hospital, København-

Alder : 60
Stilling : Dragonrytter i Randers.

Noter : Kneld Knudsen Lerche, dragonrytter i Randers under velbårne hr. Oberst Lieutnat Luttichaus compagni.
Viet 1768 i Randers med Edel Pedersdatter.

Fælles Biografi:23/6-1768 blev de trolovet, og den 8/12- samme år blev de viet i Sct. Mortens kirke i Randers, hvor han var nævnt som Kield Knudsen Lærke Dragon af Major Schacks Esquadron, og hun som Edel Pedersdatter pige af Ørreslev, forloverne var Ander
s Christensen og Christen Christensen [A].
24/6-1769 og 19/7-1771 var han nævnt som Dragon [A].
18/7-1783 var han i Randers [B].
4/9-1783 var han i København og med egen hånd underskrev han sig som Kield Knudsen Lerche [C].
1787 var han tjenestekarl/afskediget rytter i Borgergade eller Nørregade nr. 186 Sct. Annæ Vester kvarter i København hos en skoflikker Joseph Schuer, og nævnt som 54 år gl. gift (hustruen var ikke nævnt) [E].
17/2-1791 døde han som arbejdsmand på Frederiks hospital [D].18/2-1791 Indfandt skiftecommisionen sig ved fuldmægtig Colbjørnsen med BeUtienten Lars Lund i Kielderen under huuset No. 186 i BorgerUgade, for i følge skifte anmeldelse fra Frederichs hospital at foretage skifte forretning efter ArbejdsUmand Kield Lærcke, som derfra er indlagt i hospitalet, hvor han den 12 hujus med døden er afgangen, - Skoflikker Joseph SchiöUrer mødte og tilkiendeUgav at den afdøde som i en 8 ugers tid har logeret hos ham, af ægteskab med hans i Randers værende hustru Edle, efterlader 2d døtre hvis navne han ikke vidste at angive, - Dernæst declarerede Composerter, at den afdøde alders intet hos ham eller saavidt han med anden steds her i staden efterlader sig,- Om enken er bosat i Randersvidste han ikke, men han forklarede at den afdøde haver opholdt opholdt sig her i staden i et par aars tid, - Joseph Schiører vidste saaledes intet at angre i Boet til indtægt, uden imod enken kan have samme tilhørende, underUskrevet Colbjø
rnsen og Joseph Schiører [F].
17/8-1791 blev der i et skifteforhør i Randers noteret at hans enke Edle Pedersdatter opholder sig i Randers byes hospital, og at deres sammenavlede pigeUbørn begge var ugifte, deres værge blev derfor Købmand Peder Abell [G].5/9-1791 blev foretaget Session udi afgl. Arbeidsmand Kield (fejlskrevet "Lar sens boe" og overstreget) Lerckes boe, hvorda blev taget ad nota at fra magiUstraten i Randers, til s...... paa Skifte-Commisionens skifte af (fejlskreUvet "22 s.m." og overstreget) 30 Juli d.a., indkommet P.M. af 22 s.m. tilligemed den der anmeldte hos den afdødes enke Edle Pedersdatter, der opholder sig i Randers ByesHospital, den 17 Aug: sidste afholdne forretning, .... v....: at hun intet er ..e
nde, af hvilket P.m. med v.. .... forretning Skifte-CUommissi-onen tilUkiendegav at have udlagt i post-porto 2.skilling 2.pund, og da saale-des intet i Boet er at behandle, saa blev forretningen saaledes hermed slut-tet [H].

Fælles Børn:
Giertrud Marie Lerche, født 1769 i Randers købstad og døbt 24/6-1769 i Sct. Mortens sogn, død 5/3-1837 i Randers som enke, viet 3/2-1808 i Randers med Ole EngelUbrecht.
Helene Lerche, født 1771 i Randers købstad og døbt 19/7-1771 i Sct. Mortens sogn, død 18/4-1848 i Randers som Fattiglem.

Kilder:
A, Kirkebog.
B, Københavns Skiftekommisions forseglingsprotokol 7A fol. 372.
C, KøbenUhavns Skiftekommisions Registreringsprotokol 7A fol. 118.
D, Kirkebog 1-76-1/286.
E, Folketællingsliste 15/282.
F, Københavns Skiftekommisions forseglingsprotokol 5K fol. 436 sag nr. 4458, med henvisning til behandlingsprotokollen H.pag.181.
G, Randers Byfogeds Skifteprotokol 1791 side 53b.
H, Københavns SkifteUkommisions behandlingsprotokol 5H side 181 sag nr. 4458.

FarMor
Knud Lærke Kjeldsen
ÆgteskabBørn
08 Dec 1768 - Edel Pedersdatter 1769 - Gjertrud Marie Lerche
1771 - Helene Lerche

Kjeld Knudsen Lerche
* 1731
† 17 Feb 1791
Knud Lærke Kjeldsen
-
† Før 1756

-
-
Kield Jensen
-
† Før 1756


Kirsten Knudsdatter Lerche
* 1667
† Før 1756
-
--
-

- - -

- - -

Knud Nielsen Lerche
* 1626 - † 1708
Nn
- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage31 Jan 2019