Jørgen Christensen Kløve

DatoStedKilde
Født :1664--
Død :1747Lystrup, Vivild sogn, Randers amtKirkebogen (1)
Begravet :10 Dec 1747Vivild KirkegårdKirkebogen (1)

Alder : 83
Stilling : Fæstebonde i Lystrup, Vivild sogn, under Løvenholm Gods.

Noter : Vivild kirkebog, opslag 24:
16. april 1699 - trolovet Jørgen Christensen og Mette Jacobsdatter af Lystrup.
5. november 1699 - blev samme personer copuleret.

1708 - fæstebrev på halvdelen af en gård i Lystrup, som Mads Nielsen i armod har forladt.
1714 - fæstebrev på den anden halvdel, som Rasmus Madsen tidligere var fæster af.

Her følger afskrifter af fæsteprotokoller: På hans Kongelige Majestæts allernådigste behag, og den højtbydende Herrer amtmandens, deres gunstige Approbation har jeg efter det høje Kammer Kollegium givne instruktion, stæd og fæste så som jeg hermed stæder og fæster til Jørgen Christensen af Lystrup, den halve gård som Mads Nielsen i Armod har forladt. Står i Land Målingens Matrikel for 3 tdr. 2 skæp 1 fjk 1/2alb Hartkorn, skylder efter Jordebogen 1 ørte Rug, 1 ørte Byg, 1 Rf.. 1/2brendsvin, hvilken halve gård, bemeldte Jørgen Christensen må have hans Livs Tid, med de Vilkår, at han fra næste følgende 1. Maj svarer til stædet, og tillige med herunder den anden 1/2ve ødede gård, som er bortlejet, når leje tiden er ude, giver og gør, hvis han pligtiges og bør; Bygningen forbedrer og vedligeholder, beviser sig hørig og lydig imod alle de som over ham, og ellers i alle måder, retter sig efter Loven og forordningerne, og som stædet er meget brøstfældig, og det ene hus er ganske nedfalden, som han skal opbygge og sætte i stand, som er det ham uden indfæstning forundt. Til bekræftelse under min Hånd og Signet. Løvenholm d. 26. Juli Anno 1708 Approberet Hans Nansen Gierstorff S. Larsen L.S.

Løvenholm fæstebrev 1714 til Jørgen Christensen Kløve. Jeg Wilhelm Adolph Greve til Rantzau og Løvenholm, Herre til Bredenborg, Kongelig Majestæts Kammerherre, Gør hermed vitterligt: At så som Jørgen Christensen Kløve udi Lystrup ved sin nu iboende halve gårds antagelse, har forpligtet sig, at fæste den anden halve gård, som da var i leje af Anders Østergaard udi Nymølle, så snart lejeren er ude, efter hans fæstebrevs for melding af 26. juli Anno 1708. Og som bemeldte Jørgen Christensen Kløve har ved Løvenholms Birketing nest afvigte den 20. December. 1713 har erklæret sig, nest bemeldte halve gård uden Dom at antage og fæste. Så haver jeg nu stæd og fæste, så som jeg hermed stæder og fæster til bemeldte Jørgen Christensen Kløve, for sin halve øde gård, som står udi Matriklen som 3 tdr., 2 skp, I fj k, ½ alb hartkorn, med efterfølgende konditioner: At som der ingen Bygning findes på stedet så er han først givne de 5 fag hus, som står på Mikkel Møllers Gårdsted der ibm: som han må flytte straks opsætte på gårdstedet hvor han lyster, og skal mine Bønder og Tjenere være sammen behjælpelig at samme 5 fag hus bliver nedtagen og igen opsat, hvor udi forvalteren ham assisterer; dernæst giver jeg ham fornøden træ til andre 5 fag hus, som han selv opsætter, dog skal de andre tjenere hjælpe ham det af skovning. Da formedelst han således selv opbygger bemeldte Bindinger hus, så at der ingen Korn er sået til den 1/2-ve gård, er han fri af bemeldte halve gård for alle Kongelige Kontributioner indtil Juli kvartal Anno 1715. For landgilde frie i 3 år at regne til 1. May 1716. også for hoveri og arbejde hvor af den hele gård til Michael = 1715. Og når benævnte friholde åringer er til ende, da Jørgen Christensen Kløve af sidst bemeldte halve gård lige med hans egen beboede ½ve gård at svare og betale i rette tider alle Kongelige Skatter og Skatte Korn samt husbondens Landgilde, Bygge og forbedre gården, og intet der af eller det tilliggende at lade der fra komme, mindre noget deraf til upligt bruge eller bruge lade, og på forskreven Konditioner eller Vilkår beholder han samme gård sin Livs tid med alt dets tillæg, og det sig så nyttig gøre som Loven ham tillader; Og som ikke stemplet papir er ved hånden gives ham dette der på når begæres. Til Bekræftelse under min hånd og Signeten af Gjesing d. 16. feb. Anno 1714. Være mig og mine fuldmægtige hørig og lydig, og 1 det øvrige Rette og forholde sig efter Loven og forordninger. W AD Rantzau

Løvenholm fæstebrev 1719 Jørgen Christensen Kløve. Jørgen Christensen Kløve i Lystrup som her fra Grevskabet var undvige Stedet og fæstes på nye /: i Allerunderdanigst følge hans Kongelige Majestæts Allernådigste forordning af Dato 23. Januar 1719 :/ den Gård han forleden År 1718 d. 29. November. 1 fæste bekom, efter sin formand Rasmus Madsen som den i fæste havde og formedelst hans Udygtighed, den ej længer kunde besidde, samme Gård består af Hartkorn 6 tdr., 4 skp, 2 fjk, 1 alb. Giver Årlig Landgilde.: efter Jordebogen: Rug = 2 ørter, byg 2 ørter, 1 brændsvin og for små lejeydelsen = 3 Rd 5 Mk, På efterfølgende Konditioner. Ligesom han den da 1 fæste antog, Nemlig: 1)Han Nyde og Nyder besætningen som i Gården fandtes, der ham efter hos forrige Register blev overleveret udi 2de Mænds overværelse, 2)Formedelst indavlingen slette befindende da der intet Kom var at sælge til udgifterne uden hvis Registeret om formelder, er han og har Været fri for Skatter, Skattekorn, samt Landgilde: til denne til Philippi Jacobi 1719. 3)Også og været fri for hoveri til dette forår. 4)Er ham givet til Vårsæden Byg 5 tdr og Havre 8 tdr, Hvilken Gård med dens tilliggende Ejendom i By og Mark, som det nu forefindes bemeldte Jørgen Christensen Kløve skal nyde, bruge og beholde sin Livs Tid, så længe han deraf svarer Kongelige: Skatter og Landgilde til hver sin efter Loven og de Kongelige: forordninger og hoveriet lige med de andre med fæstere upåklagelig forretter, Gårdens bygning holder han i forsvarlig stand, så den for uvillige Mænds syn Kan Gyldig garantere; Intet af Gårdens tilliggende udi By og Mark bortlejer- Mens sig i alle ting forholder, som en ærlig fæstebonde ligner og anstår, alt efter hans Kongelig Majestæts Allernådigste Lov og forordninger, og i det øvrige er det Høje Grevelige: Herskab og deres betroede hørig og Lydig; Ydermere så Mortificeres hermed det forrige fæstebrev der til ham på bemeldte Gård blev udgivet i anledning af allerhøjst bemeldte Kongelige forordning. Datum Løvenholm 1. May 1719. På deres Høje Grevelig Excellence Høy og Velbårne Hr. Wilhelm Adolph Greve til Rantzau og Løvenholm etc. Min Nådige Herres Vegne. N. Varberg

Vivild kirkebog, opslag 124:
11. december 1747 - begravet Jørgen Kløve af Lystrup - 83 år gammel.

ÆgteskabBørn
05 Nov 1699 - Mette Jacobsdatter 1701 - Christen Jørgensen Kløve
1704 - Kirsten Jørgensdatter
1707 - Jacob Jørgensen Kløve
1710 - Søren Jørgensen Kløve
1714 - Peder Jørgensen Kløve
1718 - Dorthe Jørgensdatter

Jørgen Christensen Kløve
* 1664
† 1747

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage31 Jan 2019